عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی و تحلیل دیدگاه حسابرسان در خصوص عوامل موثر بر اعتماد آن‌ها به مدیریت صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی طرح ریزی و انجام شده است. با وجود الزام حسابرسان به برنامه‌ریزی و اجرای فرایند حسابرسی با تردید حرفه-ای، این موضوع را نیز باید در نظر داشت که حسابرسی صورت‌های مالی نمی‌تواند بدون اعتماد حسابرس به صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی انجام شود زیرا صورت‌های مالی و شواهد و مدارک ارائه شده توسط مدیریت، مبنای کار حسابرسان را فراهم می-کنند. در عین حال، سطوح ...

موضوع مدیریت سود، حوزه ی وسیعی از تحقیقات در مورد سود را در بر میگیرد. و یکی از نقاط مهم این فرآیند، مدیریت سود در شرکت هایی می باشد که در مرحله وارد شدن به بورس و عرضه اولیه سهام به عموم هستند. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت سود بر بازده بلندمدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، با در نظر گرفتن برخی از ویژگی ها، از میان شرکت هایی که طی سال های 1382 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، 66 شرکت استخراج شد. د ...

منابع انسانی،یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمانها و شرکتهای امروز هستند، به همین جهت سازمان ها باید به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان خود ، بر روی آنها سرمایه گذاری نمایند. یکی از مکانیزم های موثر در توسعه عملکرد کارکنان و سازمان، طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد می باشد که می تواند با تعیین اهداف سازمانی واضح و روشن وهمسو نمودن آن با اهداف فردی ،عملکرد کارکنان را بهبود ببخشد. هدف از انجام این تحقیق ؛ تعیین تأثیر مدیریت عملکرد بر عملکرد نیروی انسانی در سرپرستی شعب ب ...

تراکم خاک از مهم‎ترين عواملي است که مي‎تواند منجر به تخريب فيزيکي خاک گردد. افزودن مواد آلي به خاک مي‎تواند سبب بهبود ساختمان خاک و نگهداشت آب در خاک شود. ارزان‌ترين، فراوان‌ترين وفراهم‎ترين منبع ماده آلي براي افزودن به خاک بقاياي گياهي موجود در مزرعه مي‎باشد. يک راه‎حل رايج در جلوگيري از تراکم، تخمين تنش در آستانه تراکم (تنش پيش- تراکمي) و حساسيت خاک به تراکم بيشتر در صورتي‌که تنش به‌کار‌رفته بر خاک از تنش پيش- تراکمي (pcσ) بيشتر گردد (شاخص فشردگي يا CC)، مي باشد. در اين پژو ...

در این پژوهش با مطالعه نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1388 به بررسی مدیریت سود در سال تغییر مدیرعامل و سال قبل و پس از آن پرداخته شده است. در سال تغییر مدیرعامل، فرض شده است مدیریت سود کاهنده وجود دارد، رابطه تغییر مدیرعامل و مدیریت سود منفی است و اگر همراه با تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره هم تغییر کند، رابطه مذکور تشدید می شود. در سال قبل و پس از تغییر مدیرعامل فرض شده است مدیریت سو ...

این تحقیق با هدف بررسی فرصتها و چالشهای توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران در رشته مدیریت انجام شد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی، تعدادی از عوامل بعنوان فرصتها و تعدادی از عوامل بعنوان چالشهای تولید دانش مدیریت شناسایی شد. سپس این عوامل در پرسشنامه باز بصورت سوالی از 18 متخصص و استاد رشته مدیریت ارزیابی شد. در بخش اول و پرسشنامه باز با استفاده از روش دلفی عوامل بررسی شد و با اجماع بین اساتید و خبرگان 19 عامل شناسایی شد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از فرصت ...

دنیای امروز به منظور پیشرفت و توسعه نیازمند تکنولوژی و محصولات فکری است. از این رو، از بهترین راه های دستیابی به تکنولوژی، قرارداد لیسانس می باشد. این روش یکی از معدود روش های انتقال تکنولوژی بین شرکت ها و داخل شرکتی است و اهمیت این روش زمانی که به منظور مدیریت کردن دارایی های فکری شرکت هایی با صنایع پیشرفته، استفاده می شود، بیشتر می گردد. مدیریت قرارداد یک فرایند است که هر دو طرف درگیر در قرارداد را قادر می نماید تا قراردادی موفقیت آمیز داشته باشند. در این رساله 14 فاکتور م ...

وقف عام یکی از نهادهای انسانی و مورد تأیید و تأکید دین اسلام است که اموال اشخاص خیّر را تا ابد در خدمت جامعه و آیندگان قرار می‌دهد. از پیشینیان ما موقوفات بسیاری به یادگار مانده که بیشتر آنها فاقد متولی خاص هستند و بر اساس شریعت اسلام اداره آنها به عهده ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران این شأن به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. تعداد زیاد، گستردگی و پراکندگی جغرافیایی و نیز تنوع کاربری موقوفات در سطح کشور و نیز اهداف والای انسانی و ...