عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4278

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توجه به دومقوله مدیران وسبک‌های مدیریت آنها و کارکنان درهر سازمان از جایگاه ویژه ای درمطالعات سازمانی به خصوص اثر بخش کردن سازمانها برخورداراست. اثرات این دومقوله برهم و برجوسازمان یکی از مهمترین موارد قابل قبول توجه محققین و دانشمندان علم مدیریت است . درگذشته سازمانها دارای فرهنگ و جوی تقریبا یکدست و یکسان بودند زیراکه فرهنگ و جوسازمان نشات گرفته از فرهنگ و جوکارکنان بود اما امروزه به علت تنوع کارکنان در سازمانها ، تنوع جو و فرهنگ نیز در سازمانها مشاهده می شود و در ابتدا از ...
نمایه ها:
اهواز | 
رهبری | 

مدیریت راهکاری است که یک مدیر برای تنظیم فعالیت‌های بشری ارائه نموده تا بتواند توازن خوبی را در محیط اطراف بوجود بیاورد در بیشتر تعاریفی که از واژه مدیریت‌ شده بیشتر مدیریت‌های انسانی را لحاظ نموده و از تأثیر عوامل محیطی و ماوراء طبیعی، تعاریف و مصداق‌هایی ارائه نشده است، لذا ما نیاز به یک مدیریت بیرونی بر رفتار خود هستیم و این مدیریت جامع توسط خالقی دانا و توانا در قرآن کریم ترسیم شده است. هدف از طرح موضوع مدیریت بحران در قرآن کریم با رویکرد بحران‌های روحی و معنوی، پرداختن ب ...

مدیریت تربیتی چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و سرپرستی، نظارت و کنترل منابع انسانی در جهت اهداف معین تربیتی را در بر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین و تعریف مدیریت و اصول آن، ویژگی های مدیران، شرایط اخلاقی و ارزشی آنان از منظر امام علی علیه السلام با تکیه بر نهج البلاغه تشریح شده است. از آن جائی که برخی از صاحب نظران، مدیریت را برابر تصمیم گیری دانسته اند، در فصل دوم تصمیم گیری در تربیت و فرآیند آن، معیارهای تصمیم گیری از منظر امام علی علیه السلام نیز آورده شده است. فصل سو ...

اهمیت موضوع مدیریت و سازماندهی و نقش کلیدی آن در تمامی زمینه‌ها امری مسلم و بدیهی است ، خصوصا این علم در چند سال اخیر بارشد فزاینده‌ای در حال توسعه و پیشرفت بوده است . به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات موجود در زمینه‌های مدیریت و سازماندهی مناسب مراکز تحقیقات صنعتی ، پروژه مذکور تعریف گردید . در این پروژه ضمن ارائه انتخاب موضوع و هدف از انجام پروژه ، مختصری از نقش و اهمیت تحقیقات صنعتی در رشد و توسعه جوامع بیان گردیده و سپس به تشریح نقش مدیریت و سازماندهی در تحقیقات صنعتی ...

بررسی نقش مدیریت در بهینه‌سازی و بهره‌وری صنایع از حیث نقاط ضعف ، قوت ، وضع موجود ، و منبع برتر و تکنولوژیهای جدید از دیدگاه مدیریت در صنایع سبک کفش و چرم ...

سایبرنتیک علمی است که نحوه استفاده از اطلاعات را جهت اصلاح سیستم و نظارت بر آن می‌آموزد. بنابراین علم ارتباط و نظارت یا سیستم اطلاعات ، و کنترل خودکار نامیده می‌شود. برای درک صحیح سایبرنتیک ، بررسی نظریه‌های کنترل و تنظیم، نظریه اطلعات و مکانیسم کنترل و تنظیم مورد نیاز می‌باشد که در پژوهش به آن پرداخته شده است . بحث پیرامون کاربرد سایبرنتیک در مدیریت ، خرده نظام کنترل در سازمان و عناصر مورد نیاز جهت جابجایی اطلاعات (همانند دستگاه انتقال‌دهنده، دستگاه جداکننده و دستگاه برقراری ...

آن جا که سال 1379 از طرف مقام معظم رهبری به نام سال امام علی (علیه‌السلام) مزین گشت ، ضرورت مطالعه و تحقیق در مورد دیدگاه‌های نظری و سیره عملی آن حضرت در مدیریت ، بیشتر نمایان شد. این مهم باعث شد تا طرح تحقیق با عنوان "پژوهشی در مدیریت از نگاه امام علی (ع)" تهیه و ارایه گردد. هدف اصلی این طرح، مطالعه و بررسی سیره عملی امیرمومنان حضرت علی (علیه‌السلام) در مدیریت جامعه اسلامی، و نیر بررسی و تبیین دیدگاه‌های نظری ایشان در مورد مسائل و مباحث مختلف مدیریتی می‌باشد. به امید آن که م ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی ساختار سازمانی مدیریت امور بین‌الملل بانک تجارت و تطابق آن با وظائف محوله" در شش فصل مطابق با الگوی متعارف دانشگاه تهران طبقه‌بندی شده است .فصل اول به تعریف و قلمرو موضوع، اهداف تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، سابقه تحقیقات ، فرضیات تحقیق، نتایج مورد انتظار از تحقیق و تعریف اصطلاحات و واژه‌ها اختصاص یافته است .فصل دوم: تاریخچه بانکداری در دنیای و ایران عنوان شده و اطلاعات نسبتا مبسوطی در باره بانک تجارت و مدیریت امور بین‌الملل درج و نم ...

آب به عنوان يكي از اصلی ترین منابع طبیعی در كره زمين مي باشد كه از آن به عنوان مايه حيات نام برده مي‌شود و علاوه برتامين نيازهاي حياتي انسان و محيط زيست به عنوان يكي اصلي ترين مولفه هاي توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. با رشد جمعيت و افزايش روز افزون تقاضاي آب در كشور ، در حال حاضر تقريبا تمامي منابع آب قابل دسترس و به صرفه از نظر اقتصادي كه در حدود 98 ميلياردمتر مكعب مي باشد استحصال شده است كه با جمعيت حدود 75 ميليون نفري كشور، سرا ...