عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 191

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نامگذاری سال 1393 به سال« اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » از سوی مقام معظم رهبری ، و نیز با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و تأکید خاص ایشان به مبحث مدیریت جهادی ، مدیریتی که از بطن و کالبد درونی کشور بر می آید و به الگوهای بیرونی تعلق ندارد ، الگویی که از پتانسیل والای درونی کشور نشأت می گیرد و به عزم و تلاش جهادی مدیران به ثمر می نشیند ، لزوم توجه و تمرکز بیشتر در این زمینه لازم به نظر می رسد . مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقل ...
نمایه ها:
 
مدیریت صحیح ضماندهای بیمارستانی از لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت فراوان می باشد و نانچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدرستی صورت نگیرد، علاوه بر تأثیرات سوء بهداشتی، بر فعالیت های اصلی بیمارستان تأثیر گذار خواهد بود و برای محیط زیست نیز اثرات سوء در بر خواهد داشت. کلید درسیدن به مدیریت کارآمد شناخت خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد بیمارستان، جداسازی، جمع آوری و در نهایت تصفیه و دفع مناسب با توجه به نوع مواد زائد تولیدی می باشد. براساس ماده 15 قانون مدیریت پسماندها تولید کنندگان پسما ...

بررسی جایگاه مدیریت مردمی در قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک از گذشته تاکنون نشان می دهد که مشکلات اساسی مدیریت بهره برداری با گسترش وظایف تصدی گری دولت و توسعه طرح های عمرانی و نادیده گرفتن نقش مردم و با خروج تدریجی مردم از عرصه مدیریت آغاز و به چاره اندیشی در بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت منتهی گردیده است. آنچه مسلم است اینکه در باز شناسی زمینه های مناسب در بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت تاکنون توفیقی حاصل نشده است. توجه ناکافی به اصول، روش ها ...
 
همزمان با تحولات عظیم و فناوری های نوین، جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی، نگرش مدیریت زنجیره تامین، همکاری، هماهنگی و یکپارچگی کلیه حلقه های زنجیره تامین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین سازمان ها همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیازهای تدوین برنامه های بهبود برای آن ها می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن جا که یکی از امور جاری سازمان ها شناسایی نقاط ضعف و قوت خود می باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پر ...
نمایه ها:
عرضه | 

این پژوهش به بررسی وضعیت کنونی مشارکت و تفاوت بین وضع موجودو وضع مطلوب مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی در دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 می پردازد. ابزارگرداوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.برای بررسی سوالات پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و ویلکاکسون استفاده شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که میزان مشارکت در وضع موجود در بعد آموزشی بیشترین میزان و در بعدپژوهشی کمترین میزان را دارامی باشدودر هر چهار بعد مشارکت بین وضع موجود ...

مدیریت آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین وظایف سازمان‌های متولي مدیریت اجتماعی هر کشوری است و بدین منظور سازمان‌های مربوطه نیازمند آن هستند كه برنامه‌ای دقیق براي اين اقدام در اختيار داشته باشند. اقدام کنترلي، سومین قدم در برخورد با يك آسیب اجتماعی است و پیش از آن سازمان‌های مدیریتی می‌بایست اقدام به شناسایی دقیق تمامی ابعاد، ویژگی‌ها، گستره و عوامل ایجاد آسیب اجتماعی در گام اول نمایند و در گام دوم با بهره‌گیری از گام اول به پیش‌بینی اثرات، تغییرات و نتایج آن آسیب اجتماعی بپردا ...
نمایه ها:
شهر | 
روستا | 
روستا | 
شهر | 

این مقاله سعی برآن دارد با تاکید بر استفاده مدیریت از دانش، مهارتها و تکنیک ها درقالب فعالیتهای پروژه ای نقش تعیین کننده او را در موفقیت پروژه های نیمه کاره بیان کرده و با مقایسه مدیریت پروژه با مدیریت برنامه و مدیریت پرتفولیو در سازمان های برمبنای پروژه، راهکارهای اثربخش مدیریت پروژه برای تکمیل یک فرایند نیمه کاره را پیشنهاد دهد. ...