عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
مدیریت اساسی ترین رکن موفقیت یک سازمان و مجموعه می باشد. مدیران، مسئول تأمین بهره برداری کارآمد از منابع و امکانات سازمان ها بوده و بهبود مستمر وضعیت این سازمان ها، حاصل موفقیت آنها است. مدیران موفق، زمان را مدیریت کرده و بر اساس یک انضباط شخصی برنامه های خود را پیگیری می کنند. آنها قدر زمان را می دانند و به عنوان ارزشمند ترین سرمایه به آن نگاه می کنند و خود را با موضوع های جزئی و بی ارزش سر گرم نمی کنند. امروزه با توجه به رقابت جهانی و نیاز به در دسترس بودن فوری کالا و خدمات ...
نمایه ها:
زمان | 

مدیریت استراتژیک رفتار، در دیدگاهی کلان راهبردهای مناسب برای تحول و تعالی رفتار و ارتقاء فرهنگ سازمانی را ارائه میکند. از جمله استراتژی های لازم در تحقق این امر، می توان توجه مدیر به موضوع انگیرش کارکنان را نام برد. بی گمان کارکنانی انگیزه مند، رفتار سازمانی راارتقا خواهند داد. همچنین شناخت مدیر از روحیات سازمان و نحوه تعامل با کارکنان در شرایط مختلف خصوصا هنگام بروز تعارض و پی بردن به ماهیت مشکلات از استراتژی های مفید برای بهبود رفتار سازمانی محسوب میشود. ارتقا سطح دانش و تو ...

یکی از عناصر کلیدی مدیریت و تصمیم گیری، پیش بینی پارامترها و متغیرهای لازم در یک محدوده سیستمی می باشد، فرآیند پیش بینی اطلاعات فرایند تصمیم را مهیا می سازد. با در نظر گرفتن نقش ویژه آن ، سبب ابداع روش های متعددی برای فرآیند پیش بینی شده است . این مقاله ضمن بررسی تکنیک ها و روش های مختف پیش بینی، اقدام به طبقه بندی بندی این روشها بر اساس روشهایی کیفی )از قبیل روشهای نمو هموار ساده و هلت- وینترز، باکس و جنکینز و رگرسیون( ، روشهای کمی ) مانند روش دلفی، سناریونویسی، طوفان فکری و ...

سازمانها به عنوان نهادهای اصلی هرجامعه با توجه به نوع اهدافشان، ضامن رشد، بقا، دگرگونی و پیشرفت آن جامعه بوده و هر روز برتکامل و توسعه آنها افزوده می شود. و مدیران، قلب تپنده و مغزمتفکر هرسازمان محسوب می شوند. دراین میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان منحصربفرد ترین سازمان ارتباطی و اجتماعی کشور برای تحقق رسالتهای اساسی خود نیازمند مدیریت موثر درتمامی سطوح می باشد.تهیه کننده به عنوان مسئول نهایی ساخت برنامه های تلویزیونی درنقش یک مدیر اجرایی ظاهر شده و وظیفه ...

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و به عنوان یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و بعضًا غیرممکن است. پژوهش حاضر قصد دارد روش های مدیریت کیفیت و رابطه آن با میزان انتقال دانش را در سازمان نقشه برداری کشور مورد سنجش قرار دهد ، تا با بهره گیری از یافته های پژوهش ، مدیران اینگونه مراکز توجه ویژه ای به مدیریت کاراتر ، بهبودکیفیت خدمات و پیشبرد مستمر اهداف در جهت انتقال هر چه ب ...

ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک کشور ایران و بزرگترین ژئوپارک خاورمیانه است. به لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه ای قشم و اهمیت تاثیر جامعه محلی در توسعه ژئوپارک قشم، تحقیق حاضر به بررسی نقش مدیریت با رویکرد جامعه محلی در توسعه ژئوپارک قشم می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجراء توصیفی - پیمایشی می باشد که در ابتدا از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی مقالات و مصاحبه‌ با مدیران و کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری، پرسشنامه ای طراحی گردید روش نمونه‌گیر ...
نمایه ها:
قشم | 

تحقیق حاضر با هدف بررسی یافتن تعیین رابطه بین توانمندسازی مدیران و گرایش آنان به کارآفرینی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تدوین شده است.روش پژوهش حاضر،توصیفی-همبستگی میباشد.جامعه آماری این پژوهش را گروه رهبری با تعداد 338 نفر (میران ارشد،مدیران میانی و مدیران عملیاتی) درستادومناطق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تشکيل میدهند. که تعداد100 نفر از گروه رهبری به عنوان نمونه از این جامعه انتخاب گردیدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد.برای توانم ...

امروزهیکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک ، سمی و بیماریز ا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و ظروف و وسایل درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است . مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است . عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی به سلامت جامعه و محیط زیست ، باعث اتلاف هزینه های ...