عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71586

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق این است که با توجه به فرهنگ جامعه ایران و شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش مدیران عالی چگونه می‌توانند سیستمهای کیفیت جامع را در سازمانهای خود پیاده نمایند و در نتیجه به وظایف خود بعنوان عناصر کلیدی اجزااین سیستمها بیشتر آشنا گردند. در این طرح نوع روش تحقیق ، تجربی می‌باشد و از آنجائیکه تعداد جامعه آماری تحقیق تقربیا 15 شرکت است که مقدمات یا نظیر چنین سیستمی را پیاده نموده‌اند . براین اساس تعداد نمونه تحقیق در این طرح ، کل جامعه آماری می‌باشد و عموما از مدیران ع ...

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

آمار شکست در فرآیند مهندسی معکوس در صنایع همواره بالا بوده است. مطالعه ادبیات نشان می دهد که یکی از دلایل شکست پروژه های انتقال تکنولوژی در ایران و سایر کشورها، ضعف در مدیریت این فرآیندها می باشد. یکی از مدل های ارائه شده در جهان به منظور مدیریت فرآیند مهندسی معکوس، مدل «مهندسی معکوس نظامی» می باشد. این تحقیق، بر مبنای توسعه این مدل با رویکرد مدیریت پروژه و مدیریت تکنولوژی بنانهاده شده است. جهت انجام تحقیق، در دو گام؛ ابتدا با مقایسه استاندارد مدیریت پروژه و مهندسی معکوس، کا ...

سیستم‌های مدیریت یادگیری که در دانشگاه‌های مجازی بکار گرفته می‌شوند، تأثیراتی را بر روی جوانب متفاوت زندگی دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش این است که تاثیرات استفاده دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه استفاده از سیستم مدیریت یادگیری با پیامدهای یادگیری و یادگیری اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مجازی مهرالبرز بررسی گردند. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل 300 نفر دانشجویان ورودی‌های مختلف چهار رشته موجود در دانشگاه مهرالبرز بوده و ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیران دارای تفکر استراتژیک با مسایلی از قبیل، آینده مبهم، گزینه های متعدد، محیط متغیر و پویا روبرو هستند لذا برای توفیق در این مسیر فعالیت تیمی شامل مدیر و کارکنان و دست اندرکاران ضروری به نظر می ...

یکی از بزرگترین چالش هایی که پروژه ها در دنیا با آن روبرو هستند، مدیریت مناسب آن ها است . به نظر می رسد تعریف فعالیت ها در قالب پروژه های مشخص سبب می شود که فرآیند مدیریت آن مشخص تر بوده و بتوان آن ها را در چارچوب های تعریف شده به انجام رسانید . پروژه را می توان به عنوان یک برنامه تعهد شده با محدوده ابتدا و انتهای مشخص تعریف کرد که در قبال صرف بودجه ای معین به نتایج یا محصولات مورد نظر خواهد رسید . مدیریت پروژه نیز عبارت است از سازمان دهی و اداره نیروهای انسانی برای انجام فعا ...

در دنیای رقابتی امروز هیچ سازمانی نمی تواند از طریق برتری در عملیات خود یا نوآوری در محصولات خود، خود را از سایر سازمانها متمایز کند، مگر این که نیازها و خواسته های مشتریان خود را عمیقاً درک کرده باشد. بنابراین با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان درآمده است. در این میان اندیشمندان مدیریت و بازاریابی، نسخه حفظ مشتری و شیوه های صحیح ارتباط با آنها را تحت عنوان مدیریت رابطه با مشتری (CRM) تجویز می کنند. مدیر ...

مدیریت کیفیت جامع (TQM) طی سال های اخیر به حوزه ای اثر گذار و مهم در سازمان های غیرانتفاعی، تجاری و دولتی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی تبدیل شده است. مدیریت کیفیت به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان نگرشی مدیریتی در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته شده است و مزایای فوق العاده ای را به خصوص در بخش های اقتصادی همراه داشته است.پذیرش این مفهوم در صنعت منجر به توسعه و انتشار مفاهیم مرتبط با کیفیت شده ...