عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پایان‏نامه بررسی نمایه قائم دما جهت مطالعه همرفت پخش دوگانه با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در شرق خلیج فارس بوده. پروفایل قائم دما ، توصیف دقیق و صریح دما در لایه‌های مختلف اقیانوس با توجه به تغییرات فصلی می‌باشد. خلیج فارس خصوصا در محدوده تنگه‌ هرمز یکی از مناطق مهم و مورد توجه دانشمندان از نظر زیست محیطی، اقیانوس‌شناسی، اقتصادی، تجاری و نظامی می‌باشد. بنابر این توصیف چرخه فصلی دمایی در این منطقه حائز اهمیت است. پروفایل دما نقش مهمی در اقیانوس‌شناسی فیزیک ...

در این مطالعه تغییرات پارامترهای فیزیکی آب (سمت و سرعت جریان, شوری و نوسان سطح آب) در مصب رودخانه جزرومدی اروندرود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل سه بعدی و هیدرودینامیکی کوهیرنس استفاده شده که معادله پیوستگی، معادلات ناویراستوکس در سه بعد و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییرات دما، شوری و دبی برای مرز باز رودخانه و تغییرات دما و شوری و اعمال مولفه های جزرومدی O1,S2, M2 و K1 برای مرز باز دریا در مدل بکار گرف ...

خلیج فارس به خاطر دارا بودن عمده میادین نفتی و گازی جهان در معرض آلودگی‏هایی مانند آلودگی‏های نفتی و گسترش آلاینده‏های مرتبط با آن می‏باشد. از آنجا که در صورت نشت آلاینده‏های نفتی به دریا، تشخیص رفتار آن‏ها بر روی آب و دانستن تأثیر فرآیندهای فیزیکی از قبیل باد، شارهای گرما و تنش باد بر نحو? پخش این آلاینده‏ها، ما را در امر جمع‏آوری آن‏ها، پاکسازی دریا و اقدامات پیش‏گیرانه کمک می‏کند، در این تحقیق قصد داریم نحوه توزیع این آلودگی‏ها را در شرایط مختلف توسط مدل سه‏بعدی هیدرودینام ...

دمای آب یکی از متغیرهای اساسی و مهم کیفیت آب به شمار می رود زیرا بسیاری از فعالیت های شیمیایی و زیستی موجودات آبزی تابع دما می باشند. دمای یک مجموعه آبی می تواند بواسطه فرآیند های مختلف زیست محیطی اعم از فرآیند های طبیعی یا وابسته به فعالیت های بشر، تحت تاثیر قرار گیرد. امروزه مهمترین عاملی که می تواند با تزریق گرما سبب ایجاد تغییر دما در یک مجموعه آبی گردد، کاربرد آب به عنوان خنک کننده در صنایع به ویژه نیروگاه های حرارتی و اتمی می باشد. در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی هیدرودینا ...

خلیج چابهار با طول جغرافیایی59º 30' to 60º 48' و عرض جغرافیایی 25º to 25º 32' در جنوب شرقی سواحل استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. وسعت خلیج 320 کیلومتر مربع و عمق متوسط آن 6 متر و عرض دهانه آن نیز 13 کیلومتر است. هیدرودینامیک خلیج چابهار در کل پیچیده است و تحت تأثیر جریانات ناشی از باد و جزر و مد می باشد. در این شبیه سازی، باد یکنواخت در نظر گرفته شده است. برای شبیه سازی جریانات ناشی از باد به متغیرهای مکانی میدان باد روی خلیج احتیاج داریم. عامل اصلی انتقال رسوبات به خا ...