عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر پیش‌بینی صحیح وضع هوا در تمام جنبه‌های زندگی عادی و روزمره و نیز در امور تخصصی بر همگان روشن است. همچنین ضرورت استفاده از مدل‌های منطقه‌ای پیش‌بینی عددی وضع هوا برای صدور پیش‌بینی وضع هوا انکارناپذیر است به طوری‌که هرساله این مدل‌ها در جهان بهبود یافته و متنوع‌تر می‌شوند. اما پیش‌بینی کدام یک از مدل‌های NWP بهتر است؟ این یک سوال مشترک بین تمام هواشناسان و حتی کاربران پیش‌بینی‌های هوشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا با کمیت‌های راست آزمایی رایج مانند نسبت صحیح، امتیاز ته ...

هدف از این پژوهش راست‌آزمایی مهارت مدل WRF در پیش‌بینی کمیت‌های بارش و آب قابل بارش و ارتباط این دو پارامتر مهم هواشناختی با یکدیگر به کمک داده‌های دیدبانی رادار هواشناسی تهران است. از این‌رو، در این مطالعه، 3 بازه‌ 1/11/2010-4/11/2010، 8/1/2011-11/1/2011 و 15/1/2011-18/1/2011 که در همه آن‌ها بارش باران گزارش شده بود انتخاب گردید. در ابتدا به‌منظور تصحیح مقادیر براوردی بارش رادار تهران، با در نظر گرفتن 3 ایستگاه باران‌سنجی خودکار پاکدشت، قم و کوشک‌نصرت، براوردهای رادار هواش ...

تغییر کاربری مناطق سبز و کشاورزی در حین توسعه شهری، باعث تغییرات معنی‌داری در توازن شار‌های حرارتی و تغییر در خرد اقلیم منطقه میشود. به منظور مدیریت کارآمد شهری، جهت نیل به بهبود آسایش حرارتی در منطقه، که به همراه خود ارتقای مصارف انرژی را به دنبال خواهد داشت، نیاز می باشد که توازن شهری و تاثیرات فعالیت‌های انسانی روی خرد‌اقلیم منطقه مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. در این پژوهش با انتخاب بازه‌های زمانی در فصول مختلف، به کمک اعتبار سنجی ابزار شبیه سازی منطقه‌ای جوی WRF، جفت شده با ...

در این پژوهش تلاش شده است تا ابتدا با به کارگیری یک سامانه مدل سازی عددی میان مقیاس پیش بینی وضع هوا موسوم به " MM5" و مدل عددی میان مقیاس " WRF"، با تغییر در پیکربندی های مدل ها اعضای یک سامانه همادی تهیه شود. سپس برونداد این سامانه پیش بینی همادی ( که شامل مدلWRF با پنج و مدلMM5 با سه پیکربندی متفاوت می باشد) برای صدور پیش بینی های احتمالی 24، 48 و72 ساعته بارش روزانه در تمام کشور برای آستانه های کمتر یا مساوی 0/1 بین 0/1و 10 و بیشتر از 10 میلی متر به روش بافت نگار رتب ...

با توجه به اهمیت پیش‌بینی وضع هوا به خصوص پیش‌بینی بارش، در این پژوهش عملکرد طرح‌واره‌های میکروفیزیکی ابر مدل WRF در یک بازه ‌زمانی 11 روزه فصل زمستان استان تهران در سال 1391 جهت تعیین طرح‌واره بهتر برای پیش‌بینی دقیق‌تر آستانه بارش، مورد بررسی قرار گرفت، آستانه بارش در این پژوهش برای بارندگی 0.1 و بیشتر تعیین شده است. مدل WRF در این بازه زمانی با طرح‌واره‌های مختلف میکروفیکی ابر شامل Lin، wsm3، wsm5، Ferrier و Thompson جهت به‌دست آوردن پیش‌بینی 48 ساعته آستانه بار ...

یزد از جمله استان‌های کم بارش ایران است که با پدیده گرد و خاک مواجه است. تاکنون مطالعات مختلفی روی طوفان‌های گرد و خاک این منطقه صورت گرفته که جنبه آماری و همدیدی داشته‌اند. با توجه به کمبود مطالعات عددی انجام گرفته در زمینه گرد و خاک در ایران و در منطقه یزد، در این مطالعه با استفاده از مدل‌ عددی پیش‌بینی هوای WRF به تحلیل دینامیکی طوفان‌های گرد و خاک یزد پرداخته شده است. برای این منظور از تاوایی پتانسیلی، تغییرات دمای پتانسیل با ارتفاع، همگرایی و واگرایی و سرعت افقی باد که ...

چرخند های حاره ای با سرعت های بیش از 119 کیلومتر برساعت یکی از مخاطرات اساسی هستندکه هرساله هزاران قربانی می گیرند. در منطقه شمال اقیانوس هند ودریای عربی حدود هفت درصد این طوفان‎ها رخ می‎دهند و از جمله قویترین چرخندهای حاره‎ای که در دریای عربی رخ داده‎، طوفان گونو درسال 2007 بوده است. یکی از ابزارهایی که امروزه برای بررسی و شناخت این طوفان‎ها و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از آن، به کارگرفته می‎شوند، استفاده از شبیه سازی‎های عددی می‎باشد. دراین تحقیق با بکاربردن شبیه‎سازی دو ...

در تحقیق حاضر توزیع زمانی و مکانی غبار در خلال سه رخداد گردوغباری شدید با استفاده از شبیه‌سازی بوسیله‌ی مدل WRF/Dust ، مشاهدات ایستگاهی و تصاویر ماهواره‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا سه مورد توفان گردوغبار شدید که روی ایران به وقوع پیوسته بود انتخاب شد. سپس شبیه‌سازی‌های عددی WRF/Dust برای نشر، انتقال غبار و پارامترهای جوی مختلف اجرا شد. الگوهای همدیدی شبیه‌سازی شده برای مطالعه شرایط سامانه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای برآورد نشر غبار از طرح ...