عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مورد بحث ترین مسائل در زمینه ی مطالعات ترجمه در ارتباط با مشکلات ترجمه ی انواع متون ادبی علی الخصوص ترجمه ی ادبیات کودکان است. این نوع ادبیات برای قشر خاصی از خوانندگان نوشته می شود که دانش آنها نسبت به جهان پیرامونشان سطوح متفاوتی دارد. با توجه به این مسئله، ترجمه برای این نوع مخاطبین نیاز به دقت بیشتری دارد. یکی از پرسش هایی که در این رابطه مطرح می شود این است که چه مواردی در ترجمه بیشتر در معرض خطر خطای مترجمین است و در راستای این سؤال، بحث دیگری مطرح می شود که مترج ...