عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر سازمانی ساختاری دارد که مبتنی بر مشاغل میباشد.طراحی صحیح مشاغل و در نظر گرفتن ابعاد اصلی هر شغل نقش بسزایی در استحکام و بقای سازمان خواهد داشت .تنظیم وظایف و مسئولیت‌ها در یک شغل یا گروهی از مشاغل که وابسته به یکدیگر است بایستی به گونه‌ای باشد که حداکثر کارآیی بدست آید و باعث رضایت ، رشد، پیشرفت و در نهایت بهبود و کیفیت زندگی کاری کارکنان و اعتلای سازمان شود.این تحقیق در پی بررسی وضعیت مشاغل مرکز انفورماتیک و آمار دانشگاه تهران از نظر ماهیت و ابعاد اساسی مشاغل ...