عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش طرح حاضر، در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول آن در ابتدا به جنبه‌های گوناگون برنامه‌ریزی، اعم از چارچوبهء برنامه‌ریزی، فرآیند برنامه‌ریزی در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجو، ضرورت برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در ایران و انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی بلندمدت ، میان مدت و کوتاه‌مدت می‌پردازد. سپس به چگونگی مدل ظرفیت پذیرش دانشجو و ساخت و ارزیابی این مدل توجه می‌کند. بخش دوم گزارش ، به بررسی و تشریح فاز دوم طرح، یعنی تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی در ...

انسان بر حسب نیاز چهره زمین را برای فعالیتهای مختلف تغییر شکل می‌دهد. جهت گسترش برنامه‌ریزیهای آینده، داشتن اطلاعات قابل اندازه‌گیری از این فعالیتها، ضروری است در این مقاله از سه شیوه اشکال هندسی، نظریه رشد و نظریه مدل علمی و نظریه نرخ رتبه‌بندی جهت تعیین مساحت زیر ساختمان رفته در سال 2001 میلادی استفاده می‌شود. شکل و مساحت زیر ساختمان رفته 13 مکان از ناحیه تانی در آندراپرادش از طریق شبیه‌سازی و تلفیق برآورد می‌شود، تا از طریق شیوه رتبه‌بندی مساحت زیر ساختمان رفته آینده تعیین ...

چکیده ندارد.