عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر به بررسی چگونگی پدیده جدایش جریان دوفازی بخار و آب در داخل درام بویلر به صورت دو بعدی و سه بعدی پرداخته شده است. مدل سازی جریان تحت شرایط آدیاباتیک، آشفته، به صورت ناپایا و با روش حجم محدود می باشد. هندسه دو بعدی به منظور بررسی ابتدایی چگونگی حرکت جریان با استفاده از ساده سازی طرح سه بعدی و به صورت برشی از درام انتخاب شده است. هندسه سه بعدی منطبق با طرح صنعتی طراحی شده و جریان در آن به دو صورت وارد درام می شود: مخلوط اشباع بخار و آب از طریق لوله های بالابرنده و ...

تغییرات مورفولوژیکی شامل تغییرات پلان و عرض آبراهه، فرسایش و رسوبگذاری بستر و سواحل منجر به آسیب های جدی، خرابی سازه ها، از دست دادن زمین های با ارزش و ایجاد خطر برای کشتیرانی می شود. در رودخانه های پیچان رودی پتانسیل جابجایی و تغییر عرض وجود دارد که این می تواند سبب فرسایش اراضی کشاورزی و مسکونی و حتی سبب ایجاد مناقشات مرزی مابین کشورهای همسایه گردد. بررسی های مورفولوژی و مهندسی رودخانه در اقصی نقاط دنیا نشان می دهد که با توجه به طیف وسیع تغییرات در جریان آب، کمیت و نوع رسوب ...

یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب پل‌های واقع در روی رودخانه‌ها آبشستگی پایه و تکیه‌گاه پل می-باشد. یکی از روش‌های بررسی نحوه آبشستگی تکیه‌گاه پل مدل‌سازی آبشستگی در آزمایشگاه می-باشد. امروزه محققین با توجه به محدودیت‌هایی که در کارهای آزمایشگاهی وجود دارد توجه زیادی به مدل‌سازی عددی نموده‌اند. در این تحقیق از نتایج آزمایشگاهی خزیمه‌نژاد و همکاران(1391) برای شبیه‌سازی مدل عددی Fluent استفاده گردید. در مدل آزمایشگاهی سرعت جریان با استفاده از سرعت‌سنج الکترومغناطیسی بعد از 1ساعت پس ...

هدف اصلی این رساله را می‌توان مدل‌سازی عددی توامان جریان دوبعدی سطحی (بخش بالایی آب)، و سه‌بعدی پایینی (بخش ژرف) در جریان‌های دریایی با در نظر داشتن مسئله شوری و گرما تحت عنوان مدل تلفیقی معرفی نمود. مدل‌سازی دوبعدی بر پایه معادلات آبهای کم‌ژرفا (میانگین ژرفایی) پایه‌گذاری شده است، به طوریکه گام‌زنی محاسباتی جریان‌های غیردائمی در مدل دوبعدی - که بخش‌های کم‌ژرفای محیط آبی را پوشانده است و در بخش‌های ژرف، سطح بالایی بدنه آبی را به صورت یک لایه می‌پوشاند - صورت می‌پذیرد. بخش‌ها ...

در حوزه مهندسی سواحل، شکست امواج در نزدیکی ساحل از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مسائل مهم ناشی از شکست امواج پدیده انتقال رسوب است که اهمیت فراوانی در مهندسی سواحل و حفاظت سواحل دارد. در دهه‌های اخیر تلاش زیادی به منظور فهم بیشتر این پدیده انجام شده است. با وجود پیچیدگی رفتاری حرکتی سیال در هنگام شکست موج، مشکلات زیادی به منظور توصیف یک روش ریاضی برای مطالعه در مورد جریان سطح آزاد در پدیده‌ی شکست موج ایجاد می‌شود. دشواری مطالعه این پدیده به علت هزینه‌های بالای مطالعات آ ...

پایان نامه حاضر روش سه بعدی شبکه بولتزمن را برای مدل سازی عددی تأثیر متقابل ذرات صلب معلق با میدان جریان ارائه می دهد. محاسبات سه بعدی جریان با استفاده از مدل نوزده بیتی و تک زمانه (D3Q19) روش حرارتی شبکه بولتزمن انجام گرفته است و معادله دینامیک نیوتن نیز برای انتقال ذرات صلب معلق حل شده است. نیروهای مورد نیاز در بررسی حرکت ذره با استفاده از روش تبادل مومنتوم محاسبه می شوند. جهت اعتبارسنجی مدل عددی حاضر، چندین مسئله مورد بررسی قرار گرفته است مانند جریان پویزوئیل در دو بعد و س ...

در این رساله با استفاده از رویکرد هیبریدی برنامه نویسی نمادین و شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی مسائل خاص انتقال رسوب مقاطع مرکب بررسی شده است. هدف اصلی رساله توسعه بسته نرم افزاری برای استخراج روابط بدون بعد انتقال رسوب در مقاطع مرکب مبتنی بر نتایج شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی و برنامه نویسی نمادین است. برای استخراج روابط از دو رویکرد کلاسیک ضرائب اصلاحی و خودکار برنامه-نویسی نمادین استفاده شده و روابط بدون‌بعدی برای تنش برشی متوسط بستری، ظرفیت انتقال بار معلق و ظرفیت انتقال بار کل مواد ب ...

یکی از الزامات مهم در طراحی و اجرای موفق پروژه های عمرانی و معدنی در سنگ، ارزیابی دقیق مقاومت توده سنگ است. امروزه مدلسازی عددی به طور فراگیری به عنوان روشی مناسب برای برآورد مقاومت بکار برده میشود. مهمترین مرحله در مدلسازی عددی توده سنگ، تعریف دقیق شبکه ناپیوستگیها (ساخت مدل هندسی) است. در بسیاری از شیوه های مدلسازی، ناپیوستگیها با استفاده از بعضی فرضهای غیرواقعی از جمله تعداد بسیار کم، قطعی بودن جهت، توزیع یکنواخت و نامحدود بودن گسترش آنها، ساده سازی میشوند. از طرفی، از آنج ...

جنوب غرب ایران از جمله مناطقی است که هر ساله شاهد بارش های شدید و سیل آسا می باشد که در برخی موارد این بارش ها سبب خسارت های مالی و جانی در این منطقه می شود. بررسی مکانیسم های تشکیل و الگوهای حرکتی سامانه هایی که سبب این بارش ها می شود یکی از مواردی است که می توان در پیش بینی و مدیریت این بارش ها بکار گرفته شود و از طرفی به کارگیری مدل های عددی به عنوان مدل های جدید می تواند پژوهش گران را در این مسیر کمک شایانی کند. در این پژوهش به بررسی همدیدی و دینامیکی بارش های شدید این ...