عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 916

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهرها سیستم های پویا و پیچیده ای هستند که در آن مولفه های اجتماعی و فناوری با هم در تقابل هستند و ارتباط پویایی بین شبکه های اجتماعی و کالبدی وجود دارد. مدل سازی شناسایی عرصه های اسکان موقت شهروندان در زمان وقوع زلزله در کلانشهرتبریز و به صورت موردی منطقه 4 شهرداری تبریز، هدف اصلی این مقاله است. در این راستا بر پایه روشناسی تحلیلی کاربردی، ابتدا - مدل مفهومی طراحی و کلیه لایه های داده های مورد نیاز برای ایجاد پایگاه داده های مکانی گردآوری شدند . سپس با استفاده از امکاناتسامان ...

این پروژه اختصاص به مدل سازی سیستم گردش خون توسط المان های هیدرولیکی دارد . شبیه سازی مذکور با استفاده از روش اجزای محدود صورت پذیرفته است . درفصل اول مقدمه ای از تاریخچه مدل سازی سیستم گردش خون بیان شده ودر فصل دوم وسوم به بیان فیزیولوژی سیستم گردش خون و نمونه های مدل سازی پرداخته می شود . در نهایت با استفاده از مدل های ارائه شده یک سیستم 15 المانی که حاوی قسمت های حیاتی گردش خون می باشد تعریف گردیده وبا استفاده از المان های هیدرولیکی مثل اریفیس و شیرکنترل فشار این سیستم مدل ...

مدیریت بهره برداری بهینه از سامانه های منابع آب نظیر مخازن سدها، مستلزم ارتقاء دقت پیش بینی جریان ورودی به آنها است. در این پژوهش برای پیش بینی جریان ورودی به سد امیرکبیر، از ایستگاه سیرا استفاده شده است. پیش پردازش داده ها و ایستایی سری زمانی از روش تفاضلی در مراحل اولیه صورت پذیرفته است. برای پیش بینی جریان ماهانه سری زمانی، از رویکرد باکس جنکینز انجام شده است. مناسبت مدل با تجریه و تحلیل سری باقیمانده ها انجام گردید. واسنجی مدل‌ها با معیار SSR MSR, و آماره ی اصلاح شده ی با ...

مدل‌سازی ریاضی و شبیه سازی فرآیند تبدیل گاز طبیعی توسط بخارآب در این پایان‌نامه ارائه‌شده است . مدل ریاضی به‌صورت شبه همگن پایای یک‌بعدی بر اساس بقای انتقال جرم و انرژی می باشد، در مدل از معادله ارگان جهت بررسی افت فشار سیستم و همچنین سینتیک‌های غیرخطی واکنش‌ها در یک راکتور کاتالیستی بستر ثابت، پرشده از ذرات استوانه‌ای کاتالیست استفاده شد. حل معادلات مدل به کمک نرم‌افزار متلب انجام شد و به‌منظور تائید نتایج مدل، نتایج حاصل با داده‌های پالایشگاه مقایسه شده است که حداکثر خطا بر ...

در طول راههای کشور شاهد حضور ساختمانها و کاربری های متفاوتی هستیم . تابه حال هیچ مطالعه جامعی در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل و به ویژه مدل سازی کاربری اراضی کنار راه در کشور صورت نگرفته است . وجود ساختمانها و کاربری های متفاوت پراکنده موجب مشکلات و خطرات مالی و جانی بسیار گشته است. در مطالعات حاضر با بررسی انواع سیستم های طبقه بندی کاربری زمین و با توجه به اهداف مطالعات کاربری های زیردر نظرگرفته شد :کاربری اجباری، کاربری خدماتی ، کاربری اختیاری . در پایان نامه حاضر برای کاربر ...
نمایه ها:

در این مقاله ، یک مدل المان محدود برای تعیین رفتار اجزای اتصالات پیچی تیر به ستون ارائه شده است . در این مدل مسئله تماس ، رفتار غیر خطی هندسی جز اتصال و رفتار غیر خطی مصالح اعمال شده اند . برای تعقیب رفتار جزاتصال پس از وقوع لغزش بین ورقها و مدلسازی اتکائ میله پیچ به دیواره سوراخ پیچ ، یک مدل ساده لغزش - اتکا معرفی شده است . با انجام تحلیل غیر خطی و مقایسه مقادیر محاسبه شده و نتایج آزمایشات موجود دقت مدل المان محدود ارزیابی شده است . همچنین الگوهای تغییر شکل اجزای اتصال تعیین ...

سیستم های هیدرولیکی به دلیل توانایی تولید نیروها و گشتاورهای بالا، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارند. سیستم سرو هیدرولیک نوعی از سیستم های هیدرولیکی می باشد که بسیار دقیق عمل می نماید. با توجه به اینکه سیستم های سرو هیدرولیک رفتاری غیرخطی دارند، مدل سازی، شبیه سازی و اعمال روش های کنترلی پیشرفته به این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پروژه مدل سازی، شبیه سازی و کنترل حلقه بسته یک موتور هیدرولیکی(سرو هیدروموتور) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اطمینان از صحت م ...

برنامه ریزی نیروی انسانی، وسیله ای است برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان و مدل سازی ریاضی آن نیز برای برنامه ریزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو مدلهای ریاضی بی شماری برای فرموله کردن برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمانهای مختلف ارایه شده، اما همواره این سوال مطرح بوده است که مدل ریاضی کارا در برنامه ریزی نیروی انسانی، چگونه مدلی است؟ در این مقاله، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ...

در این پژوهش در گام اول پژوهش‌ها و روش‌های موجود برای تهیه بیلان منابع آب مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش روش‌های مختلف برقراری بیلان منابع آب دسته‌بندی شده و توانمندی‌ها و محدودیت‌های هریک بررسی می‌شود. در مرحله بعدی با کسب شناخت از کم و کیف داده‌ها و اطلاعات موجود، چگونگی دسترسی به این اطلاعات و اشراف بر شرایط منابع آب، وضعیت داده‌ها و اطلاعات در قالب جداول و گزارش ارائه خواهد شد. سپس با شناخت نسبی از وضعیت جغرافیایی (موقعیت، کوهستان و دشت و ...) به دسته بندی مناطق مخ ...