عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اشتغال صنایع منتخب انرژی بر در ایران در بازه زمانی 1386-1374 پرداخته و تاثیر متغیرهای سیاست پولی و سرمایه گذاری را نیز مورد توجه قرار می دهد. در مطالعه حاضر کارگاه های بزرگ صنعتی (ده نفر نیروی کار به بالا) به تفکیک کدهای ISIC طی دوره مورد نظر به چهار گروه مختلف شامل: کل صنایع، صنایع با انرژی بری بالا، صنایع با ...

تخمین پارامترهای مدل اتورگرسیو (AR) دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. فرایندهای اتورگرسیو کاربردهای زیادی در پردازش سیگنال ، مخابرات ، رادار و سونار دارند. برازش یک مدل مناسب بر داده ها در عمل موجب می شود تا اطلاعات بیشتری از فرایند مولد داده ها داشته باشیم. استفاده از مدل مناسب بالاخص در روشهای پارامتری در تخمین طیف سیگنالهای تصادفی، اهمیت بسیار زیادی دارد. روشهای پارامتری تخمین طیف توان، مبتنی بر انتخاب مدل مناسب برای داده ها می باشند. برای دست یابی به تخمین طیف با قدرت تفک ...

یکی از ویژگیهای مهم بازار انرژی در کشور ما سطح بالای یارانه پرداختی به بخش انرژی می‌باشد. به طور متوسط یارانه پرداختی به این بخش حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. برق یکی از حامل‌های انرژی می-باشد که از یک طرف بخشی از سبد مصرفی خانوار می‌باشد. و از طرف دیگر به عنوان یکی از نهاده‌های تولیدی با نسبت‌های مختلف در فرآیند تولید و مصرف کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل حذف یارانه این حامل انرژی می-تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در همین ر ...

یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند، دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشتری به اقدامات سیاست پولی دارند، درک ما را از نحوه ی اثرگذاری اختلالات سیاست پولی، ب ...

اگر‌چه سهم بخش کشاورزی و بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی همواره متغیر بوده است، ولی این دو بخش از بخش‌های اقتصادی همواره به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی مطرح بوده‌اند؛ و این ادعا تأیید شده است که بین بخش کشاورزی و بخش صنعت نه تنها تعارضی وجود ندارد بلکه در تعامل با یکدیگر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر و اهمیت بخش کشاورزی و صنعت بر تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره زمانی 1390- 1350 انجام یافته است. بدین منظور، از مدل‌های خود‌رگرسیون برداری و خود‌رگرسیون ب ...

هدف این پایان‌نامه ارزیابی عملکرد پوشش ریسک اتخاذ شده بر حسب نسبت بهینه پوشش ریسک برآورد شده با مدل‌های رگرسیون خطی معمولی، خود بازگشت برداری، تصحیح خطای برداری و مدل‌های گارچ با مطالعه موردی بازار سکه‌ی طلای ایران است. در این راستا برای براورد نسبت بهینه پوشش از سری بازدهی روزانه قیمت سکه در دو بازار نقدی و آتی استفاده می‌شود، و کارایی پوشش ریسک اتخاذ شده بر حسب نسبت بهینه پوشش براورد شده با این مدل‌ها در دو حالت تحلیل درون نمونه‌ای و برون نمونه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ...

تاكنون روش‌هاي متعددي از جمله روش‌هاي درستنمايي ماكسيمم، حداقل مربعات و ... براي برآورديابي پارامترهاي مدل‌هاي خودبازگشتي بكار رفته است. در این پایان‌نامه ابتدا برآوردگرهاي بيز تحت توابع زیان متقارن درجه دوم و نامتقارن خطی- نمایی با توابع چگالی پیشین آگاهی بخش و آگاهی نابخش را بررسي خواهيم كرد و با استفاده از الگوريتم نمونه‌گيري گيبس نتايجي را در مورد برآوردگرهاي حاصله ارائه خواهيم كرد. هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی تأثیر استفاده از پیشین‌های مختلف و برآوردهای مدل‌های خودبازگ ...

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، تاثیر درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی است . در این تحقیق رابطه درآمدهای نفتی با قیمت دارایی‌ها شامل قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ، و داده های فصلی سال های 1390-1376 به بررسی رابطه درآمدهای نفتی با متغیرهای نامبرده پرداخته شد . نتایج حاکی از آن است ...

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغییر نرخ بهره است. عدم بکارگیری از تغییرات نرخ بهره نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده، بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ بهره در قالب عملیات بانکی بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، برآورد تاثیر سرکوب مالی بر ...