عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایاننامه مدل احتراق چندمنطقه‌ای با حرکت هوا که مبتنی بر زیرمدل اختلاط جت سوختی و زیر مدل احتراق می‌باشد برای موتورهای پردور با پاشش مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است . بدلیل اختلاف زیاد در نحوه اختلاط سوخت - هوا مابین موتورهای دیزلی پردور و کم دور، به اثر چرخش هوا روی آهنگ اختلاط توجه بیشتر معطوف شده زیرا اساس اختلاط سریع در موتورهای دیزلی پردور در این پارامتر نهفته است . جهت تایید مدل احتراق چند منطقه‌ای با حرکت هوا برای موتورهای دیزلی پردور از نتایج تجربی یک موتور دی ...