عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
بطور کلی در بررسی وضع موجود سیستم مالی سازمان قند و شکر برگه حسابداری، دفاتر حسابداری، ثبت عملیات مالی در دفاتر، حسابهای دفتر کل، حسابهای جنسی کالا، گزارشهای ماهانه و صورتهای مالی مورد مطالعه قرار گرفت و نواقص و مشکلات موجود سیستم مالی با تفصیل بیان گردید. برای رفع مشکلات موجود یک سیستم مالی نسبتا جامع پیشنهاد گردید و برای هریک از موارد پیشنهادی آن توضیحات لازم داده شد. ...