عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نوشتار زیر خوانشی است از شکل‌گیری نخستین دولتِ مدرن در ایران بر اساس چارچوب تحلیل گفتمان فوکویی و ادبیات پسااستعماری. در این متن پس از بازخوانی چارچوب مفهومی و روشی، دگردیسی‌های گفتمانی تجدد در ایران، از زمان اصلاحات عباس میرزا تا دوره‌ی پهلوی اول و صورتبندی آن در گفتمان-های تجدد جبرانی، تجدد رمانتیک-جامعه گرا و در نهایت تجدد آمرانه بررسی می‌شود. بر اساس این بازخوانی، شکل‌گیری نخستین دولتِ مدرن در ایران تجسّد عینی و راهبردی گفتمان تجدد آمرانه می‌باشد. این متن در واکاوی صورتبن ...

اصطلاح هنر مدرن و واژگان آن در تقابل با هنر پست‌مدرن و واژگان گسترده‌ی آن، چندان بحث برانگیز نمی‌نمایند. بررسی‌های بیشتر واژگان این دو اصطلاح، نشان می‌دهد ؛ درکنار اشتراک‌های وسیع میان این دو، تمایزهای بسیار اساسی دیگری قابل تشخیص است. آرای متفکران و فیلسوفان، در یک صورت کلی،اشاره بر خصوصیت‌های قالب گرایانه‌ی (فرمالیستی) هنرمدرن و خصوصیت‌های محتوا گرایانه‌ی هنر پست مدرن دارند. به بیانی دیگر، هنر مدرن قالب و زیبایی‌شناسی قالب را ویژگی نخست آثار هنری و هنر پست مدرن، تأثیر محت ...

در یک بررسی کلی می توان گفت که از قرن هفدهم میلادی کلمه مدرن به شکل نه چندان مأنوسی در بین روشنفکران اروپایی رواج یافت و در اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید.این جریان که در اروپا توسعه و وسعت چشمگیر پیدا کرد،بزرگتر از آن بود که در محدوده اروپا باقی بماند و به زودی از آن مرزها عبور کرده و وارد دیگر ممالک گردید.روشن است که برای رسیدن یک اندیشه و نگاه نو در سرزمین دیگر باید از داخل نیز نفوذ این جریان آماده شود. در ایران اولین جرقه های اندیشه نوگرایی در هنر بطور آشکار به دوران قا ...

درک بایستۀ ساخت و ماهیت دولت مدرن در ایران، مستلزم شناخت شرایط تاریخی و بستر اجتماعی شکل‌گیری، عناصر عینی و نظری تکوین، تکامل و بررسی نظریه های مربوط به پیدایش دولت مدرن در غرب و بازاندیشی در اصول، مؤلّفه ها و کارویژه های این پدیدۀ مبهم می باشد. در دنیای امروزی که مفهوم و ماهیت تمامی ‌نهادها، ساختارها، روابط و قواعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تغییر کرده‌، دولت مدرن نیز معنایی متفاوت یافته و از این رو دیدگاه های متعدّدی حول محور آن شکل گرفته است. نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانو ...
نمایه ها:
ایران | 
دولت | 

تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مؤلفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاک ...

این پایان نامه پس از تعریف کلیات، رویکرد‌ها و مکاتب نظری موجود در علوم اجتماعی مدرن را بررسی می‌کند و از کثرت و تعدد این نظریات تحت لوای چهارپارادایم اثباتی ، تفسیری، انتقادی و رئالیسم انتقادی سخن می‌گوید . هردیدگاهی و پارادایمی با توجه به اصول و مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی ، روش‌شناسی بنیادینی را می‌طلبد که منجر به تولید نظریه و استفاده ار منطق و روش تحقیق متناسب با خود خواهد شد. در ادامه وحدت فلسفی تمامی این رویکردها‎ را نشان داده می‌شود که از آن با عنوان سوبژکتیویس ...

قرن بیستم با همه?ی ویژگی?های علمی، صنعتی ، اجتماعی، ایدئولوژیکی ، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اتفاقات و مناسبت?های مختلف آن، به پایان رسیده است. امروزه با گذشته تقریباً یک قرن می?توان نقاط عطف آن دوره را با آگاهی بیشتر و همه جانبه مورد تحلیل قرار داد. در این پژوهش تلاش بر اینست که موضوع، در روند مستمر و پیچیده تاریخ مانند یک فیلم تصور شود و از قالب?های جدا و عکس گونه ی صامت و ایستا بیرون بیاید. اهمیت و دلیل انتخاب این روش پاسخ به نقصانی است که باعث شده اغلب ، آثار هنری نق ...

پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان کاربرد مولفه‌هاي مديريت پست مدرن در کتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1389- 1388 انجام شد. در اين پژوهش از روش توصيفي – پيمايشي بهره جويي و براي نيل به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته با 56 سوال بسته پاسخ در دو وضعيت موجود و مطلوب در قالب شش مولفه "ترغيب، خودکنترلي، رهبري خدمتگزار، سازماندهي فعال، نوآوري، و هم‌آفريني" استفاده شد. جامعه آماري پژوهش، مشتمل بر 166 نفر از مديران و کتابداران کتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي اصفهان، صن ...

تفکیک قوا نظريه‌اي شکل‌گرفته در مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی است که نظام‌های مدرن را به راه‌کار تفکیک قدرت در قواي حكومت، به هدف کنترل قدرت آن،‌ با عقیده مهار قدرت با توسل به قدرت، رهنمون می‌شود. این نظریه از همان ابتدای شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن، در این نظام‌ها جایگاهی درخور توجه یافت؛‌ اما این جایگاه با توجه به تحولات نظام‌های سیاسی در طول دوران، دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که مفهوم این نظريه را نیز به شدت دگرگون کرده است. این پژوهش ضمن دو بخش در صدد بررسی تحولات رخ داده ...