عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در سال 91 انجام وبه بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه ی منابع انسانی و اقتصادی پرداخته است .هدفهای تحقیق شامل بررسی میزان موفقیت فارغ التحصیلان رشته های مختلف هنرستانهای فنی و حرفه ای در دستیابی به شغل مناسب و بررسی میزان موفقیت ایشان در راهیابی به مراکز آموزش عالی و ادامه تحصیل و بررسی توانایی فارغ التحصیلان به دستیابی به شغل مناسب و تامین نیازهای بازارکار بوده است. این تحقیق به دلیل ماهیت و موضوع آن از نوع کاربردی و پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات ...

مواد آموزشی از قبیل کتابهای درسی تا حد زیادی پایه و اساس بسیاری از ورودی زبانی که یادگیرندگان دریافت می کنند و همچنین تمرین زبانی که در کلاس درس صورت می گیرد را تشکیل می دهند؛ بویژه در کشورهایی نظیر ایران که زبان انگلیسی یک زبان خارجی محسوب می شود. این مطالعه بر این باور است که نیازها، خواسته ها، و اهداف دانش آموزان در دو زمینه مدارس دولتی و مدارس فنی / حرفه ای عمومی ایران کاملا متفاوت است. با این حال، هر دو گروه دانش آموزان یک مجموعه از کتاب های درسی (در پایه اول و دوم) را م ...

این پژوهش با هدف تعیین میزان کارآمدی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش مازندران و ارتباط آن با سبک رهبری تحولگرا انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و جامعه آماری آن 916 نفر از هنر آموزان هنرستان های کاردانش و فنی حر فه ای استان مازندران بوده، که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای 270 نفری از بین آنها بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی 20 سوالی باس و اولیو و پرسشنامه کارآمدی 20سوالی ...

در این پژوهش رابطه ی انگیزش پیشرفت و خود کار آمدی عمومی با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اراک در سال تحصیلی89-88 مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش توجه به اهمیت و نقش انگیزش پیشرفت و خود کار آمدی به عنوان عوامل مهم پیش بینی کننده ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اراک که در مجموع 1250نفر می باشد . ح ...

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر عدم گرایش دانش آموزان دختر نسبت به ادامه تحصیل در هنرستن های فنی و حرفه ای شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات،توصیفی – زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران هنرستان های مناطق 3، 5، 12، 16 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 میباشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 242 نمونه برای جامعه بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی سادهاز جامعه آماری انتخاب ...

سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی خلق ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد در جامعه بوده و بنابر اعتقادی، در جوامع امروزین لازم است انقلاب کارآفرینی رخ دهد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان هنرستانهای حرفه‌ای دخترانه در سه بعد تحریک انگیزه‌ها، پرورش ویژگیها و فراگیری مهارتها می‌باشد. نمونه آماری تعداد 331 نفر بوده، و داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 79% ، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته ...

کُتب درسی به عنوان گسترده‌ترین رسانه آموزشی در بین نوجوانان، وظیفه ایجاد فضای خلاق و تاثیرگذار آموزشی را به عهده دارد. گرافیک کتاب‌های درسی نه تنها در بالابردن سطح سواد ‌بصری دانش‌آموزان موثر است، بلکه در میزان یادگیری و به خاطرسپاری مطالب آموزشی سهم بسزایی دارد. ویژگی کتاب‌های درسی با بقیه رسانه‌های پیام رسان متفاوت است. گرافیک در این رسانه، یک گرافیک کاربردی و عملکردی است، زیرا که مخاطب به اختیار خود کُتب درسی را انتخاب نمی‌کند و برای مدت نسبتا طولانی مجبور است، به مطالعه ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین اثربخشی مهارت‌های زندگی بر نگرش دختران به دوستی با جنس مخالف بود. روش پژوهش، مداخله‌ای تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری تمامی‌ 270 دانش آموزان هنرستان فنی الزهراء شهر شیراز می‌باشند، که نمونه گیری از میان آنها به صورت هدفمند انجام شده است. به این صورت که از بین کلیه شرکت کنندگان در تحقیق، 44 نفر از دانش آموزانی که بیشترین نمره مثبت را در پرسشنامه نگرش به دوستی با جنس مخالف کسب کردند، انتخاب و سپس به شیوه تصادفی در دو گرو ...

قرن بیست‌و‌یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات برپدیده‌ها و فعالیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم‌های آموزشی به تبع آن آموزش‌و‌پرورش، هرگز نمی‌تواند خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین‌المللی بداند، زیرا جامعه آموزشی مرکز ثقل تغییرات و تحولات هزاره‌سوم خواهد بود. در قرن حاضر منابع‌طبیعی سرمایه نیست بلکه داشتن اطلاعات سرمایه محسوب می‌شود. در این پژوهش ‌ارزیابی و سنجش ارتباط میزان آگاهی واستفاده ازفناوری‌ارتباطات‌و‌ ...