عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تخصیص دانش آموزان به مدرسه از موضوعات پر اهمیتی است که همواره دغدغه هایی را برای والدین و دولتمردان ایجاد کرده است. این موضوع می تواند در عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه دانش آموزان به امکانات آموزشی نیز نقش داشته باشد. این پژوهش به دنبال آن است که دانش ‏آموز‏ان هر یک از محله های شهر را به مدارس تخصیص دهد. هدف های اصلی تخصیص دانش آموزان به مدرسه این است که مجموع مسافت طی شده توسط دانش آموزان به مدرسه کمینه شود همچنین یک تعادل درآمدی در مدارس فراهم آورد. بدین معنی که دانش آم ...

هدف: پژوهش حاضر با موضوع رابطه مدرسه هراسی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی در سال تحصیلی 93-92 انجام شده است. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، از این رو مدرسه هراسی متغیر مستقل(پیش بین) و عملکرد ریاضی دانش آموزان متغیر وابسته(ملاک) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای ختلال ریاضی منطقه 2 شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه اضطراب بیماهر که د ...

با رخ دادن زلزله های تاسف بارمانند زلزله بم و زلزله ورزقان و اهر ومشاهده ی تلفات انسانی ناشی ازآن معماران باید بدانند هرکدام ازآنها می توانند نجات دهنده ی جان هزاران تن از فرزندان این نسل و این سرزمین در چنین موقعیت هایی باشند. آن طور که دیگر نیازی به لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی و بیمارستان صحرایی و پتو و دارو و ... نباشد. ما باید به خوبی درک کنیم که این احساس تاسف و تاثرو این احساس درماندگی که با مشاهده ی این وقایع روح همه را میفشارد چگونه می تواند تبدیل به قدرتی شود که از ق ...

این تحقیق به منظور ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش آموزان و امور ارتباط مدرسه - اجتماع به عنوان سه کارکرد اصلی مدیریت آموزشگاهی در موسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات در سال 93-1392 انجام شده است. این ارزشیابی با مراجعه به مدل گوبا و لینکلن (الگوی ارزشیابی پاسخگو) صورت گرفته است. این مدل به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی کیفی، بر بیان دغدغه ها و مسایل افراد ذیربط تأکید دارد. با بهره گیری از روش تحقیق ارزشیابی، از ابزار متفاوت برای جمع آوری داده های مورد نظر استفاده شده است. ابزار ...

مقوله آموزش رسمی در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و مدارس بخش مهمی از بناهای تاریخی کشور را تشکیل می‌دهند‌. علی‌رغم تغییراتی که در دوره‌های مختلف تاریخی روی داد اما آموزش همواره اهمیت خود را حفظ کرد و الگوی خاصی برای معماری مدارس شکل گرفت. در اواخر قاجار و اوایل پهلوی تحت تأثیر عوامل گوناگون تغییرات بنیادینی در وضعیت اجتماعی کشور و جنبه‌های مختلف زندگی مردم ایران روی داد‌. در پی این تغییرات آموزش نوین مورد توجه قرار گرفت و به مرور بخش اصلی و عمده‌ی آموزش کشور را تشکیل داد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی (انواع، میزان و اهمیت منابع حمایتی) با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی (رگرسیون) و جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند هستند. 220 دانش‌آموز دختر به‌شیوۀ تصادفی از بین سه مرکز پیش‌دانشگاهی انتخاب شده‌اند. از مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان (2000CASSS ، مالکی، دیمری و الیوت، 2000) و پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHI) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده ...

ورزش بخشی از فرهنگ جوامع می باشد. در حقیقت رشد و گسترش ورزش در هر جامعه به فرهنگی که آن ورزش وابسته به آن است مربوط می شود. ورزشکاران و مربیان نیز به عنوان یک هدف یا ابزاری جهت نیل به هدفهایی از قبیل رشد شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت روحی و جسمی در یک جامعه ایفای نقش می کنند. میراث فرهنگی، زمینه‌ی قومی و نژادی، آداب و رسوم یک ملت و حتی اقلیم بر انتخاب نوع فعالیت جسمانی و گرایش افراد آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود که این خود دلیل به وجود آمدن رشته های مختلف ورزشی در سراسر دنیا ...

تبلیغ دین در فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است و از وظایف پیامبران، اولیای الهی و علمای دین می باشد. تبلیغ دینی از منظر هدف، علاوه بر آگاهی بخشی به جنبه تربیتی توجه ویژه دارد و کمال تبلیغ در این است که در نگرش ها، گرایشات، عقاید و نهایتاً رفتار مخاطبان تغییر جدّی ایجاد کند. روحانیت به عنوان فرستندگان اصلی پیام دینی در امر تبلیغ نقش بسیار اساسی دارند. توجه به ویژگی های مخاطب و تناسب پیام با شرایط فکری و سنی و اقتضائات روانی او، میزان اثربخشی تبلیغ را افزایش می دهد. با ...

با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلات دوران تحصیل، تنیدگی تحصیلی و اثرات ناشی از آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل آموزشگاهی، خانوادگی و فردی در تنیدگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان میناب می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و روش آن از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی(دختر و پسر) شهرستان میناب به تعداد8591 است که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیل بوده ان ...