عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طولانی مدت شدن اسهال در ایجاد عوارضی همانند سو’ تغذیه، اختلال در رشد و نمو، بروز زمینه برای عفونت های متعدد موثر است. بمنظور شناخت عوامل موثر بر طول مدت اسهال کودکان زیر پنج سال جنوب شهر تهران، این مطالعه توصیفی- مقطعی طرح ریزی شد. در این پژوهش ابتدا با روش مصاحبه چهره به چهره ابتدا بخش نخست پرسشنامه برای 1058کودک مبتلا به اسهال مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشتی درمانی تهران تکمیل گردید و سپس دو هفته بعد از شروع اسهال، پیگیری هر کودک به دو صورت مراجعه مستقیم به منزل مسکونی و ...
نمایه ها:
مدت | 
اسهال | 
کودک | 
تهران | 
جنوب | 

99 درصد تعداد نیم میلیون مرگ مادران که هر ساله به دلیل عوارض بارداری و زایمان اتفاق می‌افتد، مربوط به کشورهای در حال توسعه است . زایمانهای انسدادی و پارگی رحم یکی از 5 علت اصلی مرگ مادران در این کشورها بوده و در مواردی تا 70 درصد از مرگ مادران را سبب می‌شوند. اغلب این مرگ و میرها بعلت عدم توانایی در تشخیص بموقع زایمانهای طولانی رخ می‌دهند. با تشخیص زودرس مراحل غیرطبیعی زایمان و پیشگیری از طولانی‌شدن مدت زایمان و نیز با مداخلات فعال و به موقع در سیر زایمان می‌توان سرانجام حامل ...
نمایه ها:
مدت | 

سازمان هواشناسی جهانی منحنی های شدت-مدت-فراوانی را یکی از موارد مورد لزوم در پروژه های آبی معرفی کرده است. از دو روش که روش اول خود شامل دو حالت است منحنی های شدت-مدت-فراوانی بشرح زیر تعیین شدند: در روش اول شدت ماکزیمم سالینه محاسبه و با روشهای آماری نظیر همبستگی و خودهمبستگی داده ها نواقص تکمیل شد. سپس از دو حالت زیر فرکانس بدست آمد. 1- قوانین احتمالی توزیع های آماری نظیر نرمال، لوگ نرمال، پیرسون و ...: در این حالت با استفاده از نرم افزار ...
نمایه ها:
منحنی | 
بسامد | 
مدت | 
شدت | 
بارش | 

در این مطالعه اثر تغذیه زودرس بر طول مدت بستری و عوارض احتمالی آن مورد بررسی قرار می گیرد برای این منظور برای 45 نفر از بیمارانیکه آپاندکتومی شده اند 12 ساعت بعد از عمل تغذیه دهانی شروع می شود و برای 45 نفر دیگر (انتخاب تصادفی) تغذیه بعد از دفع گاز روده شروع می شود. نتایج دو گروه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. ...

اجاره عقدی است که به موجب آن منفعتی از یک طرف، به مدت مشخصی ، به طرف دیگر واگذار می گردد. وابستگی عقد اجاره به عنصر زمان را می توان یکی از شاخصه های تمایز این عقد با عقودی مثل بیع دانست. لزوم ذکر مدت در عقد اجاره ، در راستای تعیین مورد معامله(منفعت) می باشد، به همین دلیل اگر تعیین و تشخیص منفعت از راههایی غیر از ذکر مدت امکانپذیر باشد، دیگر الزامی در درج مدت در عقد اجاره نمی ماند، به عبارت دیگر ، ذکر مدت در جایی که تنها راه تعیین منفعت مورد اجاره باشد، حالت ضرورت و موضوعیت ب ...
نمایه ها:
اجاره | 
مدت | 
ایران | 
حقوق | 
فقه | 

نتایج بررسی نشان می دهد که : شایعترین جنس مورد مراجعه مذکربوده است. نوع تغذیه با شیرمادر بوده است. شایعترین بیماری ایکتر بوده و بعد از آن بیماری هایی چون سپتی سمی و سپس ایکتر بعلاوه سپتی سمی بوده است. بیشترین بیماری مربوط به بیماری آسفیکسی بوده است و بیشترین میانگین طول مدت درمان مربوط به بیماری مننژیت بوده است و کمترین میانگین طول مدت درمان مربوط به بیماری ایکتر بوده است . بیشترین میزان مرگ و میر در روزهای 5-1 تولد بوده است. ...

سالانه نیم میلیون زن در سراسر جهان بعلت حاملگی و زایمان می‌میرند. بیشتر این مرگ‌ها بصورت تئوریک قابل پیشگیری هستند. بسیاری از مرگ‌ها، بعلت زمان نامناسب ارجاع به یک مرکز مامایی و یا ادارهء نامناسب زایمان در مرکز مامایی اتفاق می‌افتد. از میان کسانی که زنده می‌مانند، عوارض لیبر مشکل رنج‌آور است . در کشورهای در حال توسعه، لیبر انسدادی و طولانی شده از علل مهم مرگ محسوب می‌شود. پارتوگراف ، نمودار ثبت پیشرفت زایمان می‌باشد که از دههء 70 به منظور کشف زایمانهایی که مراحل طبیعی را نمی‌ ...
نمایه ها:
مدت | 

مراقبتهای بهداشتی درمانی در مورد بیماران روانی از دیرباز به عنوان یک معضل اجتماعی پیش روی جوامع بشری بوده است. در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستری بیماران روانی پرداخته است. ...

قطره های چشمی فرآورده های دارویی سترونی هستند که جهت پیشگیری از آلودگی میکروبی آنها در حین مصرف به آنها مواد محافظ اضافه می گردد. مطابق استاندارد کدکس دارویی بریتانیا ‏‎BPC 1979‎‏ قطره های چشمی مورد مصرف در درمانگاهها، بخشهای بیمارستانی و منازل بترتیب یک روز، یک هفته و یک ماه پس از بازشدن می بایستی دور ریخته شوند. در درمانگاههای بیمارستانهای تخصصی دانشگاهی با توجه به حجم زیاد بیماران مراجعه کننده به درمانگاهها معمولا قطره ها در پایان روز به اتمام می رسند اما در درمانگاههای مر ...