عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هیچ جامعه بشری وجود ندارد که نیاز به نگاه داری و تثبیت کردن دوباره احساسات و اندیشه های جمعی یی را که سازنده وحدت و شخصیت وی هستند در مراحل منظمی از زمان در خود احساس نکند. . پیداست که این گونه بازسازی اخلاقی جز به مددگردهمایی ها،بر پایی مجامع عمومی و کنگره هایی که افراد در آنها ،با نزدیک شدن هر چه بیشتر به یکدیگر ، احساسات مشترک خویش را به صورت مشترک دوباره تأیید و تثبیت میکنند میسر نیست . مناسک عزاداری عاشوراازجمله این گردهمایی هاست که ازدیر باز در تمامی جوامع شیعی برپا م ...

مدایح نبوی با بعثت پیامبر اکرم-صلی الله علیه وسلم-در میان شاعران عرب پا به عرصه‌ی ظهور نهاد و در اواخر دوره‌ی عباسی به فن مستقلی در شعر عربی تبدیل شد. شاعران مسلمان ملت‌های دیگر نیز به پیروی از شاعران عرب، عشق ومحبت خود را در قالب مدایح نبوی به پیامبر اکرم نشان داده‌اند. نودهی (1756-1838 م) و محوی(1836-1906 م) دو شاعر برجسته‌ی کرد از مهمترین مدیحه سرایان در ادبیات اسلامی به شمار می‌آیند. قصیده‌های عربی نودهی وتخمیس‌ها و تشطیرهای او بر مدایح نبوی شاعران عرب شناخته شده ومشهورا ...

خاقانی شاعر خلق مضامین بکر و غیر تکراری است که می توان این هنر شاعر را در تک تک ابیات غرّای خاقانی مشاهده کرد ، خاقانی اصطلاحات علوم و باورهای عصر خود را در اشعار ش به کار برده است.همین امر باعث دیر فهمی اشعارش شده است. هم چنین قسمت بزرگی از قصاید وی راجع به نوحه و ندبه است که قصاید مفصل در مرثیه امام محمد بن یحیی از علمای نیشابور و کافی الدین عمر ، عم خود ، و فرزندش رشید از آن جمله است و قسمتی از قصاید وی مربوط به کبر و غرور و فخر و مباهات می باشد و برخی نیز حکایت از تواضع ...

مضمون مدح یکی‌از مهمترین مضامین شعری هم‌در عصر جاهلی وهم صدر‌اسلام و اموی و هم در عصر‌عباسی به حساب‌می‌آید، اما هر شاعری با توجه به موقعیت خویش و میزان بذل و بخشش حاکم و پادشاه جامعه، در مدح، زبان خاص و اسلوب ویژه‌ای دارد که او را از سایر شعراء متمایز می‌کند. در این تحقیق ما بر آنیم که اسلوب های مدح در دیوان ابوتمام را مورد بررسی قرار داده بدین معنی‌که مدحیات وی چگونه آغاز شده است، مهم ترین موضوعاتی‌که ابوتمام به مدح آن پرداخته است، نحوه‌ی کاربرد آرایه های ادبی در ا ...