عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1تهیه طرح و نمونه دستگاه سیار تولید امولسیون جهت تولید امولسیون رسی قیر. این دستگاه در مراکز جمعیتی روستائی قابل نصب بوده و امولسیون لازم را برای تولید خشتهای آسفالتی آماده می سازد. -2تهیه طرح و نمونه دستگاه مخلوطکن مکانیکی .این دستگاه در کارگاه خانه سازی روستائی نصب شده و عمل اختلاط صحیح امولسیون و خاک را انجام خواهد داد. -3انجام آزمایشات و اصلاحات لازم و ساختن جمعا سه دستگاه از هریک از دستگاههای یادشده . ...