عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نفوذپذیری رامی‌توان با روش‌های مختلف به دست آورد اما تمامی روش‌ها در مخازن کربناته دارای نواقصی از جمله پرهزینه بودن، مشکلات ابزاری و نبود تجربه می‌باشد. در روش لاگ‌های تولید، طی یک بار راندن ابزار می‌توان پارامترهای متفاوت را به دست آورد که میزان هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و مشکلات ابزاری دیگر روش‌ها را ندارد.در این روش فرض بر این است که جریان به صورت تک فازی می‌باشد، تا بتوان از یک ویسکوزیته مشخص استفاده کرد یا اینکه ویسکوزیته آب و نفت با یکدیگر برابر می‌باشد و آنها را با هم ...

در صنعت نفت تعیین تراوایی سنگ مخزن از مهمترین پارامترها در توصیف و مدل سازی ذخایر نفتی بشمار می رود . به دلیل موجود بودن اطلاعات چاه نگاری در اغلب چاه های نفتی، باید بتوان تراوایی را با روشی ارزان قیمت از روی داده های خام چاه نگاری، با دقت مناسب تخمین زد. هدف اصلی در این پایان نامه، تعیین تراوایی به کمک سیستم های هوشمندی از قبیل شبکه های عصبی و منطق فازی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران می باشد. در هنگام طراحی شبکه های عصبی از الگوریتم ژنتیک به منظور یافتن طراحی بهینه شبکه ها ...

اصولاً در فرآيند جلب سرمايه گذاري خارجي، ساختار حقوقي و قراردادهاي موجود در كشورهاي سرمايه پذير از جمله مسائل حائز اهميت است. تدوين ساختار روشني از قواعد و مقررات كه خود نيازمند طراحي الگو قراردادي مناسب است از جمله دلائلي بود كه قانونگذار براي اولين بار پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران با تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در سال 1391 امكان سرمايه گذاري و تأمين و جذب منابع مالي داخلي و خارجي و هدايت آن بدون انتقال نفت و گاز موجود در مخازن را تجويز نمود و به همين دليل ...

طراحی و ساخت مغارهای سنگی ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری شامل مراحل مختلفی است که عبارتند از ارزیابی‌های زمین شناسی، آنالیزهای پایداری، طراحی نگهداری اولیه سنگ، عملیات حفر مغار و طراحی مجدد نگهداری با توجه به مشاهدات حین اجرا و نوع سیال ذخیره شده. به دلیل وجود ناپیوستگی‌هایی مثل درزه‌ها، گسل‌ها، شکستگی‌ها و لایه‌بندی، توده سنگ اطراف یک مغار سنگی ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری یک محیط ناپیوسته را تشکیل می‌دهد. رفتارهای مکانیکی ناپیوستگی‌ها و مدل بلوکی اطراف مغار در ساخت و پایداری یک ...

با توجه به افزایش مصرف انرژی و اهمیت سوخت های فسیلی، هدف از مطالعه پیش رو، بررسی تاثیر نانوذرات بر ویسکوزیته و فرایند تزریق بخار روی نمونه‌های واقعی مغزه و نفت مخازن ایران جهت افزایش بازدهی ازدیاد برداشت نفت سنگین می‌باشد. مطالعات بر روی دو نوع مغزه کربناته آهکی و ماسه سنگ انجام شد. مغزه‌ها به صورت استوانه ای با قطر 3/8 و طول 7-7/5 سانتیمتر، از مخازن نفت سنگین ایران تهیه گردید. تراوایی موثر در مغزه کربناته 0/1و در ماسه سنگ، 178 تا 200 میلی دارسی، تخلخل موثر بین 18 تا 30 % ا ...

روش های برداشت حرارتی، بهترین گزینه برای افزایش برداشت از مخازن نفت سنگین می باشند. کاهش گرانروی نفت سنگین و افزایش قدرت حرکت آن برای دستیابی به برداشت اقتصادی از مخازن نفت سنگین لازم می باشد. موثرترین شیوه برداشت برای پایین آوردن گرانروی نفت، وارد کردن گرما در مخازن نفت سنگین می باشد. به علت پایین بودن درجه API نفت و گرانروی بالای آن، چنین مخازنی به وسیله شیوه های برداشت اولیه قابل رسیدن به مرحله تولید نیستند. تزریق بخار آب به عنوان یک شیوه برداشت نفت سنگین به صورت اقتصادی م ...

در این تحقیق به بررسی اثر تخلیه مخزن بر تانسور تراوایی در مخازن شکافدار طبیعی پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از یک مدل تجمیعی صورت گرفته است. این مدل تجمیعی شامل مدل تانسور تراوایی، مدل جریان سیال و مدل لحاظ نمودن تاثیر تخلیه مخزن بر تانسور تراوایی می باشد. مدل تانسور تراوایی با استفاده از ویژگی های هندسی و مختصاتی شکستگی، تانسور را محاسبه نموده که به عنوان ورودی مدل جریان سیال قرار می گیرد و فشار منفذی را در هر گره تعیین می نماید. نتایج فشار حاصل از مدل جریان به عنوان ...

رسوب و ته نشینی آسفالتین یکی از معضلات مهمی است که در مخزن، چاه های تولیدی و خطوط لوله انتقال نفت مطرح است. در حوزه تولید، نگرانی عمده روی انسداد ناشی از ته نشینی توده آسفالتین است که در مخازن نفت سنگین با محتوای آسفالتین بالا بسیار محتمل است. آگاهی از وضعیت ته نشینی و پروفایل آن درون ستون چاه در طراحی بهینه شرایط جریانی و همچنین عملیات رفع مانع و زمان مناسب برای آن بسیار حایز اهمیت است. نگاهی به روش های تخمین پروفایل در پژوهش های پیشین نشان می دهد که به دلیل نبود درک دقیق از ...

یکی از جدی ترین مشکلات در توسعه میادین نفتی که می تواند مسبب وارد آمدن میلیون ها دلار خسارت باشد، فرونشست سطح در نتیجه تولید هیدروکربن و تراکم یا فشردگی مخزن است. تراکم مخزن می تواند با فعال سازی ساختارهای زیر سطحی و برهم زدن یکپارچگی مخزن، باعث مهاجرت هیدروکربن به سازند ها و مناطق دیگر گردد. همچنین تراکم مخزن باعث فرونشست سطح و کاهش تخلخل سازند میزبان می گردد که می تواند میزان تولید از مخزن را کاهش دهد. روش های مختلفی جهت نظارت بر تراکم و فرونشست میدان نفتی و اثرات آن استف ...