عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این نگارش و پژوهش، به ابعادِ تازه‌ای از مفهوم مخاطب نظر داشته است؛ تلاش برای رفع کاستی‌های موجود در تعریفِ رایج از مخاطب- که ریشه در بدبینی مدرنیسمِ اولیه از فرهنگ توده‌ای داشت- به مرور، فضا را برای طرحِ جدی موضوع مخاطب باز کرد. در هنرهای تجسمی، این رویکرد، خاستگاه تازه‌ای از هنرها شد که تلویحا، مخاطب را نه محصول و نتیجه‌ی اثر هنری، بل سرچشمه و منشاءِ آن می‌انگارند. بر‌این ‌اساس، ضمن بررسی جایگاه مخاطب در دو رویکردِ مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، عواملِ تاثیرگذار در جایگزینی عصرِ مخا ...

بررسی درس ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت های رسانه ای و تعامل رسانه ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نسخه دقیقی درباره شیوه های رفتاری رسانه وجود ندارد. تحقیق حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه هرمنوتیک و شیوه اجرای اسنادی یا کتابخانه ای تلاش می کند به بیان راهکار قرآن در یک تصمیم گیری دشوار رسانه ای بپردازد. تقابل میان حقیقت و مصلحت و انتخاب هریک از این شیوه ها برای ارائه پیام در مواقع گوناگون، از جمله دش ...

شناخت مخاطب به‌عنوان اصلی ضروری برای هر سخنور است و هر خطیب بلیغی باید به مخاطبان خویش توجه نموده و بر مبنای شرایط روحی و سطح فهم و توانایی مخاطبانش، کلمات را انتخاب نماید. مسلمانان قرآن را به‌عنوان کتاب الهی خویش، دارای فصاحت و بلاغت می‌دانند. درنتیجه این کلام نیز باید مانند هر متن بلیغی، به مخاطبان خویش توجه نماید و بر مبنای نیاز و ظرفیت آنان سخن گوید. روایات نیز به‌عنوان دومین منبع رجوع مسلمانان شناخته می‌شود که همچون قرآن، هدایتگر جامع? بشریت است. براین‌اساس معصومین? نیز ...
نمایه ها:
قرآن | 

در این مقاله سعی بر آن است با تمرکز بر مفاهیم و اصول تفکر ناب، نسبت به مدلسازی موضوع اقدام شده، سلسله مراتب و توالی منطقی از اقدامات که به نحوی هدفمند منجر به شناسایی، ثبت و حذف منابع اتلاف می گردد را درسازمان مورد نظر شناسایی کرده و به نحوی ساده به مرحله اجرا گذاشت. شایان ذکر است که از این رویکرد درسازمان های مختلف و نیز در سطوح مختلف کاری می توان بهره جست که در این مقاله بر اساس فراگرد پیشنهادی توسعه یافته است . بدیهی است بر اساس توالی منطقی اقدامات پیشنهادی و نیز تکنیک ها ...