عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آن جا که مسئله رشد اقتصادی یکی از موضوعات قابل توجه برای هر کشوری می باشد ، بررسی اثرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. ما در این رساله به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم. بدین منظور 12 کشور از مجموعه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 1991-2011 مورد بررسی قرار داده ایم. سپس برای دو گروه از کشورهای نفتی و غیر نفتی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیر هایی نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ع ...

کارایی سیاست‌های مالی یکی از ابزارهای مهم در رسیدن به اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. درک صحیح از رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه‌های دولت و اثر بخشی سیاست‌های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت است بنابراین برقراری تعادل بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری‌هایی است که اکثر دولت‌ها با آن مواجه هستند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نوع رابطه‌ی علّی بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه: فرضیه درآمد- مخارج، فرضیه مخارج- در ...

در سراسر جهان، دولت ها به نمایندگی از شهروندان خود هزینه های عمومی بزرگ را برای ارائه امکانات اولیه و سایر خدمات اجتماعی به عهده دارند. به همین دلیل دولت ها برای پاسخ به این مسئولیت ها، نیاز به مقدار قابل توجهی بودجه دارند. در میان منابع مختلف که از آن دولت ها می توانند درآمد ایجاد نمایند، مالیات از مهم ترین و قابل اطمینان ترین آنها بوده و از هر منبع دیگری کاراتر است. مالیات معمولا بر درآمد، سود و ثروت یک فرد، خانواده و جامعه بسته شده و امری اجباری است (مودوقو و آنیادوبا ، 2 ...

تاثیر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد کلان بوده و مصرف نیز به عنوان بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین جزء تقاضای کل اقتصاد مورد توجه خاص بوده است. درباره ارتباط بین مخارج دولت با مصرف بخش خصوصی، در اکثر مطالعات انجام شده، وجود اثر جانشینی در مقابل اثر مکملی مخارج دولت بر مخارج مصرف بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه از داده‌های سالانه دهک‌های درآمدی طی دوره 1388-1369برای بررسی این رابطه استفاده شده است. این مطالعه به دنبال آن است ...

بررسی مخارجی که دولت در اقتصاد انجام می‌دهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که دولت نقش مهمی را در توسعه دارد. زیرا که در این گونه کشورها کمبود امکانات زیربنایی آموزشی، بهداشتی، خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، خدمات امنیتی و دفاعی و ... که همگی از مقدمات اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند، به وضوح مشاهده می‌شود. لذا وظیفه دولت در اعمال این سیاست‌ها از حساسیت خاصی به خصوص در رابطه با رفاه برخوردار می‌باشند. شاخص توسعه انسانی به عنوان شا ...

با توجه به اینکه مخارج دولت یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر بودجه کشور می باشد و همچنین با مشخص شدن عوامل موثر بر رشد مخارج دولت ، راحت تر می توان کسری بودجه را کنترل کرد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر شوک کسری بودجه بر مخارج دولت ( جاری و عمرانی ) و همچنین ارتباط بین مخارج دولت با درآمد مالیاتی و درآمد نفتی پرداخته شده است. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق طی دوره زمانی 1389-1349 می باشد. ابتدا با استفاده از روش ADF ، پایایی و ناپایایی متغیرها را مورد بررسی قر ...
نمایه ها:

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در بسیاری از کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم، بخصوص در کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی می‌باشد. رشد اقتصادی معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه می‌باشد. طبق تئوری‌های اقتصادی، عوامل متعددی بر روی رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی مخارج دولت است. درکشور ایران، فعالیت‌های دولت حجم وسیعی از اقتصاد را در بر می‌گیرد و سهم بخش خصوصی نسبت به کشورهایی که اقتصاد آنها مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد است ...

در جهان امروز حضور دولت در عرصه ی اقتصاد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. این بحث که به ویژه پس از به وجود آمدن رکود گسترده ی اقتصادی در دهه ی 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد ، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت‌ها با به کار بستن صحیح ابزارهای مالی می‌توانند کمک‌های قابل توجهی به تشکیل سرمایه، رشد، ثبات، اشتغال، برابری، تجهیز و تخصیص مناسب منابع بنمایند. گهگاهی نیز دخالت‌های نابه‌جا و بیش از حد دولت‌ها در اقتصاد نتایج نامطلوبی چون رکود، کاهش سرم ...

بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جز اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود. همچنین با توجه به نقش سلامت در زندگی انسان‌ها و اهمیت آن در هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و بهبود توزیع درآمد می‌انجامد، می‌توان گفت که توجه به بخش سلامت از اولویت‌های کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران است و تعیین هزینه‌ها در این بخش و اصلاح ساختار بخش سلامت در کشور امری اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری است. دولت‌ها به منظور مبا ...