عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قوانین کاهش آلاینده های موتور لازم می دارد که مقدار ناکس، هیدروکربنهای نسوخته، مونوکسید کربن بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند. مشخصه موتورهای احتراق داخلی آینده میزان آلایندگی بسیار کم و نزدیک به صفر به ( آلاینده های گازی و ذرات معلق) همراه با کمترین مقدار مصرف سوخت ممکن، تحت تمام شرایط کارکرد موتور است. یک موتور احتراق داخلی (بخصوص برای کاربرد در خودروها) باید بتواند در محدوده وسیعی از بارها و سرعتها کار کند. از آنجا که راهکار کلیدی ممکن برای کاهش آلاینده های موتور استفاده ...

امروزه کاهش عمر مفید، هزینه های تعمیر و بازسازی سازه های بتنی آسیب دیده در اثر خوردگی و دیگر عوامل مخرب در مناطق خورنده مانند سواحل خلیج فارس، صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور و توسعه پایدار در این مناطق وارد کرده است. بدیهی است که از جمله مهم ترین عوامل تخریب چنین سازه هایی، نفوذ یون کلر و خوردگی ناشی از آن می‌باشد. همچنین مشاهدات میدانی و مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که خرابی هایی که در سازه‌های دریایی اتفاق می افتد، نسبت به ارتفاع آن ناحیه از تراز آب دریا متفاوت است، ل ...

امروزه فرایند کاتالیستی اکسیداسیون جزئی متان با توجه به قابلیت‌های آن در مقایسه با سایر روش‌ها برای تولید گاز سنتز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. دو گروه اصلی کاتالیست برای این فرایند گزارش شده است که در این میان کاتالیست‌های نیکلی به دلیل قیمت ارزان و دسترسی‌ آسان? بیشتر مورد توجه بوده‌اند. در این پروژه امکان بهبود عملکرد کاتالیست‌های تهیه‌شده به روش پاشش قوس سیمی‌(Wire Arc Spray) که یکی از زیرمجموعه‌های روش پاشش حرارتی می‌باشد? برای تولید گاز سنتز مورد بررسی قرار گرفت. ب ...

فرآیند پاشش و بهینه‌سازی آن در محفظه احتراق موتور موشک، یکی از اساسی‌ترین پارامترها در فرایند احتراق، پایداری پروسه احتراق و میزان نیروی پیشرانش می‌باشد که بستگی به عواملی چون: نوع انژکتور مورد استفاده، چیدمان انژکتورها در صفحه انژکتور و نوع محفظه احتراق دارد. توزیع نامتعادل و غیریکنواخت سوخت و اندازه و سرعت نامطلوب ذرات اسپری، سبب ایجاد مخروط پاشش نامتقارن و احتراق ناقص می‌شود که در حالت بحرانی شکستگی و انفجار محفظه را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق به منظور بررسی دقیق پ ...

توزیع اندازه ذرات پلیمر تولید شده به روش پلیمریزاسیون تعلیقی به توزیع اندازه قطرات منومر پرآکنده شده در محیط آبی حاوی محلول پایدار کننده، بسیار وابسته است. در حال حاضر پرآکندگی قطرات مونومر در راکتور پلیمریزاسیون تعلیقی، توسط همزن تیغه ای انجام می شود که عموما منجر به توزیع اندازه وسیعی از قطرات غیر کروی می گردد. اثرات نامطلوب اخیر، دستیابی به فرآیندی که منجر به تولید قطرات منومر با توزیع اندازه باریک گردد را در صنعت پلیمر با اهمیت می سازد. در این پژوهش بر روی فرآیند پاشش الک ...

در تحقیق حاضر، پوشش آلومینیوم به روش پاشش حرارتی قوسی الکتریکی (AS) بر روی فولاد ساده کربنی اعمال گردید. بررسی تصاویر به دست آمده از سطح مقطع پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که پوشش ایجاد شده پوششی بدون ترک‌، و با درصد تخلخل کم است. همچنین آزمون تفرق اشعه ایکس میزان کم فاز اکسیدی پوشش را نشان داد. آزمون چسبندگی، استحکام بالای چسبندگی پوشش به زیرلایه را نشان داد. آزمون پولاریزاسیون تافل، سرعت خوردگی بالاتر این پوشش نسبت به آلومینیوم خالص تجاری را نشان داد که به ن ...

امروزه بحران کاهش منابع انرژی فسیلی، افزایش قیمت و انحصاری بودن آنها از یک سو و همچنین مشکلات آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده محیط زیست، به ویژه از سوی وسایل نقلیه جاده‌ای، از سوی دیگر، نوع بشر را وادار به ارائه منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی کرده است. در مسیر مطرح کردن یک منبع جدید انرژی که هم پاک و تجدیدپذیر باشد و هم استقلال و کاهش وابستگی به کشورهایی که دارای منابع انرژی فسیلی هستند را فراهم کند، به انواع سوخت‌های زیستی می‌رسیم که زیست‌دیز ...

مدلسازی اسپری به دلیل کاربرد فراوانی که در صنایع مختلف دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور شبیه‌سازیهای عددی نقش موثری در شناخت بیشتر پدیده پاشش مایع و شکل‌گیری اسپری دارند. از آنجا که این پدیده، پدیده‌ای پیچیده و تا حدودی ناشناخته است، برای مدلسازی آن نیاز به شناخت سازوکارهای مختلفی که در حین پاشش مایع صورت می‌گیرد وجود دارد. از جمله سازوکارهای مهم و اساسی که نقش موثری در شبیه‌سازی دقیق پدیده پاشش دارد، فرایند شکست اولیه است. فرایند شکست اولیه، مکانیسمی است که در آن ...

پژوهش در زمینه احتراق اسپری مورد علاقه بسیاری از محققان بوده است که به دلیل گستره وسیع کاربرد آن در بسیاری از صنایع مانند وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین توربین های گازی نیروگاهها می باشد. به خاطر طبیعت پیچیده احتراق اسپری، شامل پدیده های به هم پیوسته ای چون انتقال قطرات مایع (به همراه اثرات پیچیده و بسیار آشفتگی) ، نفوذ، اختلاط، تبخیر و واکنشهای احتراقی، مدل کردن تئوری آن شاید تا چند دهه آینده نیز میسر نباشد. با پیشرفت ظرفیت های مدل کردن عددی با نرم افزارهایی چو ...