عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق زیست محیطی یکی از زیر مجموعه های اخلاق کاربردی در علم فلسفه به شمار می رود که در دهه های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است؛ چرا که زندگی و سلامت جانداران در معرض خطر بحران زیست محیطی کنونی قرار گرفته است. با گذشت زمان ابعاد این فاجعه از انسان ها فراتر رفته و حیوانات و گیاهان و عناصر زیست بوم را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. اندیشمندان و بزرگان علم راهکارهای بسیاری برای برون رفت از این بحران پیشنهاد داده اند که یکی از آن راهکارها اخلاق می باشد. در این رساله ...

آلودگى و تخریب محیط زیست و خسارات ناشى از آن، یکى از معضلات اساسى جوامع صنعتى و شهرى امروز و یکى از اصلى‏ترین موضوعاتى است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته مى‏شود. لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام‏هاى حقوقى، مطالعه و ارزیابى و بحث از مسئولیت مدنى ناشى از خسارات زیست محیطى از جایگاه ویژه‏اى در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبناى این مسئولیت با نگاه بر دیدگاه‏هاى حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد تبیین و تشریح و واکاوى قرار ...

آموزش محیط زیست در میان اولویت های برنامه ریزی آموزشی در کشور ما فاقد جایگاه مناسب است.گزارش برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست کشور (1385) یکی از مهم ترین چالشهایی پیش روی محیط زیست در بخش آموزش رسمی را عدم توجه به آموزشهای زیست محیطی معلمان مدارس ذکر می نماید لذا پژوهش حاضردر پاسخ به نیاز موجود ،اقدام به نیازسنجی اولویت های آموزشی زیست محیطی دبیران مقطع متوسطه نموده است . این تحقیق از نوع کاربردی و از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی صورت گرفت. جامه آماری مورد بررسی در تحقیق ...

توجه به محیط زیست و بستر طبیعی در برپایی مسکن روستایی از اهمیت بسیار برخوردار است. برپایی مسکن فرایند جامعی است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. این پایان نامه به دنبال آن است که اهمیت این معیار را در مقایسه با دیگر معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در یک منطقه از ایران از نظر استفاده کنندگان مورد بررسی قرار دهد و به تحلیل نتایج دست یافته بپردازد.در این راستا ابتدا معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در ایران از منابع و مستندات مرتبط با موضوع شامل نظریات مرتبط و تجارب د ...

فعاليتهاي انسان در راستاي توسعه به هر طريقي كه باشد اثرات مختلفي بر محيط زيست خواهد داشت. انسان اوليه تاثير گذاري كمتري بر محيط زيست داشته اما با گذشت زمان با فعاليت هايي از قبيل كشاورزي، صنعت و بهره برداري از منابع و امكانات كه براي ادامه زندگي در اين محيط انجام مي دهد سبب آلودگي آن مي شود. آلودگي محيط زيست بر كيفيت و چرخه طبيعت اثر مي گذارد و پيامدهاي زيانباري براي زندگي انسان، حيوان، گياه و بناها دارد. اساس مطالعات و بررسي ها در زمينه پيامدهاي محيط زيستي از طريق ارزيابي چ ...

حضور يونهاي فلزات سنگين در داخل آبها و پسابهاي صنعتي بدليل سمي بودن ، يك مشكل بزرگ براي محيط زيست محسوب مي شود. اين آلوده كننده ها مي توانند در ارگانيسمهاي موجود زنده تجمع كنند و در نتيجه باعث بروز انواع بيماريها براي انسانها مي شوند. جمع آوري و دفع پساب چه از نقطه نظر بهداشتي و چه از نظر اقتصادي در ديدكلان از اهميت خاصي برخوردار بوده و انجام تصفيه و رها سازي پساب تصفيه شده و يا استفاده مجدد از پساب از موضوعات مهم جوامع صنعتي و رو به رشد مي باشد. صرف نظر از چگونگي مصرف پساب ت ...

ایجاد تعادل بین معماری، فرهنگ و محیط زیست در توسعه ها از موارد مهم در پژوهش های امروز دنیاست. با این حال به نظر می رسد هر چه به دوران متاخر نزدیک تر می شویم، نقش معماری همگون با محیط زیست و طبیعت بی رنگتر می شود. در گذشته ای نه چندان دور، محیط زیست می توانست نقش موثری در تغییرات فرهنگی داشته باشد- و به نوعی ان را ساخته و پرداخته سازد- امروزه این فرهنگ است که نقش اصلی و تعیین کننده را در تغییرات محیط زیستی ایفا می نماید. شهر محیط زیست امروزه بخش وسیع و مهمی از زمین در حال تبدی ...

امروزه، صنایع نفت و گاز از نقطه نظر اقتصادی در جایگاه والایی در مقیاس جهانی قرار دارد. از سویی دیگر، صنعتی است که تاثیرات مختلفی بر انسان و محیط زیست دارد. از این رو، توجه به بخش HSE در این صنعت یکی از ارکان مهم به شمار آمده و ارزیابی ریسک محیط زیست به یکی از ابزارهای مهم مدیریتی آن صنعت بدل شده است. کشور ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز در مقام دومین تولیدکننده اوپک قرار دارد و کلیه مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت و گاز دارای اثرات وسیع محیط زیستی و نها ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان 5 و6 ساله می باشد. به همین منظور پژوهشگربه دنبال پاسخ به این سئوالات بوده که تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان چگونه است؟ میزان تفاوت تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دختر و پسر چگونه است ؟ روش پژوهش به صورت شبه تجربی در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون - پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل می باشد . روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی با رویکرد پیمایشی و از نظر هدف ک ...