عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-شناخت کمی و کیفی زباله‌های شهری و تاثیر آلودگی‌های حاصل از عدم جمع‌آوری و دفع صحیح در محیط زیست و سلامتی انسان - بررسی وضعیت منابع آب اعم از آشامیدنی یا سایر مصارف معمول و توجه به آلودگیهای آنها در محیط - طبقه‌بندی صنایع، اماکن عمومی و رستورانهای منطقه و ارائه گزارش در زمینه‌های بهداشت محیط ...
نمایه ها:
محیط | 

با توجه به اینکه زمان کوتاهی از شروع طرح می‌گذرد، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فاکتورهای آلاینده محیط و نحوه انجام آزمایش‌ها با دسترسی به امکانات موجود صورت گرفته است . ...
نمایه ها:
محیط | 
یزد | 

فضاهای شهری بخش عمده ای از زمان و مکان زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص می دهند و علاوه بر بزرگ سالان ، مخاطبان خردسالی دارند که بسیار بیشتر از بزرگ سالان تحت تاثیر عوامل محیطی هستند، از این رو نیاز است بخشی از کارکرد فضاهای شهری به کودکان اختصاص یابد، بنابراین طراحی مناسب فضاهای شهری برای کودکان به عنوان شهروندان و سازندگان آینده شهر از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که کودکان دارای نیازهای روان شناختی بسیار پیچیده تر از نیازهای بیولوژیکی و فیزیکی هستند، طراحی فضاهای شهر ...
نمایه ها:
محیط | 
کودک | 
رشد | 
بازی | 

زمینه گرایی یکی از دیدگاه های رایج در شهرسازی است که زمینه را به مثابه رویداد تاریخی می پندارد. معماری زمینه گرا نه تاکید بر تقلید داردونه مانع نوآوری وخلاقیت است.پیام آن توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است. این امر می تواند هم برای خود اثر معماری وهم برای زمینه عاملی مثبت وتقویت کننده باشد.گرایش اخیر در معماری به طراحی آگاه نسبت به محیط تاکید دارد. تجربه هنر و معماری مدرن یا سبک بین الملل که قطع رابطه بین محیط تاریخ و سنت بود نشانه بارزی ازیک تجربه شکست خورده است.این ...
نمایه ها:
محیط | 
کالبد | 

تا کنون به ویژگی سرزندگی محیط ‌های شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژه‌های طراحی شهری در ایران و تهران توجه چندانی نشده است و بیشتر عرصه‌های عمومی‌، که امروز در سطح شهر ها دیده می‌شوند، محیط های کسل کننده و غیر جذابی -اند که هیچ انگیزه‌ای را در افراد برای رفتن و ماندن در آنجا ایجاد نمی‌نمایند. علاوه بر این، در میان متخصصان نیز تعریفی مشترکی از ویژگی سرزندگی محیط‌های شهری و معیارها و عوامل ایجاد کننده آن وجود ندارد. بر این مبنا هدف این پژوهش ارائه معیارهای سرزندگی فضاهای شهری ...

به دنبال زمانبندی و تنظیم برنامه عملیاتی اجرای طرح در شهر اردبیل، نمونه‌برداری از آب و فاضلاب ، هوا، زباله و سایر موارد آغاز گردید و پرسشنامه‌های تنظیم شده نیز جهت تکمیل به پژوهشگران آموزش داده ارائه شد. تاکنون بازدیدهای لازم از محلهای دفن زباله، منابع آب ، تعدادی از اماکن انجام شده است . ایستگاههای نمونه‌برداری از هوا، سر و صدا و نقاط استقرار دستگاهها تعیین شده و در تعدادی از ایستگاهها نیز نمونه‌برداری آغاز شده است . پس از تکمیل عملیات نمونه‌برداری در زمینه‌های مختلف و در فص ...
نمایه ها:
محیط | 

مراحل اجرایی این طرح، اخیرا با انجام زمانبندی‌های لازم از نظر نمونه‌برداری از منابع مختلف موردنیاز، آغاز شده است . ایستگاههای نمونه‌برداری و تعداد نمونه‌ها مشخص شده‌اند. در طول تابستان 1374 اولین سری نمونه‌برداری انجام خواهد شد و عملیات در فصول بعد نیز ادامه خواهد یافت . ...
نمایه ها:
محیط | 

برنامه عملیاتی این طرح از سال گذشته آغاز گردیده است . پس از انجام مطالعات اولیه و تعیین ایستگاههای نمونه‌برداری، تعداد کافی نمونه از منابع آب ، فاضلاب ، هوا، زباله، ... برداشت شده و کار آنالیز آنها صورت گرفته است . در حال حاضر اطلاعات حاصله در مرحله تجزیه و تحلیل می‌باشد سپس گزارش نهایی طرح تهیه خواهد گردید. ...
نمایه ها:
محیط | 
سنندج | 

بررسی در زمینه دسترسی به اهداف ویژه طرح از مهرماه سال 1373 آغاز گردید. وضعیت آب آشامیدنی، فاضلاب ، زباله، هوا، سروصدا، اماکن عمومی و مسکن براساس برنامه زمانبندی بترتیب مورد مطالعه قرار گرفت . نمونه‌برداریهای لازم در این زمینه انجام شد و تجزیه و تحلیل نتایج صورت پذیرفت . این طرح در حال حاضر در مرحله تهیه گزارش نهایی می‌باشد. ...
نمایه ها:
محیط |