عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت اثر تنش‌هاي مختلف محيطي روي فيزيولوژي گياهان زراعي براي آگاهي از مكانيسم‌هاي مقاومت و بقاي گياهان در برابر تنش ضرورت دارد. خشكي يكي از معمول‌ترين تنش‌هايي است كه همواره توليد محصولات كشاورزي را تهديد كرده و سطح وسيعي از مناطق جهان را تحت تاثير خود قرار داده و بنابراين ضروري است با توجه به كمبود منابع آبي، راندمان مصرف آب در بخش كشاورزي افزايش يابد و توسعه و استفاده از روش-هاي کنترل کننده و ذخيره کننده آب مورد توجه بيشتر قرارگيرد. بدين منظور در تحقيق حاضر به بررسي اثر اع ...

تحقیقات مختلف اثبات نموده‌اند که رشد و محتوای بیوشیمیایی جلبک‌ها می‌تواند تحت تأثیر محیط کشت و غلظت مواد مغذی تغییر پیدا کند. نیتروژن به عنوان یکی از عناصر مهم محیط‌‌کشت جلبک‌های تک سلولی می‌باشد که جهت رشد، بقاء، میزان پروتئین، کلروفیل و اسیدهای چرب جلبک‌های تک سلولی ضروری می‌باشد. تاکنون تحقیقات متعددی ارتباط معنی‌داری را مابین میزان نیتروژن محیط‌کشت و تغییر در عوامل فوق نشان داده است. نظر به اهمیت جلبک‌ها به عنوان منبع غذایی و داروئی، تولید جلبک‌هایی با ارزش غذایی بالاتر ی ...

بابونه آلمانی با نام علمیMatricaria chamomilla L. یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسانس‌دار است که در صنایع مختلف داروسازی و آرایشی- بهداشتی استفاده فراوانی دارد. با توجه به خصوصیات دارویی و ترکیبات اسانس آن، مطالعات بیوتکنولوژیکی به ویژه کشت درون شیشه‌ای این گیاه حایز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق کالوس‌زایی و باززایی درون‌شیشه‌ای بابونه آلمانی با استفاده از ریزنمونه‌های برگ و هیپوکوتیل تحت تأثیر سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2,4-D، NAA، کینتین و BAP مورد بررسی قرار گرفت. ...

در این تحقیق از 63 نمونه منابع طبیعی، برای جداسازی باکتری ها استفاده شد. با استفاده از محیط کشت های PCA، برای جداسازی باسیلوس ها و MRS، برای جداسازی لاکتیک اسید باکتری ها، در نهایت 225 باکتری ایزوله شد. در ادامه، با دو روش رنگ آمیزی با رنگ سودان بلک بی و یک روش رنگ آمیزی با رنگ نایل رد، 62 ایزوله تولید کننده بیوپلی مر انتخاب شدند. از این تعداد، 22 ایزوله از باکتری های اسپوردار، 22 ایزوله از لاکتیک اسید باکتری های میله ای، سه ایزوله از لاکتیک اسید باکتری های کوکسی و 15 ایزوله ...

میخک (Dianthus caryophyllus L.)به عنوان سومین گل‌شاخه‌بریده دنیا مطرح است و تکنیک‌های کشت‌بافت روش‌مناسبی را برای تکثیر این گیاه‌زینتی فراهم کرده‌است. در این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل‌موثر بر ریزازدیادی و پدیده شیشه‌ای‌شدن در میخک، فاکتورهای مختلف بصورت آزمایش‌های جداگانه مورد ارزیابی قرار‌گرفتند. در مرحله اول به‌منظور ریزازدیادی، ریزنمونه‌های جوانه‌جانبی چهار‌ رقم میخک در محیط‌کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف BAو یا کینتینهمراه با 0/1 میلی‌گرم‌در‌لیتر NAA، 3 درصد ساکارزو 8 گرم در ...

هندوانه محصول زراعی مهمی است که سالانه تولیدی برابر 81 میلیون تن در سراسر جهان دارد. علیرغم تولید بالای آن، میلیون ها تن از این محصول به علت بیماری ازبین می روند. بهبود ژنتیکی از طریق کشت بافت و بیوتکنولوژی با تولید محصولات کشاورزی با کیفیت تر مثل میوه های بی دانه یا انتقال ژن های مقاومت به آفات و بیماری ها و تولید واریانت های سوماکلونال مقاوم به تنش های زیستی و غیر زیستی به افزایش عملکرد این محصول کمک شایانی می نماید. هدف از این پژوهش، بهینه سازی محیط باززایی مستقیم و غیرمست ...

به‌منظور بررسی سرعت رشد رویشی قارچ‌های صدفی (Pleurotus spp.) روی محیط‌های کشت عصاره دانه‌های غلات 2 آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در آزمایش اول، به‌منظور ارزیابی تأثیر pH بر سرعت رشد رویشی قارچ‌های Pleurotus eryngii، P. ulmarius و P. florida از سطوح مختلف pH (5، 5/5، 6، 5/6 و 7) و محیط‌های کشت عصاره دانه‌های غلات (گندم، جو، چاودار، سورگوم، ذرت و ارزن) استفاده شد. پس از مایه‌زنی، محیط‌های کشت در دمای 2±25 درجه سانتیگراد در شرایط تاریکی قرار گرفتند ...

در این تحقیق ما کشت درون شیشه ای گیاهان کاملیا (Camellia japonica )و مورد ((Myrtus comonis را مورد بررسی و تحقیق قرار دادیم. در این تحقیق جوانه های جانبی و انتهایی به عنوان مواد اولیه گیاهی به کار برده شد و سپس شاخه‌زایی و ریشه‌زایی مورد مطالعه قرار گرفت. برای ضدعفونی مواد گیاهی چند روش شامل کلریدجیوه 1/0 درصد، هیپوکلریت سدیم 5 درصد و 20 درصد در زمانهای 2، 3، 4، 5 و 10 دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. بهترین نتیجه ضدعفونی با استفاده از کلریدجیوه 1/0 درصد در4 دقیقه حاصل شد. در ر ...

رز یکی از گیاهان زینتی و تجاری مهم در جهان محسوب می‌گردد. رقم ماراسیا نیز به عنوان یک رقم تجاری در بخش باغبانی مطرح می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد هلند سالانه میلیونها گل رز بـه کشورهای دیگر صادر می‌کند که نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد؛ کشور ما نیز با توجه به داشتن شرایط آب و هوای مناسب، می‌تواند گامهای موثری در راستای تولید داخلی و صادرات این محصول بردارد. از محدودیت‌های این رقم برای ارائه به بازار جهت فروش، تکثیر سریع و عاری از بیماری بودن گیاهچه می‌باشد. استفاده از تکنیک ک ...