عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1529

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رسیدن به نرم‌های محیط ‌زیست مستلزم بررسی دقیق چالش‌های موجود در این بخش است، این چالش از یک‌سو می‌تواند شامل بعد هنجاری و قانونی محیط‌زیست می‌باشد از جمله جائی که دولت به وظیفه خود در تصویب قوانین جامع و شفاف در امر محیط ‌زیست عمل نکرده است که این امر به‌نوبه خود می‌تواند برای یک دولت حتی در سطح بین‌الملل یک ضعف و نقطه منفی محسوب گردد. از دیگر سو بعد ساختاری و سازمانی محیط ‌زیست در یک کشور نیز درصورت فقدان مواردی مانند عدم تعیین وظایف سازمان هادی مربوط با امر محیط ‌زیست به‌ ...

1)مبانی نظری توسعه زیست محیطی -1-1 محرک‌های زیست محیطی و اجتماعی - اقتصادی در شکل‌گیری اندیشه توسعه زیست محیطی -1-2 مراحل تکویل اندیشه توسعه زیست‌محیطی -1-3 بیان مفهوم توسعه زیست محیطی -1-4 اهداف توسعه زیست محیطی -1-5 مدیریت منابع در توسعه زیست‌محیطی 2)روشهای محیط زیست در بهسازی سرزمین -2-1 حفاظت از چشم‌اندازهای طبیعی و حیات وحش -2-2 بهسازی محیطهای عشایری ، روستائی و شهری -2-3 محیط زیست در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی -2-4 محیت زیست در قعالیتهای کشاورزی -2-5محیط زیست و انرژی 3)ب ...

دنیای امروز ما باگستره بحرانهای زیست محیطی مختلف، بعنوان یک ارثیه شوم به مارسیده است.کاهش کیفیت خاک،آب ومنابع دریائی،نازک شدن لایه ازن،تغییرات اقلیمی وازبین رفتن تنوع زیستی ازجمله تهدیداتی می باشدکه دراین ارثیه شوم نصیب ماگردیده است که حاصل رشدروزافزون جمعیت،تجاوزهای نامحتاطانه و استفاده بی ملاحظه علیه طبیعت وپایه های وجودی ما است.رشدروزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه تکنولوژی وفعالیتهای اقتصادی موجب گردیده است تابرای پاسخگوئی به تأمین مایحتاج جمعیت بشری فشار بسیارزیادی برروی ...

آموزش زیست محیطی موجب افزایش دانش و مهارت های لازم برای حفظ محیط زیست در طول زندگی می گردد لذا به عنوان یکی از مهمترین ابزار های ارتقای سطح دانش دهیاران در ارتباط با محیط زیست روستا نیز مطرح است. هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش محیط زیست در ارتقا آگاهی زیست محیطی دهیاران می باشد. در پژوهش حاضر ، فرایند نمونه گیری با توجه به تعداد دهیاران (37 نفر) ، به صورت تمام شماری صورت گرفت بنابراین نمونه ، کل جامعه آماری را شامل می شود . دراین پژوهش که به روش توصیفی با رویکردی پیمایشی می با ...

امروزه، صنایع نفت و گاز از نقطه نظر اقتصادی در جایگاه والایی در مقیاس جهانی قرار دارد. از سویی دیگر، صنعتی است که تاثیرات مختلفی بر انسان و محیط زیست دارد. از این رو، توجه به بخش HSE در این صنعت یکی از ارکان مهم به شمار آمده و ارزیابی ریسک محیط زیست به یکی از ابزارهای مهم مدیریتی آن صنعت بدل شده است. کشور ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز در مقام دومین تولیدکننده اوپک قرار دارد و کلیه مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت و گاز دارای اثرات وسیع محیط زیستی و نها ...

پروژه مطالعات جامع محیط زیست ایران وروندآتی آن درخصوص مسائل مختلف اثرات توسعه برمحیط نظیربروزآلودگیهای ریشه محیطی ،وافزایش جمعیت تخریب وانهدام زیستگاهها وازبین رفتن حیات وحش درسیرتاریخی آن پرداخته ومسائلی راکه درآینده 20( سال آینده ) شاهدآن خواهیم بودبررسی می نمایددراین خصوص مسائل مختلف دررابطه بامحیط طبیعی ، مصنوع واجتماعی موردمطالعه قرارمی گیردودرنهایت تحصیل وضعیت محیط زیست کشورروشنگر این امرخواهدبودکه درچه مقطعی ازتخریب ناشی ازتوسعه قرارگرفته ایم ...

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده ...

معدنکاری یکی از مهمترین فعالیت‌های انسانی است که نقش تاثیر گذاری در شکوفایی اقتصاد کشور‌ها دارد، اما در صورت مدیریت ناصحیح می‌تواند با ورود فلزات سنگین به محیط اطراف موجب آلودگی محیط‌زیست شود. در این مطالعه سعی شد تا با بررسی غلظت‌های فلزهای سنگین در نمونه‌های آب و رسوب رودخانه قلعه‌چای، به بررسی نقش معدنکاری در کانسار مس بایچه‌باغ واقع در شهرستان ماهنشان در استان زنجان بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه پرداخته شود. در این تحقیق پس از تعیین 22 ایستگاه نمونه‌برداری در طول رودخانه ...

در میان آلاینده‌های خاک فلزات سنگین به دلیل سمیت، تجمع پذیری و اثرات فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده در غلظت‌های کم دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می‌شوند. انباشت این عناصر در خاک در نهایت باعث ورود آن‌ها به چرخه غذایی و تهدید سلامت انسان و حیوانات می‌شود. عناصر سنگین بیشتر در لایه‌های سطحی خاک تجمع می‌یابند و در نتیجه بیشتر در معرض جدب و انتقال به گیاه قرار می‌گیرند. لذا بررسی توزیع غلظت عناصر سنگین جهت پایش آلودگی خاک و حفظ ...