عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی‌اآید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای دواطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می‌نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع انور اسلام و قوانین موضوعه به این مسأله مهم توجه داشته‌اند، ...

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می ...
نمایه ها:
دین | 
اعسار | 

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می‌تواند ساقط شود. یکی از مهم‌ترین این دلایل فوت متهم می‌باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می‌شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن‌ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب) با فوت محکوم علیه اجرای آن نا ممکن و موقوف می گردد، اما دیه با احتس ...
نمایه ها:
مرگ | 
ایران | 
اسلام | 
متهم | 

یکی از مهم ترین ارکان سیاست جنایی، وضع مجازات، اعمال و اجرای کیفر است. دستیابی به راه حل و تدبیری که از توان بازدارندگی کافی برخوردار باشد و بتواند از بازگشت مجدد بزهکار به حوزه ارتکاب جرم ممانعت نماید، از اهداف کلان هر نظام قضایی شمرده می شود، جزای نقدی یکی از مجازات هایی است که بیش از مجازات های دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد. در این پایان نامه موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: اولا طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جزای ...
نمایه ها:
تقسیط | 
حبس | 

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی اصول حاکم بر اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و عربستان می باشد که نظر به اشتغالم در دادگستری و مواجه بودن با اصول اجرای احکام در کشورمان واینکه بعضاً اخبار وسایت های موجود گزارش هایی از روند مجازات علی الخصوص اعدام در عربستان را بیان نموده ونیز با توجه به سفر زیارتی ایرانیان به مکّه به منظور گزاردن حج و پیش آمدن مسائلی چون تصادف ،فوت و حمل مواد از سوی زائرین ،این موضوع به ذهنم خطور کرد تا مقایسه ای حاصل نمایم تا به موجب آن نقاط ضعف وقوّت اجرای ح ...