عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سه اصطلاح محکم، متشابه و تاویل (تفسیر) تعبیرهایی قرآنی اند. دانشمندان مسلمان از دیرباز، هم بر سر تبیین معنای آنها و هم در مورد تعیین مصداق این مفاهیم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان 16 نظر مختلف را درباره تفسیر اصطلاحات محکم و متشابه آورده و یک به یک همه را رد کرده و در نهایت نظر هفدهمی را درباره این مساله ارایه کرده است. وی ملاکی برای تعیین اینکه کدام آیه محکوم و کدام متشابه است، به دست نداده. این مقاله دریی عرضه کردن نظریه جدیدی از این امر نی ...

چکیده بررسی علوم قرآنی، به عنوان مقدمه ی تفسیر قرآن کریم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . علومی که برگرفته از دریای بیکران علم مبینان و مفسران واقعی این کتاب الاهی است و در روایات آن گرامیان تجلی یافته است. بر این اساس، پژوهش پیش روی، به بررسی مقدمات تفسیر قرآن کریم ،بر اساس روایت نعمانی پرداخته وپژوهشگردر این راستا از روایات ائمه ی اطهار :وتفاسیر علمای شیعه بهره جسته است. از آنجا که بررسی این علوم وسیع با چنین ژرفایی شگرف، در وسع هیچ نوشتاری نیست، دراین پژوهش به بررسی سه ...

به منظور آشنایی با دیدگاه های «دکتر صادقی تهرانی» درباره موضوعات بنیادین مطرح در علوم قرآن از جمله اعجاز، محکم و متشابه، تحریف ناپذیری و نسخ، به توضیح و تبیین و گاه نقد و بررسی نظرات ایشان پرداخته شده است. در این راستا پس از مطالعه تمام آثار مرتبط با موضوعات علوم قرآنی دکتر صادقی با محوریت تفسیر "الفرقان"، و استخراج نظرات ایشان، به گزارش و توصیف آن پرداخته و در مواردی با مقایسه اطلاعات و ملاحظه جهات افتراق و اشتراک دیدگاه ایشان با دیگر صاحب نظران، به ویژه علامه طباطبایی، دس ...

موضوع: در طول تاریخ اسلام قرآن کریم جایگاه، احترام و تقدس ویژه ای در میان مسلمانان داشته است؛ به همین خاطر نحله ها وگروههای مختلف عقیدتی و سیاسی برای اینکه بتوانند مردم را به سوی خود جذب کنند، اندیشه های خود را به قرآن نسبت می دادند و سعی می کردند که مجوزی از قرآن برای اندیشه های خود پیدا کنند. اما در قرآن برای همه ی اندیشه های بعضا متناقض آنها تائیدیه وجود نداشت؛ به همین خاطر در طول تاریخ یک اندیشه مطرح شد که قرآن کریم دارای یک نظام چند معنایی است و معانی گوناگون درون آن نه ...

پژوهش حاضر، به استخراج و تطبیق دیدگاه‏های علوم قرآنی آیت‏الله معرفت به عنوان یک دانشمند علوم قرآنی و آیت‏الله جوادی آملی به عنوان یک مفسر قرآن، در سه بحث اسباب نزول، محکم و متشابه و نسخ می‏پردازد. ...

معیار تشخیص آیات متشابه در قرآن کریم و تعیین حدود و تعداد آنها، و همچنین روش تفسیر این گونه آیات، از مباحث مهم تفسیری و همچنین علوم قرآنی به شمار می رود؛ تا آنجا که از دیر باز دانشمندان و قرآن پژوهان رساله ها و کتب متنوعی در این خصوص به رشته تحریر در آورده اند. یکی از بزرگترین عالمانی که به تبیین آیات متشابه قران کریم پرداخته است، ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی(359ـ406ه.ق) ملقب به سید رضی(ره) می باشد؛ و با وجود این که ایشان در زمینه متشابهات کتاب ارزشمند «حقائق التأویل فی متش ...

پایان‌نامه حاضر، به بررسی دیدگاه‎های آلوسی (مفسر سنی) و علامه طباطبایی (مفسر شیعی) در باره آیات متشابه پرداخته است. هدف از اجرای پایان‎نامه شناخت توحید واقعی و تشخیص درست آن است.مراد از صفات الهی، صفات خبریه است که در قرآن و احادیث وارد شده است. به صفات ذیل در این پایان‎نامه اشاره شده است: نفس، وجه، چشم، گوش، دست، در آسمان بودن خدا، و استوای خداوند بر عرش که مفسران قرآنی برداشت واحدی در آن ندارند. گروهی از مفسران قرآن مانند آلوسی «واو» در «وَالراسِخونَ فِی العِلم» را عاطفه دا ...