عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا کنون به ویژگی سرزندگی محیط ‌های شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژه‌های طراحی شهری در ایران و تهران توجه چندانی نشده است و بیشتر عرصه‌های عمومی‌، که امروز در سطح شهر ها دیده می‌شوند، محیط های کسل کننده و غیر جذابی -اند که هیچ انگیزه‌ای را در افراد برای رفتن و ماندن در آنجا ایجاد نمی‌نمایند. علاوه بر این، در میان متخصصان نیز تعریفی مشترکی از ویژگی سرزندگی محیط‌های شهری و معیارها و عوامل ایجاد کننده آن وجود ندارد. بر این مبنا هدف این پژوهش ارائه معیارهای سرزندگی فضاهای شهری ...