عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این رساله مقایسه زبان داستان در آثار دولت آبادی و احمد محموداست . زبان داستان پهنه وسیعی است که نویسنده خلاقیت خود را در آن به نمایش می گذارد. به طور کلی گفتگو و توصیف دو عنصر اصلی این زبان هستند که با استفاده از واژه ها داستان را زنده و پویا نشان می دهند . اگر زبان به دقت به کار گرفته شود، وسیله صعود سایر عناصر داستان یه قله آفرینش یک اثر ادبی می گردد. همچنین شناخت زبان داستان خواننده را درک بهتر زیبائی های هنری داستان و لذت بردن از آن یاری خواهد کرد. بنابراین ، جهان د ...

جنگ از پدیده‌هایی است که با خلقت بشر به وجود آمده است و کماکان ادامه دارد . این پدیده خطرناک امروزه بین جوامع و قبایل ابتدایی و سنتی مورد تمجید قرارگرفته و پهلوانانشان را با صفاتی چون جنگجو می ستوده اند . همچنین موضوع بسیاری از داستان‌ها و حکایت‌های منثور و منظوم کهن و رایج در میان مردم جنگ بوده است . شعرا و نویسندگان آن را درونمایه‌ی اغلب آثار خود قرار داده ‌اند. با پیدایش رمان در اروپا و به تبع آن در کشورهای دیگر ، نویسندگان آثار بسیاری با محتوای جنگ در قالب این نوع جدید اد ...

در این پایان نامه طی 4 بخش مجزا به بررسی دو مقوله مهم شخصیت و شخصیت پردازی در چهار رمان شاخص دو نویسنده معاصر ایران پرداخته شده است. سپس ضمن معرفی نویسنده ها، به بررسی آثار آنها از جنبه ساختاری و محتوایی پرداخته شده و شخصیت ها، طبقه اجتماعی، سن، ویژگی های فردی و روحی آنان را تحلیل کرده ایم. در پایان پرسش هایی از جنبه شخصیت پردازی و تاثیر هر یک در داستان چگونه است، تحول شخصیت ها، ورود و خروج آنها در داستان، توصیف و گفتگوی بین شخصیت ها در داستان بررسی شده است. ...