عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات اقلیمی ، نوعی از ادبیات است که ریشه در زبان، آداب و آیین ، مذهب ، تاریخ ، جغرافیا ، اقتصاد و فرهنگ یک منطقه ی خاص دارد و شاخصه های آن ها را نشان می دهد ، بنابراین در نقد و تحلیل آثاری که رنگ و بوی اقلیمی به خود گرفته اند ، ضروری است که این شاخصه ها مورد بررسی قرار گیرند ، از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است که از این زاویه و نقطه نظر به آثار احمد محمود و منیرو روانی پور ( از نویسندگان بومی نویس ایران ) پرداخته شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی اصلی ترین شاخصه ها ...

نقد و بررسی مجموعه داستان ها و رمان های احمد محمود از داستان نویسان معاصر فارسی، موضوع اصلی این پژوهش است. احمد محمود با انتشار مجموعه داستان مول، خود را به جامعه ی هنری معرفی کرد. انتشار رمان همسایه ها او را به عنوان یکی از نویسندگان پیرو رئالیسم معرفی کرد، گرایش به ادبیات اقلیمی جنوب به شیوه ی رئالیسم ویژگی بارز آثار احمد محمود است. این پژوهش در چهار فصل مجزا به بررسی عناصر بومی در پنج رمان همسایه ها، داستان یک شهر، زمین سوخته، مدار صفر درجه، درخت انجیر معابد و چهار مجموعه ...

نوستالژی واژه‌ی فرانسوی است که از علم روانشناسی وارد ادبیات شده است. این اصطلاح روان شناسی به معنای دل تنگی، غم غربت، و حسرت زدگی است. بررسی نمودهایی از نوستالژی در آثار به جای مانده از نویسنده، جلوه هایی آشکار از شخصیت او را نشان می‌دهد که در چه جامعه ای زندگی می‌کرده و عوامل مختلف، چگونه بر زندگی او تأثیر گذاشته است. نوستالژی به عنوان یکی از جنبه‌های روحی و روانی در نهاد آدمی نهفته است؛ که معمولاً نویسنده، آن را به طور نا خود آگاه در آثارش متجلی می‌نماید. این دل تنگی ...

احمد محمود از نویسندگان نواندیش و صاحب سبک در نثر داستانی معاصر فارسی به شمار می‌رود . این نویسنده با زبان خاص و دیدگاه‌های اجتماعی در شرایط زیستی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی مردمانش درنگ کرده و عمیق شده است. از این جهت است که مشتاقانه بر آن بوده‌ایم با توجه به دیدگاه‌ها و سبک داستانی در راستای تاکید بر اهمیت و جایگاه هر یک از عناصر داستانی به تحلیل و نقد آن‌ها بپردازیم . پژوهش حاضر در سه فصل ارائه شده است در فصل یک ویژگی‌‌های سبکی آثار احمد محمود که متأثر از آشفتگی‌‌های ...

رساله حاضر با هدف ارائه شناختی از عنصر شخصیّت در رمان مدار صفر درجه اثر احمد محمود نگاشته شده است. احمد محمود نویسنده ای است که شخصیّت های داستانش را خوب می شناسد و با خصوصیّات اخلاقی و نوع زندگی آنها کاملاً آشنا است. رویدادهای داستان بدون دخالت نویسنده پدید می آیند و همین عدم دخالت او باعث خلق شخصیّت های واقعی می شود و گفتار و رفتار شخصیّت ها همه پندار واقعیّت را در خواننده ایجاد می کنند. هم چنین این اثر از جنبه لحن، گفت و گو و زاویه ی دید بررسی می گردد، تحوّل شخصیّتها و نق ...

نقد و بررسی علمی آثار داستان نویسان بزرگ، سبب غنی شدن فرهنگ نقد و شناسایی می شود و درنهایت به پویایی و تکامل ادبیّات داستانی می انجامد؛ از اینرو در رساله حاضر، آثار داستانی «احمد محمود»، یکی از همان نویسندگان، مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا نگارنده مباحث نقد نظری و عناصر داستان را مورد مطالعه قرار داده و پس از آشنایی کامل با آن مباحث و نظریّات، به نقد علمی داستانها در دو بُعد ساختاری و محتوایی پرداخته است. از تحقیق در آثار داستانی این نویسنده پر کار و م ...

احمد محمود از جمله داستان نویسان صاحب سبک معاصر است که هم در زمینه‌ی رمان و هم داستان کوتاه آثار در خور توجهی را ارائه کرده است . بومی گرایی و همچنین خلق داستان‌هایی با مضامین سیاسی و اجتماعی از مشخصه‌های اصلی کارهای اوست . بررسی ، تحلیل و نقد چهار مجموعه‌ی داستانی «زائری زیر باران ، غریبه ها ، پسرک بومی و قصه‌ی آشنا» که دربردارنده‌ی اصلی‌ترین مضامین و درونمایه‌های داستانی اوست ، نشان می‌دهد که این آثار در عین اینکه آثاری رئالیستی هستند ، رگه‌هایی از ناتورالیست را نیز با خود ...

رئالیسم اجتماعی از جریان‌های ادبی در اروپا محسوب می‌شود که از راه ترجمه به ادبیات دیگر کشورها به مقتضای جامعه راه یافته است. ایران به واسطه‌ی سیر تحولات انقلابی که در اجتماع آن رخ داده است از طریق ترجمه با جریان رئالیسم آشنایی یافته، این شیوه در آثار نویسندگانش نمود پیدا کرده است. «احمد اعطا» ملقب به «احمد محمود» از داستان‌نویسان منتقد اجتماع در ادبیات معاصر ایران است. در تألیفات او اعم از رمان و داستان کوتاه خصایصی موجود است که باعث شده ناقدان او را از نویسندگان حوزه‌ی رئال ...

رابطه سنّت و مدرنیته از مسائل مهمّی است که جامعه امروز با آن رو به رو است و به عنوان یک موضوع اجتماعی در ادبیات مخصوصاً رمان بازتاب مییابد. احمد محمود یکی از نویسندگان ایرانی است که در آثار خود به این مسأله توجّه میکند. همسایهها و درخت انجیر معابد ( اوّلین و آخرین رمانهای محمود) بیش از سایر آثار وی به تقابل سنّت و مدرنیته میپردازند. این پژوهش شاخصهای سنّت و مدرنیته و نظرگاه احمد محمود را درباره این دو پدیده در رمانهای فوق بررسی میکند. آنتونی گیدنز عقیده دارد که سنّتها در ...