عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات کودک و نوجوان از موضوعات نوپا در حوزه ادبیات فارسی است که در دوره معاصر مورد توجه نویسندگان و شاعران قرار گرفته است. هوشنگ مرادی کرمانی و محمد رضا بایرامی از نویسندگان توانای حوزه ی کودک و نوجوان ادبیات داستانی معاصر ایران هستند و در آثاری که خلق می کنند به شخصیّت کودک و نوجوان نگاه خاصی دارند. تعداد زیادی از داستان های هر دو نویسنده به مسائل بچه های روستا می پردازد. و کارهایی که کودکان و نوجوانان در روستا برعهده می گیرند باعث استقلال شخصیّتی آنها می شود. اکثر شخصیّت ...

رمان «پل معلق» اثر محمدرضا بایرامی یکی از آثار موفّق در حوزه‌ی ادبیات داستانی (دفاع مقدّس) است که از اقبال شایان توجّهی برخوردار بوده است. تحلیل ساختار و بررسی ریخت‌شناسی و روایت‌شناسی این اثر به منظور ارایه‌ی الگوی ساختاری آن، یکی از ضرورّیات پژوهش در حوزه‌ی ادبیّات پایداری است. با توجّه به تناسبی که بین ویژگی‌های این رمان، با دیدگاه‌های پراپ و گریماس وجود داشت، این جستار، ساختار روایت را براساس دیدگاه نظریه‌پردازان یاد شده مطالعه کرده است، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که: 1. ال ...