عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همزمان با رشد و توسعه صنعت گردشگری، بر اهمیت رویدادهای گردشگری نیز روز به روز افزوده می گردد و مردم مشتاق تر از هر زمان دیگری حاضرند برای تماشا و حضور در این رویدادها مسافت هایی دور و دراز را بپیمایند.دانستن عوامل موثر بر نگرش ساکنین محلی و ظرفیت حمایت آنها از پایداری رویدادها در مقصد امر مهمیست که نباید در ارتباط با صنعت رویدادها نادیده انگاشته شود. این مسئله به ویژه در ارتباط با رویدادهای محلی بیشتر اهمیت می یابد چرا که نقش مردم محلی در این رویدادهای چندین برابر می شود. پژو ...

پدیده جهانی شدن یکی از مهم ترین مسائل دنیای معاصر است که تأثیراتش وارد بسیاری از حوزه ها و پدید آمدن مسائلی مثبت و منفی و ایجاد چالش هایی شده است. چاره جویی برای آن موجب تشکیل انجمن ها، نشست ها، تحقیقات وو پروژه ها، اضافه شدن کتاب هایی به کتب آموزشی مدارس و ... در کشورهای گوناگون شده است. از جمله زمینه هایی که جهانی شدن موجب بروز مفاهیم و مسائلی جدید در آن حوزه شده، نقاشی و هنر معاصر می باشد. به دلیل توسعه فن آوری، اطلاعات و رسانه، نقاشی ایران نیز از این تأثیرپذیری برکنار ن ...

شناخت پیدا کردن نسبت به آنچه ارتباط بصری خوانده می شود. مانند یادگیری زبان است. زبانی که تنها از تصویر تشکیل شده است. زبان بصری زبان است محدودتر از زمانی که با آن صحبت می کنیم ولی ارتباط مستقیم تر برقرار می کند. بنابراین ارتباط بصری وسیله ای برای انتقال از یک فرستنده بر یک دریافت کننده است که هیچ چیز نمی تواند جایگزین آن شود. در چنین شرایطی بسیار راحت تر و مستقیم تر می توان با مخاطب ارتباط برقرار نمود بدون آنکه ملیت، زبان یا نژاد در این رابطه دخیل باشد. نوع بشر دارای زبان مش ...

با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت حکومت شیعه مذهب صفویان شاهد ساخت مساجد محله ای زیادی در این شهر هستیم، لذا بر آن شدیم تا با معرفی آن ها قدمی هر چند کوچک در شناسایی آن ها برداریم. رساله ی حاضر با عنوان بررسی پلان و تزئینات مساجد محله ای شهر اصفهان در دوره ی صفویه شامل معرفی دوازده مسجد از مساجد محله ای دوره ی صفویه در محدوده ی شهر اصفهان است. تحقیق به روش میدانی و کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تطبیقی انجام گرفته است و سعی شده تا حد امکان معرفی دقیقی از مساجد مذکور به لحاظ ...

نقد و بررسی مجموعه داستان ها و رمان های احمد محمود از داستان نویسان معاصر فارسی، موضوع اصلی این پژوهش است. احمد محمود با انتشار مجموعه داستان مول، خود را به جامعه ی هنری معرفی کرد. انتشار رمان همسایه ها او را به عنوان یکی از نویسندگان پیرو رئالیسم معرفی کرد، گرایش به ادبیات اقلیمی جنوب به شیوه ی رئالیسم ویژگی بارز آثار احمد محمود است. این پژوهش در چهار فصل مجزا به بررسی عناصر بومی در پنج رمان همسایه ها، داستان یک شهر، زمین سوخته، مدار صفر درجه، درخت انجیر معابد و چهار مجموعه ...

تحقیق حاضر با عنوان" افزایش و کاهش در دوبله ی فیلم های انیمیشن"، به استراتژی های به کار گرفته شده توسط مترجمان در دوبله ی فیلم های انیمیشن می پردازد.از آن جا که کودکان مخاطب اصلی این فیلم ها می باشند، روش های به کار رفته در ترجمه ی این فیلم ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. : چارچوب نظری تحقیق حاضر بر اساس نظریه ی نیومارک (1981) یعنی " افزایش و کاهش "استوار است. در این تحقیق دو پرسش مطرح است:1.کدام یک از دو استراتژی افزایش یا کاهش در دوبله ی فیلم های انیمیشن متداول ترند؟2.دل ...

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نقش هویت محله ای بر میزان کنترل نابهنجاری های اجتماعی در شهر اهواز می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان 18سال و بالاتر شهر اهواز می باشد از میان جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از شهروندان از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‌باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمامی فرضیات تحقیق با استفاده آزمون‌های آماری مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و اکثر آنها تایید شدند ...