عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل زیست محیطی و اقتصادی سبب شده است که حذف و بازیافت یون های فلزی سنگین از فاضلاب های صنعتی مورد توجه بسیاری از شاخه های صنعتی قرار بگیرد. تکنولوژی جذب گزینشی در سال های اخیر به علت آسانی، کارایی بالا و هزینه کم توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. در این تکنولوژی جاذب های با گروههای عاملی مناسب نقش مهمی را در فرایند جذب ایفا می کنند.جاذب سیلیکاژل با پایداری مکانیکی و گرمایی بالا، مساحت سطح بی نظیر و خصوصیات اصلاح شوندگی مناسب در حد وسیعی به عنوان یک بافت جامد معدنی در ...

در این پروژه‏، یک روش استخراج فاز جامد جهت تعیین مقادیر بسیار کم سرب، مس، روی، نیکل و کادمیوم در نمونه های آبی توسط جاذب گیاهی درمنه (نام علمی: Artemisia Siberia) گزارش شد. در این روش فلزات سنگین موجود در محلول آبی هنگام عبور از ستون توسط جاذب جذب می شوند. بعد از مرحله پیش تغلیظ، فلزات سنگین با نیتریک اسید شسته شده و با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری می شوند. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله pH، مقدار فاز ساکن، حجم و غلظت شوینده، سرعت جریان محلول و اثر یون های مزاحم، بررسی شدند. ن ...

در این مطالعه حذف فسفات ازمحلول‌های آبی با استفاده از نانو هیدروکسید کبالت به عنوان جاذب مورد بررسی قرارگرفته است. اثر عوامل موثر شامل: غلظت اولیه فسفات، مقدارجاذب، pHو زمان تماس ارزیابی شده است. روشرویه پاسخ (RSM) و طرح باکس – بنکن جهت یافتن شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین ظرفیت جذب(q)و بازده حذف (%R) فسفات مورد استفاده قرار گرفت. شرایط مطلوب برای بهینه‌سازی همزمان بازده حذف و ظرفیت جذب تعیین شده است. در بررسی همدماهای تعادلی، داده‌های جذب به خوبی توسط همدمای لانگمویر (0/9 ...

فولرن ها می توانند با توجه به اندازه کوچک خود به غشاء سلولی نفوذ و از طریق جریان خون به قلب سفرکنند و همچنین می تواند به بخش هدفمند از بافت بدن بروند. می تواند به DNA، پروتئین ها و سایت های گیرنده های مختلف متصل شوند، و در نتیجه می تواند سفربه هر سایت ، که ناممکن است داشته باشند.تحت تحقیقات انجام شده مشتقات فولرن می تواند به رخ زنجیره نوکلئوتیدی سایت آدنین و گوانین از DNA متصل شوند. نانوذرات استنشاقی می تواند به بخش های مختلف از ریه ها رفته و در نتیجه واکنش های آلرژیک نامط ...

فلزات سنگین ازآلاینده‌های سمی و پایدار در محیط زیست و به‌ویژه محیط‌های آبی هستند که قادرند اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم‌ها وارد نمایند. این عناصر در آب به حالت‌های محلول و نامحلول و به صورت یون، کمپلکس‌های آلی و معدنی و یا همراه مواد معلق و کلوئیدی یافت می‌شوند. امروزه روش‌های متنوعی برای حذف فلزات سنگین از آب وجود دارد، اما اکثر این روش‌ها با هزینه‌های بالای سرمایه گذاری، بهره‌برداری و نگهداری و یا کارایی پائین همراه می‌باشند. فرآیند جذب یکی از روش‌های اقتصادی و کارآمد برای حذ ...

در قسمت اول این پروژه‏، از جاذب نانو ذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با کربن طبیعی به عنوان استخراج‏کننده‏ی فاز جامد، برای پیش تغلیظ همزمان عناصر نیکل، کادمیوم، سرب و مس با روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله‏ای استفاده شده است. شرایط آزمایشگاهی برای جذب کارا و موثر مقادیر کم یون‏های نیکل، کادمیوم، سرب و مس با استفاده از روش‏های ناپیوسته و ستونی بهینه شدند. در این روش فلزات سنگین موجود در محلول آبی هنگام عبور از ستون توسط جاذب جذب می‌شوند. بعد از مرحله پیش-تغلیظ، فلزات سنگین با نیت ...

فلزات سنگين براي گياهان و انسان سمي مي‌باشند. فلزات سنگين به دليل عدم تجزيه پذيري در محيط دوام و پايداري دارند. بنابراين نياز به روشهايي براي حذف فلزات از منابع آب و خاک توجه زيادي را به خود جلب نموده است. اما فقط تعدادي از اين روش ها کاربردي و مقرون به صرفه مي باشند. در ميان اين روشها، جذب شيميايي يکي از کاربردي ترين آنها است. در دهه اخير، ذرات نانو به دليل ظرفيت جذب و سطح ويژه بالا، سطوح اشباع نشده، اندازه کوچک و کاربرد آسان به عنوان جاذب جديد مطرح ميباشند. لذا آنها مي توان ...

یکی از روش های مناسب برای حذف رنگ های موجود در آب ها و پساب ها استفاده از کربن فعال جهت جذب آنها می باشد. در این روش کربن فعال را از زغال حاصل از سوزاندن لاستیک های فرسوده تهیه کرده و با استفاده از اسید هیدروکلریک و هیدروکسید سدیم آماده سازی جاذب، انجام داده شد و برای جذب رنگ های بنفش کریستال و مالاشیت سبز در محلول های ابی به کار برده شد. تأثیر پارامترهای مختلف محیطی همچون سایز و مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ، pH و زمان رسیدن به تعادل در شرایط Batch بررسی گردید.داده ها از نظر ...

هدف اصلی این تحقیق، مطالعه عملکرد جاذب‌های با منشا کشاورزی به عنوان جاذب برای فلزات سنگین بود. در این راستا از پوست بادام وحشی و پوست تمبر هندی فعال شده با اسید سولفوریک به عنوان جاذب‌های ارزان‌قیمت کشاورزی برای حذف کروم استفاده شد. به منظور بهینه‌سازی و بررسی عوامل مختلف بر روی میزان جذب، برای پوست بادام وحشی پنج عامل اصلی: pH(در محدوده 1 تا 11)، دز جاذب(در محدوده 10 تا 40g/L)، غلظت اولیه یون کروم(در محدوده 5 تا 150mg/L)، زمان تماس(در محدوده 30 تا 240 دقیقه) و سرعت اختلاط(در ...