عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 273

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواقعی که بازرسی محصول، منجر به تخریب خود محصول می‌گردد مسلما نمی‌توان صددرصد استفاده نمود و تنها روش مورد عمل، روش نمونه‌گیری است . اما از آنجاییکه از بین رفتن خود محصول در بازرسی، ضرر متنابهی را تحمیل می‌نماید بایستی سعی نمود که از روشی استفاده کرد که اولا تا آنجاییکه ممکن است اندازه نمونه برای آزمایش کوچک باشد و ثانیا ریسک کمتری نیز داشته باشد. برای بدست آوردن چنین روشهایی راه عمل کاربردی استفاده از منحنی‌های O.C. جهت مقایسه بین روشهای مختلف است . در ارائه پایان نامه از ...
نمایه ها:
تخریب | 
محصول | 

نتیجه: در این طرح که هدف از اجرای آن بررسی تاثیر شیوه تقسیط ازت با زمانهای مختلف برداشت بر محصول کمی و کیفی چغندرقند بود، پنج نوع تقسیط ازت به عنوان سطوح A و پنج زمان برداشت مختلف به عنوان سطوح فاکتور B به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای تصادفی قرار گرفت ، سال 1377 اولین سال اجرای این طرح در یکی از مزارع کشت و صنعت جوین بود. تجزیه آماری اطلاعات بدست آمده از آزمایش نشان داد که زمان برداشت بر کلیه صفات کمی و کیفی محصول به طور معنی‌داری تاثیر گذاشته، همچنین تاثیر متقابل نوع ...

"با توجه به مصرف بيش از اندازه آب هاي زير زميني و هجوم آبهاي شور به چاههاي کشاورزي و کشت کشاورزان با اين آبها و کاهش عملکرد و افزايش هزينه توليد و کم بودن هزينه خريداري اين دستگاه ، نتايج اين طرح مي تواند در افزايش عملکرد و استفاده بهينه از منابع آب وخاک توجيه اقتصادي داشته باشد. بسياري از محققان از تاثير مثبت ميدان مغناطيسي بر روي آب، گياهان و خاک گزارش نموده اند(Corneanu وهمکاران 1995،Alimi وهمکاران Basant 2009, 2007 ). بسياري از محققان افزايش درصد جوانه زني گياهان را تحت ...
نمایه ها:
آب | 
محصول | 
خاک | 
فارس  | 
آب | 
محصول | 
خاک | 

به روایت آمارهای رسمی جهانی ایران با داشتن 845 هزار هکتار دهمین کشور انگورخیز دنیاست ، بالغ بر 195 هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی به باغات انگور اختصاص دارد، در این میان ارومیه با بیش از 9 هزار هکتار در ردیف نخست قرار دارد. طبق آمارهای موجود افزودن بر 15 هزار تن سالانه از منطقه آذربایجان‌غربی بصورت کشمش به خارج از کشور صادر می‌شود. کندوکاو در مورد کارآئی تخصیصی منابع در دسترس باغداران و تعیین برنامه تولید بهینه گام نخست در شناخت بنیان تولید جهت تعیین راههای گذار از برنامه ...
نمایه ها:
ایران | 
محصول | 
انگور | 

برای تعیین حد بحرانی فسفر و پتاس خاک بمنظور اجتناب از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیائی در محصولات اصلی کشور براساس آزمون خاک این طرح اجرا می‌گردد. در این طرح تعداد زیادی مزارع برای نمونه‌برداری انتخاب و فسفر و پتاس قابل جذب خاک در آنها قبل از کاشت تعیین می‌گردد سپس خاکها از نظر میزان فسفر و پتاس قابل جذب بر اساس سری خاکهای غالب در منطقه گروه‌بندی می‌شوند. در هر گروه از خاکها تعدادی مزرعه انتخاب (حداقل 3 مزرعه) و در آنها چهار تیمار P1 K1 , P0 K1 , P0 K0 مصرف و اثر کودهای فسفر و پتا ...

شکر به عنوان یکی از اقلام مصرفی در سبد خانوار، با توجه به وضعیت بحران اقتصادی جهان در سال‌های اخیر، دستخوش تغییراتی در مقوله تولید، صادرات و واردات در کشورهای مختلف جهان شده است و کارخانه های تولید قند و شکر موجود در ایران نیز از سال‌های قبل متاثر از تولید، عرضه، صادرات و واردات این محصول در سطح جهانی بوده و از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. به منظور تعیین محصول تولیدی اراضی کشت و صنعت میرزا کوچک خان در دو سال متوالی 1384 و 1385 از داده های سنجش از دور و داده های زمینی استفاده ...

چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری (پیچیدگی عینی، ذهنی و محصول وظیفه‌کاری) بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات است. طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده که با ویژگی‌های انسانی و محیط جستجوی اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات میسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی ...

هدف از مطالعه حاضر ارزشیابی کتاب درسی جدید با پیاده کردن مدل ارزشیابی محیط، ورودی، فرایند، و محصول بود. برای دستیابی به این هدف، تحقیق در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول ارزشیابی محیط، ورودی، و فرایند کتاب جدید صورت گرفت در حالیکه در مرحله دوم ارزشیابی محصول کتاب جدید انجام شد به این دلیل که در هر مرحله، هدف تحقیق و شرکت کنندکان متفاوت بودند.نتایج نشان داد که به منظور بهبود آموزش زبان انگلیسی در مدارس کشور، تغییرات اساسی باید هم در فرایند و هم در محصول کتاب جدید اعمال شود. ...

استفاده از رواناب سطحی حاصل از باران در مناطق خشک و بیابانی برای تولید بیشتر محصولات مورد نیاز یکی از راههای افزایش منابع آب می باشد . هدف جمع آوری رواناب حاصل از باران جهت کشت محصولات باغی (پسته) است . در این پایان نامه با توجه به مدلهای ارائه شده و آمارگیری انجام شده در کرمان مدلی جهت برآورد رواناب حاصل از باران برای یک دوره 40 ساله در کرمان و بر روی مساحت های مختلف حوضه آبخیز کوچک ارائه شده است . که به منظور شبیه سازی رواناب باران تکنیک مونت کارلو به کار برده شده است . همچ ...
نمایه ها:
محصول | 
پسته | 
بارش |