عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 162

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی (Pam) محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارتند از: گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم، ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی. نتایج مطالعه حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان دادکه استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آب ...

در حال حاضر آب در بسیاری از مناطق جهان در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. در بین مناطق مختلف ایران، استان اصفهان و به‌ویژه نواحی شرقی آن جزء مناطقی است که با محدودیت منابع آبی مواجه است، تا حدی‌که آب را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی این استان تلقی نمود. مهم‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران یعنی زاینده‌رود، اصلی‌ترین منبع تأمین آب‌های سطحی و زیرزمینی استان اصفهان است. علاوه بر تولیدات بخش کشاورزی این استان که به میزان زیادی متأثر از آب زاینده‌رود می‌باشند، بخش‌های صنعت و خدمات ...

مطالعه حاضر در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به صورت موردی به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان می‌پردازد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- برنامه ریزی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و برای طراحی پرسش‌نامه‌ی الگوی کشت، از اساتید متخصص و با تجربه در این زمینه کمک گرفته شد. جامعه آماری عبارت است از بهره‌برداران کشاورزی چاه‌های عمیق در دشت قوچان. با توجه اندازه جامعه آماری که تعداد 3241 بهره بردار بوده‌اند، برای تعی ...

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و کودهای نیتروژن و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.)، دو آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی‌و منابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد و مزرعه تحقیقاتی کارخانه قند تربت جام در سال 1390 به اجرا درآمدند. تیمارها در این مطالعه شامل: تراکم گیاهی در سه سطح (60، 90 و 120هزار بوته در هکتار)، نیتروژن در سه سطح (0، 100و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و کود زیستی حاوی باکتری‌های نیتروباکتر و آزوسپیریلوم (مصرف و عدم مصرف کود زیستی) بودند. آزمایش ...

در شرایط کنونی، به کارگیری قراردادهای آتی تا بدان حد گسترش یافته که به صورت ابزارهای متداولی در جهت مدیریت ریسک بازار داراییهای مختلفی نظیر کالاهای کشاورزی، فلزات، انواع مختلف انرژی، اوراق بهادار و سهام شرکتها درآمده اند. راه اندازی و توسعه بازارهای آتی علاوه بر مدیریت ریسک، اثرات ارزشمند دیگری همچون تسهیل فرآیند کشف قیمت و افزایش میزان شفافیت و سیالیت در بازار را نیز به جای می گذارد. تاسیس بازارهای آتی محصولات کشاورزی قادر است علاوه بر ایجاد مزایای فوق، موجب اصلاح ساختار باز ...

از مسائل مهم در كشاورزي ريسك بالاي اين فعاليت نسبت به ديگر فعاليتها مي باشد. ایجاد تنوع در محصولات كشاورزي از راههای مقاابله با این مسأله مي باشد. براي محاسبه تنوع در استان فارس در اين پژوهش از شاخص های آنتروپی، تمرکز اصلاح شده، سسمپسون، بری، مارگالف، منهینیک، هرفیندال استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در اين مطالعه از داده هاي پنج محصول عمده شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو،برنج، پنبه، چغندرقند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع ش ...

با توجه به شرایط مساعد کشاورزی در منطقه ی طارم زنجان و عدم اطلاع از وضعیت نماتدهای انگل گیاهی در آن، طی فصول زراعی سال های 89 تا 1390 تعداد 95 نمونه ی خاک و ریشه از گیاهان زراعی و باغات میوه ی منطقه جمع‌‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، نماتدها استخراج و به گلیسیرین منتقل شدند. سپس از نماتدهای استخراج شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. پس از بررسی مشخصات ریخت شناسی و اندازه گیری شاخص های ریخت سنجی، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر علمی، 29 ...

در راستای اقتصادی نمودن فرایند تولید محصولات کشاورزی، توجه و تاکید به تولید محصولات دارای مزیت نسبی در دنیای کنونی از اهمیت فوق العاده‌ای برخودار است. از این رو با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می نماید. به همین خاطر بهره‌گیری از مدل برنامه‌ریزی ریاضی سبب گردیده با لحاظ شاخص‌های مزیت نسبی و شرایط ویژه هر منطقه، الگوی بهینه کشت برای هر شهرستان توصیه گردد. نظر به وجود منابع فراوان کشاورزی در ...

چکیده اثرات رفاهی خرید توافقی محصولات منتخب زراعی در استان فارس (گندم، ذرت و جو) با تأکید بر نقش تعاونی‌ها به کوشش مهدی روستا برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی به منظور حل مسائل موجود در سیاست تضمین خرید این محصولات در سال 1384 ارائه گردیده است برنامه خرید توافقی 40 قلم محصول کشاورزی را در بر می‌گیرد. این مطالعه با هدف تعیین مسائل و اثرات رفاهی اجرای برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان فارس انجام شد. تفاوت اصلی این برنامه با خرید تضمینی آن است که در این مورد ...