عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه مصرف‌کنندگان بیشتر از گذشته نسبت به مسائل زیست محیطی علاقه‌مند شده‌اند، لذا توجه به این که چه فاکتورهایی بر مصرف محصولات سبز تأثیرگذار است مهم می‌باشد. درک انگیزه مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات سبز می‌تواند به ترویج تفکرات زیست محیطی منجر شود به ویژه اینکه سهم بازار مصرف، برای محصولات سبز در حال حاضر کمتر از4% در سراسر جهان است. در این مقاله،مصرف‌کنندگان محصولات سبز در راستای کمک به افزایش سطح مصرف و اثرات زیست محیطی آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف اصلی این پژوهش بررس ...
نمایه ها:

در سالهای اخیر ، مشکلات زیست محیطی به طور فزاینده ای توجه جوامع را به خود جلب کرده است. تحقیقات نشان داده اند که مشتریان بیش از پیش نگران تغییرات محیطی شده اند و رفتارشان را تغییر داده اند..این مسئله در تمام ابعاد سازمانها وارد شده و بازاریابی سنتی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب پیدایش مفهوم بازار یابی سبز شده است.تحقیقات زیادی جهت بررسی مزایای این پدیده نوین بو مولفه های تاثیر گذار بر آن صورت گرفته تا بازاریابی سبز بتواند پاسخگوی نیاز ها ی جامعه امروز باشد. این تحقیق نیز ...

افزایش نگرانی‌ و آگاهی‌های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. به همین منظور مفهوم بازاریابی سبز برای کمک به تولید کنندگان و رفع این نیاز مصرف کنندگان، در صنعت بازاریابی ظهور پیدا کرده است. در این پژوهش به تاثیر ارزش ادراک شده مشتری و عوامل برانگیزاننده مصرف بر قصد خرید محصولات سبز پرداخته می شود. به همین منظور با روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس حجم نمونه ای 204 نفری با استفاده ا ...

افزايش نگرانی وآگاهی های عمومی نسبت به سلامت وحفاظت از محيط زيست منجر به اين شده است كه مصرف كنندگان در خريدهای خود مسائل زيست محيطی را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزايش اهميت مسائل زيست محيطی و مفهوم مسئوليت اجتماعی در ميان مصرف كنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف كنندگان ضروری به نظر مي رسد. این پژوهش، مطالعه‌ای کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. داده هاي مورد نياز پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه اي ساختاريافته ميان نمونه اي 420 نفری از مصرف کنندگان ...

تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی و تاسیس بانک های خصوصی باعث ایجاد فضای رقابتی و ورود سیستم بانکداری به مرحله نوینی شده است. امروزه بیش از گذشته بانک ها دریافته اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری های مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست بلکه فرآیندی مستمر و دایمی است از آنجایی که در نظام بانکی مشتریان محور اصلی بوده و همه کارها برای جلب رضایت ،توجه آنهاست، بنابر این یکی از بزرگترین رسالتهای یک بانک شناخت نیاز های مشتریان وارائه بهترین خدمات به آنها ...