عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی امکان استفاده برگ خرما در تغذیه نشخوارکنندگان و بررسی منابع تغیرات مثل گونه‌های مختلف و عرض جغرافیایی 3 آزمایش انجام شد. آزمایش اول به منظور مقایسه برگ تعدادی از واریته‌های خرمای ایران انجام شد. برگ خرما از سه منطقه بوشهر(کبکاب، برهی، حاج باقری، گنتار، شیخالی و نخل نر)، جیرفت (کلوته، مرداسنگ، غنصری، مضافتی و خاصویی ) و طبس (مخلوطی از گونه های موجود در شهرستان طبس) جمع‌آوری و از نظر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز با علف خشک یونجه (شاهد) مقایسه شد. در آزمایش ...