عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید هم زمان توان، گرما و سرما در چند دهه اخیر جایگاه مناسبی در میان روش‌های صرفه جویی مصرف سوخت در واحدهای مسکونی پیدا کرده است. بسته به ابعاد مجموعه، این سامانه ها در گستره‌ پهناوری از ظرفیت قابل بررسی و طراحی می‌باشند. در سیستم تولید هم زمان سرما، گرما و برق با مصرف سوخت توسط محرک مورد نظر و انتقال نیروی مکانیکی تولیدی به ژنراتور، برق تولید شده و با بازیافت گرمای هدر رفته، گرما و هم چنین با مصرف این گرما توسط چیلر جذبی، سرما تامین می شود. در این پژوهش، مجتمع مسکونی با مسا ...

بهینه‌سازی انرژی به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی درکشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است. امروزه این کشورها به بهینه‌سازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی مینگرند و این رویکرد تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این میان یکی از مهمترین راهکارهای بهینه‌سازی انرژی انجام شده در تمامی این کشورها با هدف افزایش بازده تولید انرژی و استفاده بهینه از منابع سوخت با بازده کلی 75 تا 90 درصد، استفاده از سیستم های تولید همزمان گ ...