عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر محرومیت حسی و موسیقی بر میزان درک فشار وخلق وخو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بیست وچهار دانشجوی مرد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 12 دقیقه روی دوچرخه ارگومتر با شدت کار سبک ، متوسط وسنگین رکاب زدند. در پایان هر مرحله میزان درک فشار ، خلق وخو وضربان قلب انان اندازه گیری شد. هر آزمودنی به ترتیب در یک حالت کنترل ، محرومیت حسی و شنیدن موسیقی شرکت کرد. تفاوتهای معنی داری در میزان درک فشار و ضربان قلب بین حالتها ( کنترل ، محرومیت حسی، موسیقی ) در شدتهای مختلف ک ...
نمایه ها:
حس | 
تمرین | 

دین از مهمترین مفاهیم تاریخ بشری است که در تمام جوامع و در همه مراحل تاریخی زندگی بشری نقش مهم و موثری ایفا نموده است. دین در سطوح فردی و اجتماعی جامعه ما نفوذ زیادی دارد و از این رو یکی از منابع مشروعیت هنجارها و ارزشها به شمار رفته و اخلاقیات افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو بررسی وضعیت دینداری اعضای جامعه، اهمیت خاصی پیدا می کند. بر مبنای نظریات مختلف در حوزه جامعه شناسی دین، محرومیت و ابعاد آن یکی از عوامل اساسی موثر بر دینداری است که موضوع بحث و توجه صاحب ...

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و بزهکاری محسوب می‌شود و در واقع وسیله‌ای است که قانونگذار و جامعه می‌توانند با توسل به آن، مجرمین حرفه‌ای و محکومین خطرناک را کنترل کرده و رفتار آنها را تا حدی مهار کنند و با ایجاد یکسری محدودیتها و محرومیتها در نحوه اعمال حقوق وآزادیهای این دسته از افراد، جامعه را از خطر آنها مصون بدارند و از آسیب دیدن منافع و مصالح آمن جلوگیری نمایند. در این مبحث مبانی نظری مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است ...
نمایه ها:
فقه | 
ایران | 

تربیت اسلامی به معنی شکوفا سازی و به فعلیت رساندن جمیع استعدادها در جنبه‌های گوناگون شخصیتی، براساس موازین و ضوابط الهی است.تربیت است که بستر رشد و بالندگی روحی و جسمی کودک را فراهم می کند و از طرف دیگر عوامل خطر که، زمینه بروز گناه و جرم را در کودک ایجاد می نماید، را برطرف می کند. از آنجا که رابطه تنگانگی بین مباحث پیشگیری رشد مدار و تربیت وجود دارد،و به نوبه ای از اهداف مشترک این دو علم برطرف کردن خلاء های عاطفی،اخلاقی و بستر سازی برای عدم بروز رفتار خلاف توسط کودک در آین ...

جهت ارزیابی شاخص های محرومیت جوانان در دو منطقه ی 3 و 17 تهران،ابتدا به بررسی ابعاد مختلف زندگی جوانان و سپس به بررسی فاکتورهای موثر پرداختیم. با استفاده از منابع موجود و مصاحبه های میدانی حوزه های موثر در برخورداری جوانان به حوزه های فردی، مسکن، زیست محیطی، بهداشت و درمان، آگاهی و تحصیلات، اشتغال، روابط اجتماعی، جرم و امنیت، منظر شهری، خدمات شهری، رضایت از زندگی، فراغت و ورزش تقسیم بندی شدند. سپس سنجه های تعیین کننده در هر بعد گردآوری گردید، این سنجه ها توسط پرسشنامه در هر ...

محرومیت بویایی به وسیله مسدودکردن یکی از مجاری بویایی یا به وسیله برداشتن یکی از اپیتلیومهای بویایی در نوزادان موش ایجاد خواهند شد، سپس اثر این محرومیت در تغییرات نموی پروتئین و آنزیمهای مراکز بویایی مغز یک سو و تغییرات حاصل در وزن و اندازه پیازهای بویایی و همچنین وضعیت مورفولوژیک سلولهای میترال آنها، از سوی دیگر، بررسی خواهد شد. نتیجه این تجربیات روشن خواهد کرد که فعالیتهای حسی چه نوع اثری در نمو مراکز بویایی و غیربویایی مغز خواهد داشت و این آثار محدود به چه سنی ه ...

ازدواج به عنوان پدیده ای کاملا عمومی درحیات اجتماعی همه جوامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، نهادهای مثبت ازدواج حول محور شناخت از خود و دیگری، تفاهم، اعتماد و صداقت تجلی می یابد، بسیاری از زوج ها در مخاطره افکار و احساسات خود با نوعی سوء تفاهم و عدم اعتماد، صداقت و محرومیت مواجهند، همین مسئله سبب انباشته شدن تضادهای زندگی زناشویی شده که می توان آن را از عمده ترین مشکلات و روابط خانوادگی دانست، لذا تلاش درجهت استحکام ان شالوده حیاتی از اهمیت والایی برخوردار است، در این پژ ...
نمایه ها:
زوجین | 

این رساله به بررسی چگونگی رویارویی با محرومیت عاطفی از دیدگاه قرآن پرداخته است. در ابتدا به بررسی واژه های محرومیت و عاطفه در قرآن پرداخته شده، سپس عوامل و آثار محرومیت عاطفی با توجه به آراءروان شناسان بررسی گردیده است، پس از آن به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از محرومیت عاطفی پرداخته و در این راستا 52 آیه از قرآن کریم به عنوان راهکار ارائه گردیده، تفسیر هر کدام از آیات نیز در چندین کتب تفسیری مورد بررسی قرار گرفته، همچنین آراء روان شناسان نیز ضمیمه آن شده و بررسی تطبیقی بین ...

مسئله محرومیت در کشورهای توسعه یافته هم در محافل دانشگاهی و آکادمیک و هم در محافل سیاسی بحث شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به ندرت به آن پرداخته شده و بیشتر مسئله فقر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که محرومیت یکی از مسائل مهم و مشکل آفرین در کشورها می باشد. از سوی دیگر برای دست یابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه ...