عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به‌ نظر می‌رسد مناسبترین‌ شکل‌ اِعمال‌ آن‌، دو وجه‌ اخیر (مجازات‌ تکمیلی‌ واقدام‌ تأمینی‌) باشد. محرومیت های اجتم ...

رساله فوق در مقطع کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن، تحت عنوان طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر حل مساله اشراف در شهر رشت آماده گردیده است. این پژوهش شامل دو بخش مبانی نظری و مطالعات طراحی می باشد. در بخش اول (مبانی نظری) سعی در طرح میاله و علل و عوامل پرداختن به این موضوع، و نیز یافتن پاسخ های سوالات مطرح شده در طرح تحقیق شده است. در فصل اول، مساله اشراف به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مسکن معاصر مطرح می شود در حالی که معماری پیشین چنین مساله را به راحتی پاسخگو بود. در ادامه ...

این تحقیق ضمن شناسايي وضع موجود همه شاخص هاي توسعه به تفكيك بخش هاي مختلف در هر يك از شهرستانها و رتبه بندي انها از نقطه نظر توسعه يافتگي يا محروميت با استفاده از روش هاي علمي به مطالعه نابرابري هاي ناحيه اي جهت فراهم نمودن بستر توسعه منطقه اي و مقايسه شاخص ها در شهرستانهاي يك منطقه در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می پردازد. استان البرز با ویژگی های منحصر بفرد خود از جمله نزدیکی به شهر تهران و پیوندهای قوی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی میان شهرهای کرج و تهران ...

مبادله تجاری مرزی یکی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه ونیز امرار معاش مردم مرزنشین می‌باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند درکنارهم وباهم از فرصتها ومنابع مشترک‌استفاده ‌نمایند واین امرمی‌تواند منجر به استمرار وپایداری دوستی وتفاهم طرفین، امنیّت و رونق اقتصادی وتوسعه، ایجاد فرصتهای ‌شغلی ‌و شكل‌گيري یک‌ نوع -مزیت نسبی درمناطق مرزی گردد. درکل، مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می‌تواند نقشی اساسي در ترقی وپیشرفت توسعۀ پ ...

الگوی بهینه توسعه باید رشد ظرفیت ها واستعداد های انسانی را همراه با کاهش فزاینده محرومیت های مادی ونابرابرییهای اجتماعی در خود داشته باشد که اینها نیز به نوبه خود حاصل تغییر ساختاری ونوسازی اقتصادی خواهند بود.بر این اساس هدف اصلی توسعه روستایی باید توانا ساختن توده های جمعیت روستایی باشد. که اکنون نمی توانند با تلاشهای خودشان نیازهای اساسی زندگی انسان را بر آورده سازند. لازمه توسعه روستایی ایجاد تغییرات کیفی در درون خود روستاست. مردم باید توانایی خود را به منظور فایق آمدن بر ...
 
رساله حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه شهید جمران اهواز انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از آراء«ماکس وبر»، «یواخیم واخ»،«جرج استولز»،«پیتربرگر»، «گلاک و استارک» می‌باشد. بر اساس چارچوب نظری منتخب متغیرهایی از قبیل پایگاه اجتماعی – اقتصادی، تعلق به نظام سیاسی، محرومیت، جامعه‌پذیری مذهبی، هویت قومی، هویت فرهنگی سکولاریزه شدن به عنوان عوامل موثر بر میزان دینداری شناخته شدند. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمو ...

وقتی که به دیوان نازک الملائکه شاعر و ادیب معاصر عراق مراجعه می کنیم این واقعیت را آشکار و ملموس می یابیم که این شاعر مضامین متعدد اجتماعی از جمله: زندگی و مرگ فقر، و محرومیت، وحشت حاصل از جنگ جهانی دوم و خرابیها و بدبختی های ناشی از آن، دعوت به صلح و آشتی، خوشبختی، سرخوردگی و یأس، حقوق زن، گرایش به نوآوری در شعر، یأس، درد، رنج، تنهایی، غربت و زندگی با خاطرات گذشته را ضمن تبیین واقعیت هادر قالب نقدی سازنده بیان کرده است. ...
نمایه ها:
فقر | 
جنگ | 
زن | 

چکیده ندارد.