عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله مورد بررسي در اين تحقيق، مسئله انتخاب پروژه از سبد هاي مختلف پروژه در يک سازمان مي باشد. مسئله انتخاب پروژه توسط پژوهشگران مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و هر کدام تکنيک ها و روش هاي گوناگوني را پيشنهاد داده اند. هدف از اين تحقيق جامعيت بخشيدن به اين روش ها و ارائه يک متدولوژي براي مسئله انتخاب پروژه مي باشد که بتوان در آن تمامي محدوديت هاي موجود در دنياي واقعي را در نظر گرفت و در عين حال، متدولوژي به اندازه کافي قابل فهم و از نظر به کارگيري آسان بوده و بتواند پاسخگوي من ...

در دنیای رقابتی امروز، مدیران بازاریابی می‌بایست از نحوه نگرش و انتخاب مشتریان بالقوه و محصولات مورد نظر آنها آگاهی داشته باشند تا برای ظهور و بقا در میان رقبای متعدد، سیاست‌ها و راهبردهای کاراتری اتخاذ کنند. یکی از جنبه‌های درک فرایند تصمیم‌گیری خرید گردشگران، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری است. این عوامل شامل عوامل انگیزشی و ترغیب‌کننده و همچنین عوامل بازدارنده و محدودیت‌ها است که هریک منتج به انتخاب یا عدم انتخاب مقصد می‌شوند. برای مقصدهایی که سهم کمتری در صنعت گر ...

در این پژوهش عوامل بازدارنده در اجرای روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی مقطع متوسطه بررسی و بر‌اساس مدل بردی با کشورهای انگلیس و ترکیه مقایسه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام دبیران تربیت‌بدنی مرد و زن آموزشگاه‌های مقطع متوسطه استان ایلام در سال تحصیلی 88-87 را شامل می‌شود. از میان روش‌های مطالعه تطبیقی روش جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است، استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر یک پرسشنامه استاندارد شده می‌باشد که در تحقیق خانمحمدی ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه کابل و عوامل موثر بر استفاده و نیز موانع و مشکلات دسترسی و استفاده از اینترنت به عنوان عوامل بازدارنده می پردازد. جامعه آماری این پژوهش 325 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کابل است. یافته ها نشان داد که 72% از دانشجویان از اینترنت استفاده می کنند. این افراد به میزان 65% به منظور جستجوی اطلاعات تخصصی و علمی از طریق موتورهای کاوش، 59 % یافتن مطالبی که در منابع دیگر یافت نمی شوند و به میزان ...

استفاده از دانش و اطلاعات به روز و کاربردی توسط کارشناسان ترویج و کشاورزان، نقش کلیدی و مهمی را در بهره-برداری مناسب از عوامل تولید ایفا می کنند. با توجه به رسالت مهم نظام ترویج در امر اطلاع رسانی برای توسعه کشاورزی، استفاده از یک فناوری اطلاع رسانی ارزان و قابل دسترس با قابلیت کاربرد آسان برای نشر دانش و تبادل اطلاعات در شبکه های محلی بسیار مهم می باشد. در این رابطه فناوری تلفن همراه به عنوان بستر ساز اطلاع رسانی، شاید بهترین بدیل برای این منظور باشد. در این راستا، تحقیق حاض ...

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین موازنه تصمیم گیری با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان معلولین شهر ارومیه می باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 5400 نفر از جانبازان و معلولین جسمی حرکتی شهر ارومیه می باشد که از این تعداد 359 نفر به عنوان نمونه آماری بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته موازنه تصمیم گیری (عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در فعالیت ورزشی) که روایی آن توسط اساتید مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل با ...

در این پژوهش ابتدا عوامل حیاتی موفقیت و عوامل بازدارنده در اجراء پروژه ها و همچنین عواملی که در ذیل آن باعث پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان می گردند مورد کنکاش قرار گرفته اند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. در واقع محقق با انجام نظرسنجی به ارائه راهکارهای سازنده می پردازد. در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج امتیازی لیکرت انتخاب کرده اند. در این پرسشنامه، عوامل اقتصادی، عوامل ف ...

امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکرات شناخته شده و پیش بینی این مسئله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مر ...

حدود چهار دهه است که استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در طراحی معادن رواج یافته است. بیشتر این الگوریتم ها در زمینه ی مباحث مربوط به معدن کاری روباز بوده است و بر خلاف معدن-کاری روباز، رشد این الگوریتم ها در زمینه ی معدن کاری زیرزمینی بدلایلی مانند متعدد بودن روش-های استخراج زیرزمینی، پیچیدگی مدل سازی اقتصادی محدوده معدنی و استفاده از فرضیات ساد ه-ساز در تهیه این الگوریتم ها، بسیار کند بوده است. در این تحقیق، به منظور تعیین محدوده بهینه کارگاه های استخراج، یک الگوریتم جزگرا ...