عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجربه نشان می‌دهد که کلید‌های نیمه‌هادی قدرت، آسیب‌پذیرترین اجزاء در سیستم‌های الکترونیک قدرت می‌باشند. از طرف دیگر، کلید‌های قدرت پرکاربردترین اجزاء سیستم‌های الکترونیک قدرت می‌باشند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای حل این مشکل قابلیت اطمینانی، استفاده از سیستم‌های با اجزای مازاد می‌باشد. چهار پیکربندی مختلف برای سیستم‌های با اجزای مازاد وجود دارد. برای اولین بار در این مطالعه، یک مقایسه جامع از دیدگاه قابلیت اطمینان مابین این چهار پیکربندی در یک محدودکننده جریان خطا حالت جام ...

وقوع اتصال کوتاه در شبکه‌هاي قدرت و به دنبال آن افزايش ناگهاني جريان خط از معضلات شبکه-هاي قدرت مي‌باشد. چنين جريان‌هاي زياد و ناگهاني در شبکه موجب آسيب رساندن به تجهيزات سيستم قدرت و مشترکين مي‌گردد. به منظور محدودسازي جريان‌هاي اتصال‌کوتاه و کاهش اثرات نامطلوب آن از FCLها استفاده مي‌شود. در شبکه‌هاي توزيع به منظور کاهش تعداد يا تداوم خاموشي-ها از ريکلوزرها که بنا به تنظيمات انجام گرفته چندين بار جريان خطا را با فواصل زماني خاصي قطع و وصل مي‌کند، استفاده مي‌شود. قطع و وصل ...

امروزه با رشد فزاینده تقاضای بار ، به هم پیوستگی شبکه های قدرت و ورود وگسترش منابع تولید جریان ، سبب شده است تا سطوح اتصال کوتاه در شبکه افزایش شایانی پیدا کند. وقوع اتصال کوتاه در شبکه های قدرت همواره با عبور جریان های بزرگ همراه بوده است بطوری که عبور این جریان ها از نقطه نظر الکترومغناطیسی، حرارتی و پایداری باعث صدمه دیدن ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات شبکه و اختلال در عملکرد سیستم قدرت از جمله کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شود. باتوجه به مشکلات تقویت سیستم قدرت ...

در سال های اخیر استفاده از منابع تولید پراکنده به سبب مزایای فراوان آن به شدت افزایش یافته است برای استفاده بهینه از این منابع، مسائلی مانند جایابی بهینه نصب، تعیین ظرفیت بهینه و کاهش (و یا حذف) تاثیرات منفی آنها بر سیستم های توزیع باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین تاثیرات منفی این منابع، تاثیر بر حفاظت شبکه های توزیع می باشد که در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این زمینه تاکنون راهکارهای متفاوتی ارائه شده است که از جمله آن می توان به استفاده از محدودساز جری ...

افزایش ظرفیت تولید و به هم پیوستگی شبکه ها منجر به افزایش سطح جریان اتصال کوتاه در سیستم قدرت می شود. در نتیجه جریانهای اتصال کوتاه ممکن است تا حد مقادیر نامی کلیدهای قدرت موجود افزایش یافته و حتی از آن فراتر رود و موجب تخریب تجهیزات شبکه شود. کاربرد محدودکننده جریان خطا می تواند یک راه حل موثر جهت کاهش سطح جریان خطا به مقادیر قابل قبول، فراهم نماید.در سیستم های انتقال و توزیع حلقوی، فواید فنی و اقتصادی بکارگیری FCL ، به تعداد، مکان های نصب و پارامتر بهینه محدودکننده ها وابست ...

افزایش تقاضا برای استفاده از انر‍‍‍ژی الکتریکی،موجب تولید قدرت بیشتر و انتقال آن شده است.توسعه شبکه وافـزایش تقاضا باعث بیشتر شدن تعداد نیروگـاه های شبکـه خواهد شد.با بیشتر شدن نیروگـاه های شبکـه افـزایش سطح اتصال کوتاه1 را خواهیم داشت.زیرا منابع تـامین کننده ی ناحیه ی اتصالی افزاش یافته اند. از طـرفی با افزایش تقاضای انرژی سیستم قدرت نیاز به انعطـاف پذیری و قابلیت اطمینان بیشتری برای پاسخ گویی به این تقاضای انرژی دارد.بنـابرین عـواملی را که باعث کـاهش انعطـاف پذیری و قابلیت ...

در حضور منابع تولید پراکنده سطح اتصال کوتاه در سیستم توزیع افزایش می یابد و این امر منجر به برهم خوردن هماهنگی حفاظتی موجود در سیستم توزیع و ایجاد جریان های خطای بالاتر از قدرت قطع‌کنندگی کلیدها می شود. استفاده از محدودکننده جریان خطا یکی از راه‌های مقابله با این موضوع می‌باشد. در این پایان‌نامه استفاده از دو نمونه محدودکننده جریان خطای جدید برای کاهش اثر منابع تولید پراکنده بر حفاظت سیستم توزیع پیشنهاد می‌شود و مطالعه کاملی روی تاثیر این دو نمونه محدودکننده جریان خطا برای مق ...

رله‌های اضافه جریان معکوس زمانی که به صورت عمده در سیستم‌های توزیع بکار می‌روند، نمونه‌ای از رله‌های حفاظتی هستند. در یک شبکه نرمال قدرت، رله‌های اضافه جریان بایستی عملکرد سریع، قابلیت اطمینان و انتخاب پذیری را تضمین کنند. خصوصاً انتخاب پذیری مهم‌ترین فاکتور در عملکرد رله اضافه جریان است. این امر با هماهنگی صحیح بین رله‌های اضافه جریان حاصل می‌شود. این نوع رله‌ها، هنگامی که جریان خطا بزرگ‌تر از جریان تنظیمی رله باشد با یک تأخیر قابل تنظیم فرمان قطع را صادر می‌کنند. به منظور ا ...

بهره گیری از منابع تولید پراکنده علیرغم مزایای فراوان آنها، بدلیل افزایش سظح جریان خطا و تغییر جهت جریان عبوری از خطوط، سبب بروز مشکلاتی در سیستم حفاظتی توزیع خواهد شد. با وقوع خطا در موقعیت های گوناگون، اثرات منفی DG ناشی از افزایش سطح جریان خطا و تغییر جهت جریان در برخی خطوط می‌باشد. از مهمترین این اثرات می‌توان به فرمان قطع اشتباه، عدم مشاهده خطا، کاهش دسترسی تجهیزات حفاظتی و برهم خوردن هماهنگی میان این تجهیزات اشاره کرد. روش‌های مختلفی جهت کاهش اثرات منفی DG بر سیستم حفاظ ...