عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به منظور تهیه برنامه ای (محتوا و راهنمای آموزشی) برای بهبود توانایی خواندن و نوشتن در دوره ی ابتدایی می باشد. به منظور تحقق این امر، پرسش های پژوهش در حیطه، اهداف، محتوا و راهنمای آموزش مهارت خوانداری و نوشتاری دوره ی ابتدایی بوده است. روش پژوهش، ارزیابی ساختار مفهوم که روشی تحلیلی فلسفی است، می باشد. که بر اساس آن به ارزیابی اهداف، بازنویسی محتوا، ارائه راهنمای آموزشی با توجه به مفاهیم و ساختارهای موجود پرداخته شد. ...

بابافغانی از شعرای قرون نهم و دهم هجری و از پیشگامان سبک هندی است که به علت تأثیرپذیری فراوان از حافظ به «حافظ کوچک» مشهور می باشد. این تأثیرپذیری از جهات مختلف قابل پژوهش و تحقیق است. یکی از وجوه پژوهش، بررسی دقیق چگونگی و میزان تبعیت بابافغانی از حافظ در دو جنبه ی تصویر و محتواست. بنابراین مباحث شاخص در موضوع تصویر، مثل: تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، تشخیص، پارادوکس، طنز و عناوین محوری در باب محتوا، چون: عشق، عقاید اشعری، ملامتیگری، اندیشه های خیامی و تابوشکنی در غزلیات دو ...
نمایه ها:
حافظ | 
تصویر | 
محتوا | 
مضمون | 

این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه معلمان دوره ابتدایی مجری برنامه فلسفه برای کودک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان استان تهران نسبت به محتوا و روش اجرای این برنامه صورت گرفت. از جامعه ۴۵۰ نفری معلمان ، گروه نمونه ای به تعداد ۲۰۷ نفر از معلمان (۴۱ نفر مرد، ۱۶۶ نفر زن) بر اساس جدول تعیین نمونه حجم مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش بر روی آنها به اجرا درآمد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و مدل های آماری تحلیل واریانس یک راهه و ...
نمایه ها:
محتوا | 

دستگاهای چند رسانه‌ای مانند تلویزیون‌ها، تلفن‌ها، کامپیوتر‌ها و شمار زیادی از دستگاهای دیگر، رزولوشن‌های متفاوتی دارند. ازینرو، تصاویر دیجیتال نیاز دارند که برای هر پنل جدید تغییر اندازه داده شوند. روش‌های مقیاس‌گذاری یکنواخت ( مانند بیکوبیک و دو خطی) به محتوای تصویر توجهی نمی‌کنند، بنابراین، تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا کرده‌اند. هدف روش‌های تغییر اندازه‌ی تصویر با حفظ محتوا این است که تا جای که ممکن است محتوای تصویر را حفظ کنند. اکثر این روش‌ها ا ...

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش جدایی ناپذیر از توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. دسترسی نابرابر و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مسائل رایج در زمان ما پذیرفته شده است. ما به دنبال راه‌هایی جهت افزایش پذیرش اینترنت و محدود کردن تفاوت‌های کلی خود در سراسر کشورهای جهان هستیم که باعث ایجاد "شکاف دیجیتالی" شده است. مطالعات صورت گرفته در خصوص پذیرش اینترنت و شکاف دیجیتال معطوف به عوامل جمعیتی، اقتصادی و زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت بودند که به سختی برای ...

ارزيابي محتواي آموزشي در آموزش الكترونيكي،‌ يكي از مهم‌ترين،‌ نياز‌هاي پژوهشگران اين عرصه به شمار مي رود. چرا كه دريافت بازخورد از روند اجرا شده در توليد محتوا، در افزايش كارايي و بهره‌وري مناسب نقشي اساسي دارد. مطالعه تطبيقي ميان چارچوب‌هاي موجود براي ارزيابي محتوا بدنبال كسب دانش كافي در خصوص ارزيابي محتواي الكترونيكي توليد شده،‌ مي‌باشد. روند مطالعاتي اين رساله بر اساس بررسي اوليه مفاهيم پايه و استاندارد‌هاي آموزشي موجود جهت كسب دانش لازم و در پي آن مطالعه موردي دانشگاه‌ها ...

جشنواره تئاتر فجر، از سال 1361 تا امروز، هر سال پس از انقلاب اسلامی و در ایام دهه فجر برگزار می‌شود. پوسترهایی جهت معرفی این جشنواره طراحی شده است. هر یک از این پوسترها خصوصیات بصری مختلفی دارد. استفاده از عناصر بصری مرتبط جهت انتقال محتوای جشنواره و توجه به اصول زیبایی‌شناسی از عوامل بسیار مهم در طراحی این پوسترها است. هدف اصلی این پایان‌نامه شناسایی رابطه شکل و محتوا در طراحی پوسترهای جشنواره تئاتر فجر انقلاب اسلامی ایران از سال ‌1370 تا 1394شمسی است. سوالات این پژوهش عبارت ...
نمایه ها:
شکل | 
محتوا | 
پوستر | 

اصطلاح هنر مدرن و واژگان آن در تقابل با هنر پست‌مدرن و واژگان گسترده‌ی آن، چندان بحث برانگیز نمی‌نمایند. بررسی‌های بیشتر واژگان این دو اصطلاح، نشان می‌دهد ؛ درکنار اشتراک‌های وسیع میان این دو، تمایزهای بسیار اساسی دیگری قابل تشخیص است. آرای متفکران و فیلسوفان، در یک صورت کلی،اشاره بر خصوصیت‌های قالب گرایانه‌ی (فرمالیستی) هنرمدرن و خصوصیت‌های محتوا گرایانه‌ی هنر پست مدرن دارند. به بیانی دیگر، هنر مدرن قالب و زیبایی‌شناسی قالب را ویژگی نخست آثار هنری و هنر پست مدرن، تأثیر محت ...

ساختار هر اثر به لحاظ صورت و محتوا قابل ارزیابی است. فرم را می‎توان حاصل ژرف ساخت‎های فکری، هنری، اسطوره‎ای، زیباشناختی و ... در محتوای آن اثر دانست. بررسی فرم و محتوا در معارف، علاوه بر تعریف ارتباط دوسویه و هماهنگ، بین این دو مقوله، به مطالعه عوامل زیر بنایی این اثر در دو مبحث ادبیات تعلیمی و زیبایی‌شناسی می‎پردازد. هدف از این پژوهش، اهمیت نقش محتوا در فرم كتاب معارف، اثر سلطان العلماء؛ بهاءالدین ولد، خطیب بلخ می‎باشد و اثبات این مدعا که بيانات او برگرفته از مفاهیم و معانی ...