عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف‌های کلی این تحقیق آگاهی از نظرات دبیران زبان فارسی و دانش‌آموزان سال اول نظام جدید آموزش متوسطه در مورد محتوای کتاب زبان فارسی (1) و (2) در سال تحصیلی 1376-1377 و نیز ارائه پیشنهادها و رهنمودهای اصلاحی به برنامه‌ریزان و مولفین کتب درسی و دبیران بر اساس یافته‌های تحقیق می‌باشد. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهدافش از نوع تحقیقات زمینه‌ای است . جامعه آماری تحقیق دبیران زبان و ادبیات فارسی و دانش‌آموزان سال اول نظام جدید آموزش متوسطه می‌باشد. از بین دبیران با تعداد کل 2 ...
 
موضوعی که در این تحقیق بررسی می‌گردد عبارتست از "تحلیل محتوای کتاب دامپروری رشته کشاورزی شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای نظام جدید آموزش متوسطه براساس حیطه شناختی هدفهای آموزشی بلوم و دیگران" و سعی گریده با توجه به اصول، مفاهیم، اصطلاحات ، تعاریف موجود در کتاب ، هدفهای رفتاری شناسایی شود و سپس این اهداف در هر یک از سطوح حیطه شناختی طبقه‌بندی گردد. از این رو روش تحقیق انتخابی از نوع "تحلیل محتوا" است . همچنین در این تحقیق جامعه آماری یکی می‌باشد و آن مفاهیم، اصول، تعاریف ، اصطلاحات م ...

-1 اکثریت دبیران معتقدند محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) به میزان متوسط با توجه به اهداف آموزش پایه انتخاب گردیده است . همچنین میزان آشنایی دبیران مرد با هدفهای دوره متوسطه و هدفهای کتاب زیست‌شناسی (1) نسبت به دبیران زن است . میزان همسو بودن و هماهنگی محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) با اهداف آن در حد متوسط می‌باشد. این اعتقاد در میان دبیران مرد بیشتر از دبیران زن می‌باشد. -2 اکثریت دبیران معتقدند محتوای کتاب زیست‌شناسی (1) به میزان متوسط و پائین‌تر با توجه به نیازها و شرایط جامعه انتخا ...

هدف تحقیق بررسی میزان استفاده از تکنولوژی جدید در محتوای کتب درسی سال اول رشته ساختمان هنرستان است ، روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای به شیوه تحلیل محتواست . براساس یافته‌های تحقیق درصد استفاده متوسط از تکنولوژی جدید در کتاب درس فنی حدود 7 درصد و در کتابهای کارگاهی، رسم فنی و حساب فنی حدود صفر درصد است . متوسط استفاده از تکنولوژی جدید در چهار کتاب فوق‌الذکر 1/5 درصد است که تقریبا برابر با صفر است که نشان‌دهنده عدم استفاده از تکنولوژی و مطالب جدید در محتوای کتب درسی سال اول رشته س ...

در این پژوهش ، همانگونه که از موضوع آن پیداست سه ساله علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی 75-76 در نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل کمی محتوای برنامه درسی که ابتدا به وسیله ویلیام رومی در کتاب "شیوه‌های پژوهش در آموزش علوم" مطرح شد، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.بوسیله این روش می توان محتوایی را که بصورت فعال ارائه شده است از محتوای غیرفعال تمیز داد. در این روش ، جهت انجام ارزشیابی و تحلیل کتب ، محتوای کتابها به سه قسمت تقسیم می شود: متن، تصاویر و ...
 
هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی می‌باشد. به این منظور نحوه ارائه محتوا در سه قسمت پرسشها، تصاویر و متن مورد بررسی قرار گرفته است . برای اجرای این پژوهش با توجه به اهداف ، ماهیت و امکانات پژوهشگر از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی بوده است و کل جامعه نیز به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی با استفاده ا ...

هدف تحقیق: -1 ارزشیابی کتاب جامعه‌شناسی(2) سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه سال تحصیلی 1374-75 از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان -2 ارائه پیشنهاد و رهنمودهایی براساس یافته‌های تحقیق به مسئولان و کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی جهت بهبود وضعیت کتاب مذکور. فرضیه‌ها: -1 آیا از نظر معلمان محتوای کتاب براساس اهداف درسی تنظیم شده است ؟ -2 آیا هدف درس جامعه‌شناسی برای دانش‌آموزان روشن بیان شده است ؟ -3 آیا در تنظیم محتوا به نیازهای جامعه توجه شده است ؟ -4 آیا در تنظیم محتوا ب ...