عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شوری یکی از عوامل مهم غیرزیستی کاهش رشد و تولید در گیاهان است. نعناع سبز جزء سبزی های معطر برگی و یکی از گیاهان دارویی مهمی است که در نقاط مختلف جهان کشت می گردد. به منظور بررسی تأثیر سمیت کلرید سدیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، میزان جذب عناصر، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و درصد اسانس گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) آزمایشی گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار (سطوح شوری 120،90،60،30،0 میلی مولار کلرید سدیم) ...

آزمایش حاضر به منظور بررسي تأثير قارچ‌هاي آربوسکولار ميکوريزا بر عملکرد و اجزاي عملكرد، رشد و جذب برخی عناصر غذایی و بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی گياه گندم تحت تنش شوری به صورت گلداني در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز به صورت اسپلیت فاکتوريل درقالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا در‌آمد. فاکتورهاي مورد آزمايش شامل شوري آب (كيفيت آب) در چهار سطح آب تصفیه (EC = 1.7-3 dS m-1), ، آب شهری (EC = 1.7-3 dS m-1), و آب شهری به همراه نمک (EC = 8 dS m-1) و آب تصفیه ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم ارزن علوفه ای تحت تنش خشکی و همچنین تعیین بهترین روش جهت انتخاب رقم حساس و متحمل، طی دو آزمایش در سال زراعی 1390-1389 در آزمایشگاه و مزرعه شماره دو گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. به منظور بررسی واکنش گیاه ارزن به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مرحله جوانه‌زنی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی متعادل با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش دو عام ...

کشت ‌گلرنگ(.‌‌Carthamus tinctorius L)‌‌‌ به ‌عنوان ‌یک ‌گیاه ‌با اهمیت ‌(دانه روغنی، دارویی، علوفه‌ای) ‌‌و سازگار با شرایط اقلیمی کشور می‌تواند از نظر بهره‌وری منابع آب و اقتصاد تولید موثر باشد. در این آزمایش‌، ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد همچنین بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ در شرايط تنش خشكي به ‌صورت طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. در این طرح تنش خشکی به صورت پتانسیل‌های رطوبتی خاک ‌(‌۰/۵-، 3/5-، 6/5 ...

شوری یکی از تنشهای مهم غیرزنده است که اثرات زیان‌باری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول بر جای می‌گذارد. تنش شوری همهی فرایندهای اصلی همچون رشد، فتوسنتز، سنتز پروتئین و متابولیسم چربی را تحت تاثیر قرار میدهد. توت فرنگی به عنوان یک گونه حساس به شوری مطرح است، اما بین ارقام مختلف تفاوت وجود داشته و ارزیابی ارقام ازنظر تحمل به شوری اهمیت دارد. به این منظور آزمایشی برای مقایسه دو رقم توت‌فرنگی کردستان و کوئین الیزا طراحی گردید.آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با س ...

قلیائیت یکی از عوامل اصلی تنش‌زای محیطی برای گیاهان در بسیاری از نقاط جهان است که اثر بازدارنده بر رشد و متابولیزم گیاهان دارد. تنش قلیائیت فیزیولوژی گیاه را در سطوح کلی و سلولی، از طریق بر هم زدن تعادل یونی، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق توان گیاه قره‌داغ برای اصلاح خاک‌های قلیا مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی تصادفی با 4 تکرار با منظور نمودن تیمارها شامل شاهد و سطوح مختلف تنش که عبارت بودند از: سطح اول (5/8 = pH) ، سطح دوم (9= pH) ، سطح سوم (5/ ...

چکیده گندم یکی از مهم ترین گیاهان زراعی دنیا و ایران است. تنش خشکی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین تنش‌های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با محدودیت روبرو ساخته و بازده تولید در مناطق نیمه خشک و دیم را کاهش می‌دهد. تقریباً 32 درصد از مزارع گندم در کشور‌های در حال توسعه، یکی از انواع تنش خشکی را در مدت فصل رشد و نمو محصول تجربه می کنند. تنش خشکی در هر مرحله از رشد بوته‌های گندم می‌تواند رشد و عملکرد آن را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط اکوفیزیول ...
نمایه ها:

با توجه به استقرار ایران در کمربند نواحی خشک و نیمه خشک دنیا و به دنبال تغییر جهانی اقلیم و خشکسالی‌های دو دهه اخیر ، بهره‌گیری از ارقامی که با آبیاری کمتر در بهار، عملکرد قابل قبولی داشته و از کارایی بالاتری در انتقال مجدد ذخایر ساقه به دانه برخوردار بوده و یا به عبارتی متحمل به خشکی آخر فصل باشند از جمله برنامه‌های استراتژیک اصلاح گندم به شمار می‌رود. در همین راستا آزمایشی با 13 ژنوتیپ جدید گندم نان به صورت تجزیه مرکب بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار محیط (دی ...

جهت بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ(Carthamus thinctorius L.) رقم گلدشت در شرایط تنش خشکی، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل تنش خشکی(mm 60) آبیاری نرمال), mm 120(تنش ملایم)وmm 180(تنش شدید) تبخیر از تشتک تبخیر) در کرت های اصلی و کود گاوی (15 تن در هکتار)، هیومیک اسید(80 کیلوگرم در هکتار)،کود شیمیایی N)، P و K) به ‌تر ...