عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم کارآیی رشته سینما و نارسایی‌های موجود در آموزش این حرفه، فقط از کمبود تجهیزات نشأت نمی‌گیرد بلکه طراحی آموزشی- متون درسی، ترکیب هیأت علمی، طول سنوات و شرح دروس بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. هدف از این طرح دستیابی به تازه‌ترین شیوه‌های آموزشی رشته سینما و بررسی سرفصلهای آموزشی در جهت به روز کردن اطلاعات موجود و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود وضعیت آموزشی سینما در ایران می‌باشد. مجری طرح از طریق برسی وضع موجود در ایران و نیز با مکاتبه و ارسال پرسشنامه برای تعدادی از مدارس ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش وسازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع واهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان پایه اول ابتدایی استان زنجان بوده که جمعاً 602 نفرمی باشند. برای انتخاب حجم نمونه از بین معلمان تعداد128نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده و طبقه ای از جمعیت یاد شده انتخاب شدند .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 40 ...

هدف تحقیق هدف تحقیق حاضر، طراحی محتوای آموزشی برای پیوندهای شیمیایی در خودآرایی سیستم های مقیاس نانو و بررسی اثربخشی محتوای ارائه شده بر دانش و نگرش دانش آموزان دوم دبیرستان است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک و تجربی منطقه 5 شهر تهران در مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 90-1389 با تعداد 4922 نفر می باشد. روش تحقیق در این تحقیق که با روش شبه آزمایشی صورت گرفت، از نمونه ی در دسترس استفاده شد. این نمونه شامل 80 دانش آموز بود که پس از همتا سازی، به ...

گرید روشی برای به اشتراک گذاشتن مجموعه‌های بزرگ و ناهمگون از منابع فراهم می‌کند. گرید آموزشی بستری برای پیاده‌سازی محیطهای آموزشی می‌باشد. «محتوای آموزشی» نمایش الکترونیکی رسانه، متن، تصویر، صدا، صفحه وب، شی ارزشیابی و هر تکه‌ای از داده‌که می‌‌تواند به مشتری وب تحویل شود، می‌باشد. در گرید آموزشی، به سرویسی برای انتخاب یک «محتوا» و یا مجموعه‌ایی از «محتواها» بر اساس معیارهای اقتصادی احتیاج می‌باشد. در این پایان نامه مکانیزمهای مختلفی با استفاده از اتوماتاهای یادگیر و کلونی مور ...

چکیده ندارد.

1- کاربردی کردن محتوای آموزش در زندگی مستقل EMR. 2- بررسی کارآیی محتوای آموزشی فعلی در توانمند سازی این گروه از کودکان. 3- بررسی نظرات والدین این دسته از کودکان در مورد آموزش آنها. 4- بررسی نظری محتوای آموزشی از نظر عناصر زندگی مستقل در آموزش و پرورش استثنایی فعلی جهان. سوالات تحقیق: 1- محتوای آموزشی فعلی تا چه اندازه به زندگی مستقل کودکان EMR. کمک می کند؟ 2- تا چه اندازه کودکان مورد نظر محتوای آموزشی را به محیط زندگی تعمیم می دهند؟ 3- میزان کاربرد پذیری محتوای آموزشی در زندگ ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارایی درس تربیت بدنی و ورزش دوره متوسطه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 93-92 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس دوره متوسطه شهرستان تنکابن و نمونه آماری شامل 65 معلم تربیت بدنی (32 زن و 33 مرد) و 80 مدیر (32 زن و 48 مرد) است که به شیوه نمونه گیری تمام شمار- هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب کیفیت و کمیت محتوای آموزش دروس تخصصی و کارگاهی رشته ماشین‌ابزار در هنرستانها با استانداردهای شغل مور نیاز صنایع تولیدی است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان رشته ماشین‌ابزار شاغل در بخش صنعت ، کارشناسان، مدیران و مهندسین شاغل در بخش صنعت ، هنرآموزان باسابقه تدریس مفید در رشته ماشین‌ابزار و مولفین کتب درسی کارشناس رشته ماشین‌ابزار هستند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه است . یافته‌های حاصل از بررسی کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه با مولفین کتب درس ...

1- ارزیابی درونی دوره های برگزار شده طرح بصیرت و راههای ارتقای آن: 2- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در زمینه فردی، حرفه ای و سازمانی 3- تدوین نظام آموزشی برای آموزش و پرورش مداوم ‏‎(Lifelong education)‎‏ فراگیران موضوع طرح. ...